การแสดงข้อมูลการถ่ายภาพ

คุณสามารถกำหนดรายละเอียดและหน้าจอของข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอหรือในช่องมองภาพได้เองเมื่อคุณถ่ายภาพ

การกำหนดข้อมูลบนหน้าจอเอง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [ตั้งค่าข้อมูลหน้าจอ]

 3. เลือกหน้าจอ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกหน้าจอข้อมูลที่จะแสดงบนกล้อง
  • สำหรับข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแสดง ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
  • หากต้องการแก้ไขหน้าจอ ให้กดปุ่ม ข้อมูล
 4. แก้ไขหน้าจอ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกตัวเลือกที่จะแสดงบนหน้าจอข้อมูล
  • สำหรับรายการที่คุณไม่ต้องการแสดง ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การกำหนดข้อมูลในช่องมองภาพเอง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [ข้อมูลช่องมองภาพ/ การตั้งค่าการสับเปลี่ยน]

 3. เลือกหน้าจอ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกหน้าจอข้อมูลที่จะแสดงบนกล้อง
  • สำหรับข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแสดง ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
  • หากต้องการแก้ไขหน้าจอ ให้กดปุ่ม ข้อมูล
 4. แก้ไขหน้าจอ

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกตัวเลือกที่จะแสดงบนหน้าจอข้อมูล
  • สำหรับรายการที่คุณไม่ต้องการแสดง ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อยกเลิกเครื่องหมายถูก [ตรวจสอบ]
  • เลือก [ตกลง] เพื่อบันทึกการตั้งค่า

การแสดงช่องมองภาพแนวตั้ง

คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงผลข้อมูลในช่องมองภาพได้ เมื่อคุณถ่ายภาพนิ่งในแนวตั้ง

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [แสดงช่องมองภาพแนวตั้ง]

 3. เลือกตัวเลือก

  • เปิด

   ข้อมูลจะหมุนโดยอัตโนมัติ ทำให้ง่ายต่อการอ่านมากยิ่งขึ้น

  • ปิด

   ข้อมูลจะไม่หมุนโดยอัตโนมัติ

ตาราง

ตารางสามารถปรากฏทั้งบนหน้าจอและช่องมองภาพ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [แสดงตาราง]

 3. เลือกตัวเลือก

ฮิสโตแกรม

คุณสามารถเลือกเนื้อหาและขนาดจอภาพของฮิสโตแกรม

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [ฮิสโตแกรม]

 3. เลือกตัวเลือก

  • เลือกเนื้อหา ([ความสว่าง] หรือ [RGB]) และขนาดที่แสดง ([ขนาดใหญ่] หรือ [ขนาดเล็ก])

การตั้งค่าการแสดงระยะโฟกัส

คุณสามารถแสดงระยะโฟกัส เมื่อใช้เลนส์ RF ในการแสดงระยะโฟกัส คุณสามารถเลือกเวลาและหน่วยของการวัด

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [แสดงระยะโฟกัส]

 3. เลือกเวลาที่แสดง

 4. เลือกหน่วยของการวัด

หมายเหตุ

 • สำหรับเลนส์ RF บางชนิด กำลังขยายจะแสดงขึ้นเช่นกัน

การลบการตั้งค่า

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: หน้าจอข้อมูลของการถ่าย]

 2. เลือก [รีเซ็ต]

 3. เลือก [ตกลง]