โหมด HDR

คุณสามารถถ่ายภาพนิ่ง โดยลดการสูญเสียรายละเอียดของภาพบริเวณสว่างและบริเวณมืดให้เป็นโทนสีช่วงรับแสงสูงพิเศษ แม้ในฉากที่มีความเปรียบต่างสูงก็ตาม การถ่ายภาพ HDR ได้ผลดีสำหรับการถ่ายภาพวิวและสิ่งไม่มีชีวิตที่หยุดนิ่ง

ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ HDR จะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องสามภาพ ด้วยค่าแสงที่แตกต่างกัน (ค่าแสงมาตรฐาน ค่าแสงต่ำ และค่าแสงสูง) แล้วจึงรวมทั้งสามภาพเข้าด้วยกันโดยอัตโนมัติ ภาพถ่าย HDR จะถูกบันทึกเป็นภาพ JPEG

HDR หมายถึง High Dynamic Range (ช่วงรับแสงสูงพิเศษ)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด HDRโหมด HDR]

 2. ตั้งค่า [ปรับช่วงการรับแสง]

  • การเลือก [อัตโนมัติ] จะมีการตั้งค่าช่วงการรับแสงโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับช่วงโทนสีโดยรวมของภาพ
  • ยิ่งตัวเลขสูงขึ้น ช่วงการรับแสงจะยิ่งกว้างขึ้น
  • หากต้องการออกจากการถ่ายภาพ HDR ให้เลือก [ปิด HDR]
 3. ตั้งค่า [ลูกเล่น]

  • โปรดดู ลูกเล่น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าและลูกเล่น
 4. ตั้งค่า [HDR ต่อเนื่อง]

  • เมื่อใช้ [1ภาพเท่านั้น] การถ่ายภาพ HDR จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการถ่ายภาพ
  • เมื่อใช้ [ทุกภาพ] การถ่ายภาพ HDR จะดำเนินต่อไปจนกว่าการตั้งค่าในขั้นตอนที่ 2 จะถูกตั้งเป็น [ปิด HDR]
 5. ตั้งค่า [ปรับแนวอัตโนมัติ]

  • สำหรับการถ่ายภาพโดยใช้มือถือกล้อง ให้เลือก [ใช้งาน] เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง ให้เลือก [ไม่ใช้งาน]
 6. กำหนดภาพที่จะบันทึก

  • หากต้องการบันทึกภาพสามภาพที่ถ่ายและภาพ HDR ที่ได้ ให้เลือก [ทุกภาพ]
  • หากต้องการบันทึกเฉพาะภาพ HDR ให้เลือก [เฉพาะภาพ HDR]
 7. ถ่ายภาพ

  • เมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ภาพสามภาพจะถูกถ่ายตามลำดับ และภาพ HDR จะถูกบันทึกลงในการ์ด

