การถ่ายภาพนิ่ง

ทางด้านขวาของหัวข้อ หมายถึง ฟังก์ชั่นนั้นสามารถใช้ได้เฉพาะในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์, ระบุค่ารูรับแสง, ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง หรือ ค้างชัตเตอร์