Informácie o modelovacom svetle

Po stlačení tlačidla LAMP sa na 5 minút rozsvieti modelovacie svetlo. Opätovným stlačením tlačidla svetlo vypnete.

Je to užitočné na kontrolu, ako bude objekt vrhať tiene v dôsledku svetla blesku.

Modelovacie svetlo sa automaticky vypne po úplnom stlačení tlačidla spúšte na fotoaparáte.

Upozornenie

  • Pri pozeraní priamo do modelovacieho svetla z malej vzdialenosti môže dôjsť k poškodeniu zraku.
  • Ak snímate s rozsvieteným modelovacím svetlom, môže dôjsť k podexponovaniu. Podľa potreby vykonajte kompenzáciu expozície a kompenzácia expozície blesku.
  • Keď sa blesk nespustí, napríklad keď je blesk vypnutý alebo keď snímate videozáznam, modelovacie svetlo sa nevypne automaticky ani po úplnom stlačení tlačidla spúšte.
  • Keď teplota modelovacieho svetla stúpne, zobrazí sa varovná obrazovka ().
  • Ak je teplota prostredia modelovacieho svetla príliš vysoká, svetlo sa môže stlmiť alebo vypnúť.

Poznámka

  • Spôsob rozsvecovanie modelovacieho svetla môžete zmeniť (C.Fn-18).
  • Môžete upraviť jas a farebnú teplotu modelovacieho svetla (P.Fn-08).
  • Môžete zmeniť čas svietenia modelovacieho svetla (P.Fn-09).
  • Jas sa zníži, keď použijete široký panel, rozptylku alebo farebný filter.