การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

คุณสามารถลดบริเวณสว่างที่ทำให้ภาพขาดรายละเอียด เนื่องจากมีการเปิดรับแสงมากเกินไป

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: เน้นโทนภาพบริเวณสว่าง]

  2. ตั้งค่าตัวเลือก

    • [ใช้งาน]: ปรับปรุงการไล่ระดับสีในบริเวณที่สว่าง การไล่โทนระหว่างระดับสีเทาและส่วนสว่างจะเรียบเนียนขึ้น
    • [เพิ่มประสิทธิภาพ]: ปรับปรุงการไล่ระดับสีในบริเวณที่สว่างโพลนได้มากกว่า [ใช้งาน] ภายใต้สภาวะการถ่ายภาพบางอย่าง

ข้อควรระวัง

  • จุดรบกวนอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
  • ช่วงความไวแสง ISO ที่สามารถใช้งานได้เริ่มต้นที่ ISO 200 ไม่สามารถตั้งค่าความไวแสง ISO ที่ขยายสูงขึ้นได้
  • เมื่อใช้ [เพิ่มประสิทธิภาพ] ผลที่ได้ในบางฉากอาจดูไม่เป็นไปตามที่คาดไว้