การถ่ายคร่อมโฟกัส

การถ่ายคร่อมโฟกัสช่วยให้สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยการเปลี่ยนระยะโฟกัสโดยอัตโนมัติหลังจากการถ่ายครั้งเดียว จากภาพเหล่านี้ คุณสามารถสร้างภาพเดี่ยวที่อยู่ในโฟกัสทั่วบริเวณกว้างได้โดยใช้แอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการจัดองค์ประกอบภาพเชิงลึก เช่น Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ถ่ายคร่อมโฟกัส]

 2. ตั้งค่า [ถ่ายคร่อมโฟกัส]

  • เลือก [ใช้งาน]
 3. ตั้งค่า [จำนวนภาพ]

  • ระบุจำนวนภาพที่ถ่ายต่อครั้ง
  • สามารถตั้งค่าได้ในช่วง [2]–[999]
 4. ตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส]

  • ระบุความมากน้อยในการเลื่อนโฟกัส ค่านี้จะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับค่ารูรับแสงในขณะที่ถ่ายภาพ

   ค่ารูรับแสงที่กว้างขึ้นจะเพิ่มการเลื่อนโฟกัสและทำให้การถ่ายคร่อมโฟกัสครอบคลุมขอบเขตกว้างขึ้นภายใต้ส่วนต่างโฟกัสและจำนวนภาพเท่าเดิม

  • หลังจากเสร็จสิ้นการตั้งค่า ให้กดปุ่ม ตั้งค่า
 5. ตั้งค่า [ปรับเรียบระดับแสง]

  • คุณสามารถระงับการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพในระหว่างการถ่ายคร่อมโฟกัสได้โดยตั้งค่า [ปรับเรียบระดับแสง] เป็น [ใช้งาน] ซึ่งจะชดเชยความแตกต่างระหว่างค่ารูรับแสงที่แสดงและค่าจริง (f/number ที่ใช้งานจริง) ซึ่งแตกต่างกันไปตามตำแหน่งโฟกัส
 6. ถ่ายภาพ

  • ในการบันทึกภาพถ่ายของคุณในโฟลเดอร์ใหม่ ให้แตะ [สร้างโฟลเดอร์] และเลือก [ตกลง]
  • โฟกัสตรงจุดที่ใกล้กว่าของระยะโฟกัสที่คุณต้องการ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • เมื่อการถ่ายภาพเริ่มขึ้น ให้ปล่อยปุ่มชัตเตอร์
  • กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเลื่อนตำแหน่งโฟกัสไปไม่มีที่สิ้นสุด
  • การถ่ายภาพจะสิ้นสุดลงหลังจากถึงจำนวนภาพที่คุณระบุ หรือจุดไกลสุดของช่วงโฟกัส

ข้อควรระวัง

 • การถ่ายคร่อมโฟกัสมีไว้เพื่อถ่ายภาพนิ่งบนขาตั้งกล้อง
 • แนะนำให้ถ่ายภาพด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น หลังจากการจัดองค์ประกอบภาพเชิงลึก คุณสามารถครอบตัดภาพได้หากจำเป็น
 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้ร่วมกับคุณสมบัตินี้ได้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์แคนนอน
 • ตั้งค่า [ปรับเรียบระดับแสง] เป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อใช้เลนส์ดังต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพ
  • EF100mm f/2.8L Macro IS USM
  • EF180mm f/3.5L Macro USM
  • EF-S60mm f/2.8 Macro USM
 • การตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ การตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอในภาพรวม หรือการถ่ายภาพอาจใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากถ่ายภาพมากขึ้น ถ่ายภาพทดสอบเพื่อตัดสินใจเลือกการตั้งค่า [ส่วนต่างโฟกัส] ที่เหมาะสม
 • การรวมภาพจะใช้เวลานานขึ้นเมื่อคุณระบุจำนวนภาพที่สูงขึ้น
 • ไม่สามารถใช้งานการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชได้
 • การถ่ายภาพภายใต้แสงวูบวาบอาจทำให้ภาพไม่สม่ำเสมอ ในกรณีนี้ การลดความเร็วชัตเตอร์ลงอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
 • การถ่ายคร่อมโฟกัสจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ MF
 • การยกเลิกการถ่ายภาพที่กำลังดำเนินการอยู่อาจทำให้เกิดปัญหาการเปิดรับแสงในภาพสุดท้าย หลีกเลี่ยงการใช้ภาพสุดท้ายเมื่อรวมภาพใน Digital Photo Professional

หมายเหตุ

 • แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง รีโมทสวิตซ์ (แยกจำหน่าย, ) หรือรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย (แยกจำหน่าย, )
 • เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ตั้งค่ารูรับแสงในช่วง f/5.6–11 ก่อนการถ่ายภาพ
 • รายละเอียดต่างๆ เช่น ความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และความไวแสง ISO จะถูกกำหนดตามเงื่อนไขสำหรับภาพแรก
 • หากต้องการยกเลิกการถ่ายภาพ ให้กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดอีกครั้ง
 • [ถ่ายคร่อมโฟกัส] จะเปลี่ยนกลับเป็น [ไม่ใช้งาน] เมื่อปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง