Kompenzácia expozície blesku

Podobným spôsobom ako kompenzáciu expozície môžete upraviť výkon blesku. Hodnotu kompenzácie expozície blesku možno nastaviť v rozsahu ±3 stupne s krokom 1/3 stupňa.

 1. Pomocou joysticku vyberte možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku.

 2. Nastavte hodnotu kompenzácie expozície blesku.

  • Zatlačením joysticku doľava alebo doprava, prípadne otočením voliča Výberový volič nastavte rozsah kompenzácie a potlačte joystick do zvislej polohy.
  • Hodnota „0.3“ označuje 1/3 stupňa a „0.7“ označuje 2/3 stupňa.
  • Ak chcete kompenzáciu expozície blesku zrušiť, nastavte hodnotu kompenzácie späť na hodnotu „±0“.
  • Po zmene hodnoty sa zmenená hodnota nastaví, aj keď zatlačíte joystick nahor a nadol.
  • Po zmene hodnoty sa zmenená hodnota nenastaví, ak je stlačené tlačidlo Zrušiť.

Poznámka

 • Všeobecne platí, že pre svetlé objekty nastavte zvýšenú korekciu expozície a pre tmavé objekty nastavte zníženú korekciu expozície.
 • Ak sa korekcia expozície fotoaparátu nastavuje s krokom 1/2 stupňa, aj kompenzácia expozície blesku sa bude nastavovať až o ±3 stupne s krokom 1/2 stupňa.
 • Keď je kompenzácia expozície blesku nastavená na blesku aj na fotoaparáte, prednosť má nastavenie blesku.
 • Hodnotu kompenzácie expozície blesku môžete nastaviť priamo otočením voliča Výberový volič bez toho, aby ste vybrali možnosť Nastavenie kompenzácie expozície blesku/výkonu blesku pomocou joysticku (C.Fn-13).