การจำลองระดับแสง

ด้วยการจำลองระดับแสง ความสว่างของภาพยิ่งเกือบจะตรงกับความสว่าง (ระดับแสง) ที่แท้จริงของภาพถ่ายของคุณ

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: จำลองระดับแสง]

 2. ตั้งค่าตัวเลือก

 • ใช้งาน (จำลองระดับแสง (ใช้งาน))

  ความสว่างของภาพที่แสดงจะใกล้เคียงกับความสว่างจริง (ระดับแสง) ของภาพผลลัพธ์ หากคุณตั้งค่าชดเชยแสง ความสว่างของภาพจะเปลี่ยนไปด้วย

 • ระหว่าง จำลองระดับแสง (ระหว่าง)

  โดยปกติ ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐานเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย (จำลองระดับแสง (ไม่ใช้งาน)) เฉพาะเมื่อคุณกดปุ่มเช็คระยะชัดลึกค้างไว้เท่านั้น ความสว่างของภาพจะคล้ายกับความสว่าง (ระดับแสง) ที่แท้จริงของภาพที่ได้ (จำลองระดับแสง (ใช้งาน))

 • ไม่ใช้งาน (จำลองระดับแสง (ไม่ใช้งาน))

  ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐานเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย แม้ว่าคุณได้ตั้งค่าชดเชยแสง แต่ภาพจะแสดงด้วยความสว่างมาตรฐาน