การตัดขอบ/อัตราส่วนภาพนิ่ง

โดยทั่วไปแล้ว เมื่อใช้เลนส์ RF หรือ EF ในการถ่ายภาพแบบฟูลเฟรม ภาพจะถูกถ่ายที่ขนาดเซนเซอร์ประมาณ 35.9×23.9 มม. แต่ในการถ่ายภาพแบบครอบตัด คุณสามารถแยกและขยายตรงกลางของภาพได้ประมาณ 1.6× (ขนาด APS-C) เช่นเดียวกับการใช้เลนส์ถ่ายภาพระยะไกล หรือคุณสามารถตั้งค่าอัตราส่วนภาพได้ตามต้องการก่อนถ่ายภาพ เลนส์ EF-S จะจับภาพพื้นที่ 3:2 ตรงส่วนกลางที่ขยายประมาณ 1.6× (ขนาด APS-C)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ]

 2. เลือกตัวเลือก

  • เลือก [ฟูลเฟรม], [1.6x (ตัดขอบ)], [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)]
  • เมื่อใช้เลนส์ EF-S [1.6x (ตัดขอบ)] จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และไม่มีตัวเลือกอื่นให้ใช้งาน
  • หากต้องการดำเนินการต่อโดยไม่เปลี่ยนการแสดงพื้นที่ถ่ายภาพ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า และไปยังขั้นตอนที่ 4
 3. เลือกการแสดงพื้นที่ถ่ายภาพ

  • บนหน้าจอในขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม ข้อมูล
  • เลือกรูปแบบการแสดงผล จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า

  ข้อควรระวัง

  • ตัวเลือกคุณภาพของภาพ ละเอียดกลาง/ปกติกลาง/ละเอียดเล็ก 1/ปกติเล็ก 1 จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ EF-S
  • การถ่ายภาพด้วย [1.6x (ตัดขอบ)] และตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น ละเอียดกลาง/ปกติกลาง/ละเอียดเล็ก 1/ปกติเล็ก 1 จะสร้างภาพ ละเอียดใหญ่/ปกติใหญ่/เล็ก 2/เล็ก 2 ตามลำดับ
  • การถ่ายภาพโดยใช้เลนส์ EF-S เมื่อตั้งค่า [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)] โดยอัตโนมัติจะลบการตั้งค่าและถ่ายด้วย [1.6x (ตัดขอบ)] ที่อัตราส่วนภาพ 3:2
 4. ถ่ายภาพ

  ตัวอย่างการตั้งค่า

  เมื่อตั้งค่า ฟูลเฟรม

  เมื่อตั้งค่า พื้นที่ตัดขอบ (1.6x) หรือใช้เลนส์ EF-S

  เมื่อตั้งค่า 1:1/ตีกรอบ

  เมื่อตั้งค่า 4:3/ซ่อน

  • เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ EF-S ภาพที่ขยายประมาณ 1.6× จะแสดงขึ้น
  • เมื่อตั้งค่า [1:1 (อัตราส่วนภาพ)], [4:3 (อัตราส่วนภาพ)] หรือ [16:9 (อัตราส่วนภาพ)] จะมีการจับภาพภายในพื้นที่ซ่อนสีดำหรือพื้นที่ตีกรอบ

ข้อควรระวัง

 • พื้นที่นอกบริเวณที่ครอบตัดจะไม่ถูกบันทึกในการถ่ายภาพ RAW เมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ EF-S
 • [พื้นที่ถ่ายภาพ] จะไม่มีผลต่อการแสดงผลเมื่อตั้งค่า [1.6x (ตัดขอบ)] หรือใช้เลนส์ EF-S
 • [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: เพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพ] จะสามารถใช้งานได้เมื่อตั้งค่า [ฟูลเฟรม] เท่านั้น
 • เมื่อใช้ชุดแฟลชภายนอก การซูมอัตโนมัติของแฟลช (การปรับระยะครอบคลุมแสงแฟลชอัตโนมัติ) ตามการตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การถ่ายภาพตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ] จะไม่ทำงาน

หมายเหตุ

 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนพิกเซลเมื่อตั้งค่าการตัดขอบหรืออัตราส่วนภาพ โปรดดู จำนวนพิกเซลของภาพนิ่ง
 • เกือบ 100% ของพื้นที่ในการมองเห็น จะยังคงอยู่ในแนวตั้งและแนวนอน เมื่อการตัดขอบและอัตราส่วนภาพถูกตั้งค่า
 • ข้อมูลอัตราส่วนภาพจะถูกเพิ่มไปที่ภาพ RAW เมื่อมีการตั้งค่าอัตราส่วนภาพ ซึ่งถูกถ่ายแบบฟูลเฟรม เมื่อภาพ RAW ถูกนำกลับมาแสดง พื้นที่ภาพที่ใช้สำหรับการถ่ายภาพจะถูกระบุโดยเส้น โปรดทราบว่าเฉพาะพื้นที่ภาพที่ถ่ายเท่านั้นที่จะแสดงใน สไลด์โชว์