Modelovací blesk

Po stlačení tlačidla clony na fotoaparáte blesk automaticky spustí súvislé záblesky po dobu približne na 1 sekundy. Táto funkcia sa nazýva „modelovací blesk“. Je to užitočné na kontrolu vplyvu tieňov na objekt pomocou svetla blesku a na kontrolu vyváženia osvetlenia pri snímaní s bezdrôtovým bleskom (, ).

  1. Stlačte tlačidlo na kontrolu hĺbky poľa na fotoaparáte.

    • Blesk spustí súvislé záblesky po dobu približne 1 sekundy.

Upozornenie

  • Aby sa hlava blesku neznehodnotila alebo nepoškodila následkom prehriatia, nastavte počet zábleskov modelovacieho blesku maximálne na 55. Po vyššie uvedenom počte zábleskov modelovacieho blesku nepoužívajte blesk aspoň 50 minút.
  • Ak spustíte počet modelovacích zábleskov uvedený vyššie pri plnom výkone a potom opakovane aktivujete blesk v krátkych intervaloch, aktivuje sa bezpečnostná funkcia a dôjde k obmedzeniu spustenia blesku. Keď je úroveň obmedzenia spustenia blesku 1, interval zábleskov sa automaticky nastaví na približne 8 sekúnd. V takomto prípade nepoužívajte blesk aspoň 50 minút.
  • Počas fotografovania so živým náhľadom Live View použitie modelovacieho blesku pomocou fotoaparátu nie je možné.
  • Modelovací blesk nie je možné aktivovať (pomocou úkonu na strane fotoaparátu), keď sa blesk používa v kombinácii s modelmi EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX alebo EOS IX 7. Nastavte funkciu C.Fn-02 na možnosť 1 alebo 2 () a pomocou testovacieho tlačidla blesku vykonajte modelovací blesk.

Poznámka

  • Pri bežnom snímaní s bleskom alebo pri použití blesku ako vysielacej jednotky pri bezdrôtovom snímaní pomocou rádiového či optického prenosu môžete modelovací blesk aktivovať pomocou tlačidla kontroly blesku (C.Fn-02).