สมดุลแสงขาว

สมดุลแสงขาว (WB) สามารถทำให้พื้นที่ขาวภายในภาพดูเป็นสีขาว โดยปกติ การตั้งค่าอัตโนมัติ [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว) จะได้สมดุลแสงขาวที่ถูกต้อง หากสีสันที่ได้ไม่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้อัตโนมัติ คุณสามารถเลือกสมดุลแสงขาวให้เหมาะกับแหล่งกำเนิดแสง หรือปรับด้วยตนเองโดยการถ่ายภาพวัตถุที่มีสีขาว

[สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

 1. กดปุ่ม หลายหน้าที่ (ระยะเวลา 8 วินาที)

  • เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่
 2. เลือกรายการสมดุลแสงขาว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการการตั้งค่าสมดุลแสงขาว
 3. เลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อทำการเลือก

หมายเหตุ

 • สำหรับคำแนะนำการตั้งค่า [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] และ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] โปรดดู [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ
 • ในการตั้งค่าอุณหภูมิสีที่คุณต้องการ ให้เลือก [อุณหภูมิสี] ใน [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว] จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก
(โดยประมาณ)
ลักษณะ โหมด อุณหภูมิสี (K: เคลวิน)
สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ อัตโนมัติ (ตามบรรยากาศ) 3000-7000
อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว อัตโนมัติ (กำหนดสีขาว)
แสงแดด แสงแดด 5200
แสงในร่ม แสงในร่ม 7000
เมฆครึ้ม เมฆครึ้ม โพล้เพล้ อาทิตย์ตก 6000
หลอดไฟทังสเตน หลอดไฟทังสเตน 3200
แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาว แสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาว 4000
แฟลช เมื่อใช้ แสงแฟลช ตั้งค่าอัตโนมัติ*
กำหนดเอง กำหนดเอง 2000-10000
อุณหภูมิสี อุณหภูมิสี 2500-10000

ใช้ได้กับ Speedlite ที่มีฟังก์ชั่นการส่งสัญญาณอุณหภูมิสี หรือมิเช่นนั้น จะถูกตั้งค่าตายตัวที่ประมาณ 6000K

สมดุลแสงขาว

ดวงตาของมนุษย์ปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงจึงทำให้วัตถุสีขาวดูขาวภายใต้แสงทุกชนิด กล้องดิจิตอลจะกำหนดสีขาวจากอุณหภูมิสีของแสง และบนพื้นฐานนี้ ใช้การประมวลผลภาพเพื่อให้โทนสีดูเป็นธรรมชาติในภาพถ่ายของคุณ

[สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ

เมื่อใช้ [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ) คุณสามารถเพิ่มความเข้มของการแสดงสีอุ่นของภาพได้เล็กน้อยเมื่อถ่ายภาพในฉากที่มีแสงไฟทังสเตน

หากคุณเลือก [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว) คุณจะสามารถลดความเข้มของการแสดงสีอุ่นของภาพได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว]

 2. เลือก [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ]

  • เมื่อเลือก [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] แล้ว ให้กดปุ่ม ข้อมูล
 3. เลือกตัวเลือก

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังเมื่อตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] (กำหนดสีขาว)

 • แนวสีอุ่นของวัตถุอาจซีดจาง
 • เมื่อมีหลายแหล่งกำเนิดแสงรวมอยู่ในฉากการถ่ายภาพ แนวสีอุ่นของภาพอาจไม่ได้จางลง
 • เมื่อใช้แฟลช โทนสีจะเหมือนกับ [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] (ตามบรรยากาศ)

[กำหนดเอง] สมดุลแสงขาวกำหนดเอง

เมื่อใช้สมดุลแสงขาวกำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาว สำหรับแหล่งกำเนิดแสงเฉพาะของสถานที่ถ่ายภาพได้ด้วยตนเอง โดยจะต้องแน่ใจว่าปฏิบัติขั้นตอนนี้ภายใต้แหล่งกำเนิดแสง ณ สถานที่ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

 1. ถ่ายภาพวัตถุสีขาว

  • เล็งกล้องไปที่วัตถุสีขาวล้วน เพื่อให้สีขาวเต็มหน้าจอ
  • ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ MF และถ่ายภาพเพื่อให้ได้ค่าแสงมาตรฐานสำหรับวัตถุสีขาว
  • คุณสามารถใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวค่าใดก็ได้
 2. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาวกำหนดเอง]

 3. นำเข้าข้อมูลสมดุลแสงขาว

  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพที่ถ่ายในขั้นตอนที่ 1 จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • เลือก [ตกลง] เพื่อนำเข้าข้อมูล
 4. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว]

 5. เลือกสมดุลแสงขาวกำหนดเอง

  • เลือก [กำหนดเอง]

ข้อควรระวัง

 • หากการเปิดรับแสงที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 แตกต่างจากการเปิดรับแสงมาตรฐานอย่างมาก อาจส่งผลให้ไม่ได้สมดุลแสงขาวที่ถูกต้อง
 • ไม่สามารถเลือกภาพต่อไปนี้ได้: ภาพที่ถ่ายด้วยรูปแบบภาพที่ตั้งค่าเป็น [ภาพขาวดำ], ภาพซ้อน, ภาพที่ครอบตัด และภาพที่ถ่ายด้วยกล้องอื่น

หมายเหตุ

 • นอกเหนือจากการถ่ายภาพวัตถุสีขาวแล้ว คุณยังสามารถถ่ายภาพการ์ดสีเทาหรือแผ่นสะท้อนแสงสีเทามาตรฐาน 18% (มีจำหน่ายทั่วไป)

[อุณหภูมิสี] อุณหภูมิสี

สามารถตั้งค่าที่แสดงอุณหภูมิสีของสมดุลแสงขาวได้

 1. เลือก [การถ่ายภาพ: สมดุลแสงขาว]

 2. ตั้งค่าอุณหภูมิสี

  • เลือก [อุณหภูมิสี]
  • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิสี จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า
  • อุณหภูมิสีสามารถตั้งค่าได้จากประมาณ 2500K ถึง 10000K โดยเพิ่มลดทีละ 100K

หมายเหตุ

 • เมื่อตั้งค่าอุณหภูมิสีสำหรับแหล่งแสงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ให้ตั้งค่าการปรับแก้สมดุลแสงขาว (การตั้งค่าสีม่วงหรือสีเขียว) ตามความจำเป็น
 • เมื่อตั้งค่า [อุณหภูมิสี] เป็นค่าที่วัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิสีที่มีจำหน่ายทั่วไป ให้ทดลองถ่ายภาพล่วงหน้าและปรับการตั้งค่าตามต้องการเพื่อชดเชยความแตกต่างระหว่างเครื่องวัดอุณหภูมิสีและกล้อง