การถ่ายภาพนิ่งทั่วไป

การแสดงข้อมูล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไอคอนที่แสดงสำหรับการถ่ายภาพนิ่ง โปรดดู การแสดงข้อมูล

หมายเหตุ

 • การแสดงไอคอน [การจำลองการแสดงผล] สีขาว บ่งบอกว่าภาพที่ถ่ายของคุณจะสว่างพอๆ กับภาพที่แสดง
 • หากไอคอน [การจำลองการแสดงผล] กะพริบ บ่งบอกว่าการแสดงภาพมีความสว่างที่แตกต่างจากผลการถ่ายภาพจริงเนื่องจากสภาวะแสงน้อยหรือแสงจ้า อย่างไรก็ตาม ภาพจริงที่บันทึกจะเป็นไปตามการตั้งค่าการเปิดรับแสง โปรดทราบว่าจุดรบกวนอาจปรากฏให้เห็นชัดขึ้นกว่าภาพจริงที่บันทึก
 • การจำลองการแสดงผลอาจไม่สามารถทำได้ภายใต้การตั้งค่าการถ่ายภาพบางอย่าง ไอคอน [การจำลองการแสดงผล] และฮิสโตแกรมจะแสดงเป็นสีเทา ภาพจะแสดงบนหน้าจอที่ความสว่างมาตรฐาน ฮิสโตแกรมอาจไม่แสดงอย่างสมบูรณ์ในสภาวะแสงน้อยหรือแสงจ้า
 • ไม่มีฮิสโตแกรมแสดงขึ้นเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: จำลองการแสดงผล] () เป็น [ไม่ใช้งาน] หรือ [ระดับแสงระหว่างระยะชัดลึก เท่านั้น]

ข้อควรระวังทั่วไปในการถ่ายภาพนิ่ง

ข้อควรระวัง

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • คุณภาพของภาพ

 • เมื่อคุณถ่ายภาพด้วยการใช้ความไวแสง ISO สูง จุดรบกวน (เช่น จุดแสง และแถบแสง) อาจปรากฏให้เห็นชัดขึ้น
 • การถ่ายภาพในที่ที่มีอุณหภูมิสูง อาจส่งผลให้เกิดจุดรบกวน หรือสีผิดเพี้ยนในภาพได้
 • การถ่ายภาพบ่อยๆ เป็นระยะเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในสูงและส่งผลต่อคุณภาพของภาพ ควรปิดกล้องตลอดเวลาเมื่อคุณไม่ได้ถ่ายภาพ
 • หากคุณถ่ายภาพแบบเปิดรับแสงนาน ในขณะที่อุณหภูมิภายในตัวกล้องสูง คุณภาพของภาพอาจลดลง หยุดการถ่ายภาพ แล้วรอสักครู่ก่อนถ่ายภาพอีกครั้ง
 • ไอคอนการเตือนอุณหภูมิภายใน [เตือนอุณหภูมิสีขาว] สีขาว

 • ไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีขาว] สีขาวบ่งบอกว่าอุณหภูมิภายในของกล้องสูง ไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีขาว] สีขาวบ่งบอกว่าคุณภาพของภาพสำหรับภาพนิ่งจะลดลง หยุดการถ่ายภาพชั่วคราวและพักให้กล้องเย็นลง
 • หากอุณหภูมิภายในตัวกล้องสูง คุณภาพของภาพที่ถ่ายด้วยความไวแสง ISO สูงหรือเปิดรับแสงนานอาจลดลง แม้กระทั่งก่อนที่ไอคอน [เตือนอุณหภูมิสีขาว] สีขาวจะแสดงขึ้น
 • ผลการถ่ายภาพ

 • ขณะใช้การดูภาพแบบขยาย ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะแสดงเป็นสีส้ม หากคุณถ่ายภาพขณะใช้การดูภาพแบบขยาย การเปิดรับแสงอาจไม่เป็นไปดังที่ต้องการ ให้กลับสู่การดูภาพแบบปกติก่อนถ่ายภาพ
 • แม้ว่าคุณจะถ่ายภาพขณะใช้การดูภาพแบบขยาย ภาพจะถูกถ่ายโดยมีพื้นที่ภาพเหมือนการดูภาพแบบปกติ
 • ภาพและการแสดง

 • ในสภาวะแสงน้อยหรือแสงจ้า ภาพที่แสดงอาจไม่แสดงความสว่างเดียวกับภาพที่ถ่าย
 • แม้ว่าอาจเห็นจุดรบกวนในภาพได้ชัดเจนภายใต้สภาวะแสงน้อย (แม้ใช้ความไวแสง ISO ต่ำ) แต่จะมีจุดรบกวนน้อยลงในภาพถ่ายของคุณ เนื่องจากความแตกต่างในคุณภาพของภาพระหว่างภาพที่แสดงและภาพที่ถ่าย
 • หน้าจออาจกะพริบหากแหล่งกำเนิดแสง (แสงสว่าง) เปลี่ยนไป ในกรณีนี้ ให้หยุดการถ่ายภาพชั่วคราว และกลับมาถ่ายภาพภายใต้แหล่งกำเนิดแสงที่คุณจะใช้
 • การเล็งกล้องไปในทิศทางที่ต่างกันอาจทำให้ไม่สามารถแสดงความสว่างที่ถูกต้องได้ชั่วขณะ รอจนกว่าระดับความสว่างคงที่แล้วจึงถ่ายภาพ
 • หากในภาพมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า พื้นที่สว่างอาจแสดงเป็นสีดำบนหน้าจอ อย่างไรก็ตาม ภาพจริงที่ถ่ายจะแสดงพื้นที่สว่างอย่างถูกต้อง
 • ภายใต้สภาวะแสงน้อย การตั้งค่า [ตั้งค่า: ความสว่างหน้าจอ] ที่สว่างอาจทำให้เกิดจุดรบกวนหรือสีผิดเพี้ยนในภาพ อย่างไรก็ตาม จุดรบกวนหรือสีผิดเพี้ยนจะไม่ถูกบันทึกลงในภาพที่ถ่าย
 • เมื่อคุณขยายภาพ ความคมชัดของภาพอาจดูเด่นชัดกว่าภาพจริง
 • เลนส์

 • หากเลนส์ที่ติดมีระบบป้องกันภาพสั่นและคุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ ON ระบบป้องกันภาพสั่นจะทำงานตลอดเวลา แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม ระบบป้องกันภาพสั่นจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ และอาจลดจำนวนภาพที่ถ่ายได้ลง โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันภาพสั่น เช่น เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง แนะนำให้คุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ ปิด
 • เมื่อใช้เลนส์ EF การโฟกัสที่ตั้งไว้ระหว่างการถ่ายภาพจะสามารถใช้ได้ เมื่อใช้เลนส์ถ่ายภาพไกล (ช่วงพิเศษ) ที่มีฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งออกสู่ตลาดในครึ่งหลังของปี 2011

หมายเหตุ

 • ระยะมองเห็นอยู่ที่ประมาณ 100% (เมื่อตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น JPEG ละเอียดใหญ่)
 • หากไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน หน้าจอจะปิดลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ใน [ปิดหน้าจอ] หรือ [ปิดช่องมองภาพ] ภายใต้ [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน] และกล้องจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาที่ตั้งไว้ใน [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ()
 • เมื่อใช้สาย HDMI ที่มีจำหน่ายทั่วไป คุณสามารถแสดงภาพบนโทรทัศน์ได้ () โปรดทราบว่าจะไม่มีการส่งสัญญาณเสียงออก