ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

การป้องกันภาพสั่นโดยกล้องจะช่วยลดอาการกล้องสั่นในการถ่ายภาพนิ่ง ซึ่งสามารถป้องกันการสั่นไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าเลนส์ของคุณจะไม่มีระบบป้องกันภาพสั่น เมื่อใช้เลนส์ที่มีระบบป้องกันภาพสั่น ให้ปรับสวิตช์กันสั่นของเลนส์ไปที่ เปิด

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

 2. เลือก [โหมด IS]

  • เลือก [เปิด]
 3. เลือก [กันสั่นภาพนิ่ง]

  • [ตลอดเวลา]: ให้การป้องกันภาพสั่นอย่างต่อเนื่อง
  • [เมื่อกดถ่าย]: การป้องกันภาพสั่นจะทำงานเฉพาะในขณะที่ถ่ายภาพเท่านั้น

ข้อควรระวัง

 • [โหมด IS] และ [กันสั่นภาพนิ่ง] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งเลนส์ที่มีระบบ IS
 • ในบางกรณี อาจป้องกันการสั่นไหวได้ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์บางชนิด

หมายเหตุ

ทางยาวโฟกัส

คุณสามารถทำการป้องกันภาพสั่นตามทางยาวโฟกัสของเลนส์ที่กำหนดได้โดยตั้งค่าทางยาวโฟกัสเมื่อใช้เลนส์ที่ไม่รองรับการสื่อสารของเลนส์

 1. เลือก [ทางยาวโฟกัส]

 2. ตั้งทางยาวโฟกัส

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกหลักของทางยาวโฟกัส
  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อแสดง [ปรับ]
  • ตั้งค่าจำนวนที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า (กลับสู่ [เลือก])
 3. เลือก [ตกลง]

ข้อควรระวัง

 • ตั้งค่า [การตั้งค่าระบบส่วนตัว: ลั่นชัตเตอร์ไม่ใช้เลนส์] เป็น [ใช้งาน] หากตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน] จะไม่มีการป้องกันภาพสั่น
 • [ทางยาวโฟกัส] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อติดตั้งเลนส์ที่รองรับการสื่อสารของเลนส์

หมายเหตุ

 • ทางยาวโฟกัสสามารถตั้งค่าได้ในช่วง 1–1000 มม. (เพิ่มทีละ 1 มม.)