การถ่ายภาพคร่อมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ (AEB)

ในการถ่ายภาพคร่อม กล้องจะถ่ายภาพติดต่อกันสามภาพด้วยระดับแสงที่แตกต่างกันภายในช่วงที่คุณกำหนดได้สูงสุด ±3 ระดับ (ปรับทีละ 1/3 ระดับ) โดยการปรับความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือความไวแสง ISO โดยอัตโนมัติ

AEB หมายถึง Auto Exposure Bracketing (การถ่ายภาพคร่อมการเปิดรับแสงอัตโนมัติ)

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: ชดเชยแสง/AEB]

 2. ตั้งค่าช่วงถ่ายภาพคร่อม

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าช่วงถ่ายภาพคร่อม (1) เมื่อหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 คุณสามารถตั้งค่าปริมาณการชดเชยแสงได้
  • กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อตั้งค่า
  • เมื่อคุณปิดเมนู ช่วงถ่ายภาพคร่อมจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ
 3. ถ่ายภาพ

  ค่าแสงมาตรฐาน

  ค่าแสงที่ลดลง

  ค่าแสงที่เพิ่มขึ้น

  • มีการถ่ายภาพคร่อมสามภาพ ตามโหมดขับเคลื่อนที่ระบุ ในลำดับนี้: ค่าแสงมาตรฐาน ค่าแสงที่ลดลง และค่าแสงที่เพิ่มขึ้น
  • การถ่ายภาพคร่อมจะไม่ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากต้องการยกเลิก ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อปิดการแสดงช่วงถ่ายภาพคร่อม

ข้อควรระวัง

 • การชดเชยแสงในการถ่ายภาพคร่อมอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงโดยตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ] () เป็นตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่ [ไม่ใช้งาน]

หมายเหตุ

 • [ล็อค AE] จะกะพริบที่ด้านซ้ายล่างของหน้าจอในระหว่างการถ่ายภาพคร่อม
 • หากตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนเป็น [ถ่ายภาพเดี่ยว] ให้กดปุ่มชัตเตอร์สามครั้งสำหรับแต่ละภาพ ในโหมด [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูงเพิ่มขึ้น], [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วต่ำ] การกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดค้างไว้จะถ่ายภาพสามภาพ ตามกันทีละภาพ ก่อนที่กล้องจะหยุดการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ เมื่อตั้งค่า [ตั้งเวลา 10 วินาที] หรือ [ตั้งเวลา 2 วินาที] กล้องจะถ่ายภาพติดต่อกันสามภาพหลังจากรอ 10 หรือ 2 วินาที
 • คุณสามารถตั้งค่าถ่ายภาพคร่อมร่วมกับการชดเชยแสง
 • การถ่ายภาพคร่อมไม่สามารถใช้งานได้ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชหรือการเปิดหน้ากล้องค้างชัตเตอร์ หรือเมื่อใช้การลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ โหมด HDR การถ่ายคร่อมโฟกัส หรือเมื่อตั้งค่าชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 • การถ่ายภาพคร่อมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากคุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้: การปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง หรือเมื่อชาร์จแฟลชจนเต็ม