Režim priority sériového snímania

V závislosti od fotoaparátu sa v režime [CSP] (režim priority sériového snímania) sa snímanie s bleskom nemusí vykonať. V režime priority sériového snímania sa výkon blesku v porovnaní so snímaním s normálnym bleskom automaticky zníži o jeden stupeň a namiesto toho sa automaticky zvýši o jeden stupeň citlivosť ISO. To je účinné pri sériovom snímaní alebo keď chcete šetriť energiu batérie blesku. Podrobnosti nájdete v Návode na používanie fotoaparátu, ktorý podporuje automatické meranie expozície externého blesku.

  1. Pomocou joysticku vyberte možnosť MODE.

  2. Nastavte režim blesku.

    • Zatláčajte joystick nahor, nadol, doľava alebo doprava, prípadne otočte volič Výberový volič a vyberte položku CSP, potom potlačte joystick do zvislej polohy.

Poznámka

  • Ak je hodnota clony alebo vzdialenosť od objektu veľká, bude ťažké dosiahnuť súvislé blesky a znížiť spotrebu batérie atď.
  • V prípade fotoaparátov, ktoré nepodporujú režim priority sériového snímania, sa režim blesku pri snímaní nastaví na ETTL.