การถ่ายภาพนิ่ง

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้งานได้เฉพาะในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์เท่านั้น (P, Tv, Av หรือ M)