Относно пилотната лампа

Натиснете бутона LAMP и пилотната лампа ще се включи за до 5 минути. Натиснете отново, за да изключите лампата.

Това е полезно, когато искате да проверите как обектът хвърля сенки при осветяването от светкавицата.

Пилотната лампа се изключва автоматично, когато натиснете спусъка на фотоапарата докрай.

Внимание

  • Взирането директно в пилотната лампа от малко разстояние може да причини зрително увреждане.
  • Ако снимате с включена пилотна лампа, може да се получи недоекспониране. Задайте компенсация на експонацията и компенсация на експонацията на светкавицата, когато е необходимо.
  • Когато светкавицата не се задейства, например когато светкавицата е деактивирана или при запис на видео, пилотната лампа не се изключва автоматично, дори ако натиснете спусъка докрай.
  • Извежда се предупредителен екран, когато температурата на пилотната лампа се повиши ().
  • Ако температурата на заобикалящата среда на пилотната лампа стане твърде висока, лампата може да намали яркостта си или да се изключи.

Забележка

  • Можете да промените начина на активиране на пилотната лампа (C.Fn-18).
  • Можете да регулирате яркостта и цветовата температура на пилотната лампа (P.Fn-08).
  • Можете да изберете продължителността на работа на пилотната лампата (P.Fn-09).
  • Яркостта намалява, когато използвате разсейващ панел, адаптер за отразена светкавица или цветови филтър.