การแสดงภาพความเร็วสูง

การแสดงภาพความเร็วสูงที่สลับระหว่างแต่ละภาพและภาพสดจะสามารถใช้งานได้เมื่อถ่ายภาพด้วยการตั้งค่า [โฟกัสอัตโนมัติ: การโฟกัสอัตโนมัติ] เป็น [Servo AF] และตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็น [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] [ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูง] การแสดงภาพจะตอบสนองดีขึ้น ทำให้ติดตามวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วได้ง่ายยิ่งขึ้น

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: การถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูงแสดงภาพความเร็วสูง]

  2. เลือกตัวเลือก

    • เลือก [ใช้งาน] สำหรับการแสดงภาพที่สลับระหว่างแต่ละภาพและภาพสด

ข้อควรระวัง

  • ภาพอาจสั่นไหวหรือกะพริบระหว่างการแสดงภาพความเร็วสูง กรณีนี้เกิดบ่อยครั้งขึ้น เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง อย่างไรก็ตาม กรณีนี้ไม่มีผลกระทบต่อผลการถ่ายภาพ
  • การแสดงภาพความเร็วสูงจะไม่ทำงานสำหรับความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ากว่า 1/30 วินาที ค่ารูรับแสงสูงกว่า f/11 ในสภาวะที่ยากต่อการโฟกัสอัตโนมัติ การถ่ายภาพแบบใช้แฟลช หรือการขยายความไวแสง ISO นอกจากนี้ยังอาจหยุดทำงานในขณะที่คุณกำลังถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • การแสดงภาพความเร็วสูงจะถูกใช้เสมอเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] เป็น [อิเล็กทรอนิกส์]