ประสิทธิภาพการแสดงผล

คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ประสิทธิภาพ เพื่อจัดลำดับการแสดงผลหน้าจอการถ่ายภาพสำหรับภาพนิ่ง

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ประสิทธิภาพแสดงผล]

  2. เลือกตัวเลือก