ข้อควรระวัง

 • ภาพ RAW HDR จะถูกถ่ายด้วยคุณภาพของภาพ JPEG ละเอียดใหญ่ ภาพ RAW+JPEG HDR จะถูกถ่ายด้วยคุณภาพของภาพ JPEG ที่กำหนด
 • ความไวแสง ISO แบบขยาย (L, H) ไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพ HDR การถ่ายภาพ HDR สามารถทำได้ภายใน ISO 100–102400 (แตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [ต่ำสุด] และ [สูงสุด] สำหรับ [ขอบเขตไวแสง ISO])
 • แฟลชจะไม่ทำงานระหว่างการถ่ายภาพ HDR
 • การถ่ายภาพคร่อมไม่สามารถใช้งานได้
 • หากคุณถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว วัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวนั้นอาจมีร่องรอยหลงเหลืออยู่
 • ในการถ่ายภาพ HDR ภาพสามภาพจะถูกถ่ายด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่างกันที่ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ด้วยเหตุนี้ แม้แต่ในโหมด ระดับแสงยืดหยุ่น, ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์ และ ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง ความเร็วชัตเตอร์ก็จะเปลี่ยนไป โดยสัมพันธ์กับความเร็วที่คุณกำหนด
 • ตั้งค่าความไวแสง ISO ให้สูง เพื่อป้องกันการสั่นของกล้อง
 • เมื่อถ่ายภาพ HDR ด้วยการตั้งค่า [ปรับแนวอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน] ข้อมูลแสดงจุด AF () และข้อมูลลบภาพฝุ่น () จะไม่ถูกผนวกลงในภาพ
 • หากคุณทำการถ่ายภาพ HDR โดยใช้มือถือกล้องด้วยการตั้งค่า [ปรับแนวอัตโนมัติ] เป็น [ใช้งาน] ขอบภาพจะถูกตัดออกเล็กน้อยและความละเอียดจะลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ หากภาพไม่สามารถปรับแนวได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากกล้องสั่น ฯลฯ การปรับแนวอัตโนมัติอาจไม่มีผล โปรดทราบว่าในการถ่ายภาพที่มีการตั้งค่าการเปิดรับแสงที่สว่าง (หรือมืด) มากเกินไป การปรับแนวอัตโนมัติอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • หากคุณทำการถ่ายภาพ HDR โดยใช้มือถือกล้องด้วยการตั้งค่า [ปรับแนวอัตโนมัติ] เป็น [ไม่ใช้งาน] ภาพสามภาพอาจไม่มีการปรับแนวอย่างเหมาะสมและผลของ HDR อาจลดลง แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้อง
 • การปรับแนวภาพอัตโนมัติอาจทำงานได้ไม่เหมาะสม สำหรับลวดลายซ้ำๆ (ตาข่าย ลายเส้น ฯลฯ) หรือภาพที่เรียบแบน มีโทนสีเดียว
 • วัตถุต่างๆ เช่น ท้องฟ้าหรือกำแพงสีขาว อาจไม่สามารถแสดงการไล่ระดับสีที่เรียบเนียนและอาจมีจุดรบกวนหรือการเปิดรับแสงหรือสีที่ผิดปกติ
 • การถ่ายภาพ HDR ใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED อาจส่งผลให้บริเวณที่โดนแสงไฟเกิดการแสดงสีไม่เป็นธรรมชาติ
 • ด้วยการถ่ายภาพ HDR ภาพจะถูกรวมกัน แล้วบันทึกลงในการ์ด อาจต้องใช้เวลาสักครู่ [BUSY] จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอในขณะที่ประมวลผลภาพ และไม่สามารถถ่ายภาพได้จนกว่าการประมวลผลจะเสร็จสิ้น

ลูกเล่น

 • [สีธรรมชาติ] สีธรรมชาติ

  สำหรับภาพที่มีการรักษาช่วงโทนสีกว้างซึ่งรายละเอียดบริเวณสว่างและบริเวณมืดอาจหายไป การสูญเสียรายละเอียดของภาพบริเวณสว่างและบริเวณมืดจะลดลง

 • [ศิลปะมาตรฐาน] ศิลปะมาตรฐาน

  ในขณะที่ลดการสูญเสียรายละเอียดของภาพบริเวณสว่างและบริเวณมืดได้มากกว่าการใช้ [สีธรรมชาติ] ความเปรียบต่างจะต่ำลง และการไล่ระดับสีจะแบนลงเพื่อให้ภาพดูคล้ายภาพวาด เค้าโครงของวัตถุจะมีขอบสว่าง (หรือมืด)

 • [ศิลปะ สีสดใส] ศิลปะ สีสดใส

  สีจะอิ่มตัวมากกว่าการใช้ [ศิลปะมาตรฐาน] และมีความเปรียบต่างต่ำ และการไล่ระดับสีที่แบนจะให้ลูกเล่นที่เป็นศิลปะกราฟิก

 • [ศิลปะ คมเข้ม] ศิลปะ คมเข้ม

  สีจะมีความอิ่มตัวมากที่สุด ทำให้วัตถุดูนูนและภาพดูเหมือนภาพวาดสีน้ำมัน

 • [ศิลปะ ลายนูน] ศิลปะ ลายนูน

  ความอิ่มตัวของสี ความสว่าง ความเปรียบต่าง และการไล่ระดับสีจะลดลงเพื่อทำให้ภาพดูแบน ดังนั้นภาพจะดูซีดจางและเก่า เค้าโครงของวัตถุจะมีขอบที่สว่าง (หรือมืด) อย่างเด่นชัด

ศิลปะมาตรฐาน ศิลปะ สีสดใส ศิลปะ คมเข้ม ศิลปะ ลายนูน
ความอิ่มตัวของสี มาตรฐาน สูง สูงขึ้น ต่ำ
เน้นเส้นขอบ มาตรฐาน อ่อน เข้ม เข้มขึ้น
ความสว่าง มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน ที่มืด
การไล่ระดับสี แบน แบน แบน แบนลง

หมายเหตุ

 • ลูกเล่นแต่ละตัวจะถูกนำมาใช้ตามลักษณะของรูปแบบภาพ () ที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน