Fotografovanie s pokročilým bleskom

Táto kapitola opisuje pokročilé postupy snímania pomocou funkcií blesku.

Upozornenie

  • Keď je režim snímania fotoaparátu nastavený na plnoautomatický režim alebo na režim Základnej zóny, funkcie označené ikonou v pravej časti nadpisu strany nemožno nastaviť. Ak nastavíte režim snímania fotoaparátu na možnosť Flexibilná AE, Program AE, Priorita uzávierky AE, Priorita clony AE, Manuálne nastavenie expozície alebo bulb (Režim Bulb) (Rozšírená zóna snímania), môžete vykonávať všetky operácie v tejto kapitole.