Vodič za rješavanje problema

Dođe li do problema u radu fotoaparata, pogledajte smjernice i savjete u nastavku. Ne uspijete li riješiti problem primjenom navedenih savjeta, obratite se najbližem Canonovom servisu.

Problemi povezani s napajanjem

Baterije nije moguće puniti punjačem.

 • Nemojte koristiti druge baterije osim originalne LP-E17.
 • U slučaju problema s punjenjem ili punjačem pogledajte Punjenje baterije.

Indikator punjača ubrzano treperi.

 • Stalno brzo narančasto treperenje indikatora pokazuje da je zaštitni krug prekinuo punjenje jer (1) postoji problem s punjačem baterije ili baterijom ili (2) komunikacija s baterijom nije uspjela (primjerice s baterijom koja nije Canonov proizvod). U slučaju (1) odspojite punjač, ponovno umetnite bateriju i pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog uključivanja punjača. Ako se problem nastavi, odnesite fotoaparat u najbliži Canonov ovlašteni servis.

Indikator punjača ne treperi.

 • Radi sigurnosti, tople ili hladne baterije umetnute u punjač se ne pune i indikator ostaje isključen. U tom slučaju ostavite bateriju da se prilagodi temperaturi okoline prije ponovnog punjenja. Tijekom punjenja, ako se baterija previše zagrije iz bilo kojeg razloga, punjenje se automatski prekida (indikator treperi). Kad se snizi temperatura baterije, punjenje se automatski nastavlja.

Nije moguće puniti baterije putem USB adaptera za napajanje (opcija).

 • Baterije se ne pune dok je prekidač napajanja na fotoaparatu postavljen na Uključeno. Međutim, baterije se pune tijekom automatskog isključivanja.
 • Rukovanje fotoaparatom prekida postupak punjenja.

Indikator pristupa treperi tijekom punjenja putem isporučenog USB adaptera za napajanje.

 • U slučaju problema s punjenjem, indikator pristupa treperi zeleno i zaštitni sklop prekida punjenje. U tom slučaju odspojite kabel za napajanje, ponovno pričvrstite bateriju i pričekajte nekoliko minuta prije ponovnog priključivanja. Ako se problem nastavi, odnesite fotoaparat u najbliži Canonov ovlašteni servis.
 • Ako su baterije jako tople ili hladne, indikator pristupa treperi zeleno i zaštitni krug zaustavlja punjenje. U tom slučaju ostavite bateriju da se prilagodi temperaturi okoline prije ponovnog punjenja.

Indikator pristupa ne svijetli tijekom punjenja putem USB adaptera za napajanje.

 • Pokušajte odspojiti USB adapter za napajanje i ponovno ga spojiti.

Fotoaparat nije moguće napajati putem USB adaptera.

 • Provjerite baterijski pretinac. Fotoaparat se ne može napajati bez baterije.
 • Provjerite preostalu razinu baterije. Kad se baterije istroše, adapter ih puni. U tom se slučaju fotoaparat ne napaja.

Fotoaparat ne radi čak ni ako je prekidač postavljen na Uključeno.

 • Provjerite je li baterija pravilno umetnuta u fotoaparat ().
 • Provjerite je li pretinac za karticu/bateriju zatvoren ().
 • Napunite bateriju ().

Indikator pristupa i dalje svijetli ili treperi čak i kad je prekidač na Isklj..

 • Ako se prekine napajanje dok se slika snima na karticu, indikator pristupa će svijetliti ili nastaviti treperiti nekoliko sekundi. Kad se slika snimi na karticu, fotoaparat se automatski isključi.

Prikazuje se [Battery communication error. Does this battery/do these batteries display the Canon logo? / Pogreška u komunikaciji s baterijom. Je li na bateriji/baterijama prisutan Canonov logotip?].

 • Nemojte koristiti druge baterije osim originalne LP-E17.
 • Izvadite i ponovno umetnite bateriju ().
 • Ako su električni kontakti zaprljani, očistite ih mekanom krpicom.

Baterija se brzo prazni.

 • Upotrebljavajte sasvim napunjenu bateriju ().
 • Bateriji je možda istekao radni vijek. Pogledajte [Podešavanje: Battery info. / Podešavanje: Info. o bateriji] kako biste provjerili razinu napunjenosti baterije (). Ako je stanje baterije loše, zamijenite je novom.
 • Broj mogućih snimaka će se smanjiti u sljedećim situacijama:

  • Duži pritisak okidača dopola
  • Učestalo automatsko izoštravanje bez snimanja
  • Uporaba Image Sabilizera (stabilizacije slike) na objektivu
  • Uporaba funkcija bežične komunikacije

Fotoaparat se sam isključuje.

 • Uključena je funkcija Auto power off / Automatsko isključivanje. Za isključenje funkcije automatskog isključivanja podesite [Auto power off / Automatsko isključivanje] pod [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije] na [Disable/Onemogućeno] ().
 • Čak i ako je [Auto power off / Automatsko isključivanje] podešeno na [Disable/Onemogućeno], zaslon i tražilo će se i dalje isključiti nakon što fotoaparat ostane u stanju mirovanja u trajanju podešenom pod [Screen off / Isključivanje zaslona] ili [Viewfinder off / Isključivanje tražila] (iako fotoaparat i dalje ostaje uključen).

Problemi pri snimanju

Nije moguće pričvrstiti objektiv.

 • Za pričvršćenje EF ili EF-S objektiva trebat će vam adapter za montažu. Fotoaparat nije kompatibilan s EF-M objektivima ().

Nije moguće snimanje ni pohrana snimaka.

 • Provjerite je li kartica pravilno umetnuta ().
 • Pomaknite preklopku za zaštitu od snimanja na kartici u položaj za snimanje/brisanje ().
 • Ako je kartica puna, zamijenite je novom ili izbrišite nepotrebne snimke (, ).
 • Snimanje nije moguće ako točka autofokusa postane narančasta kad pokušavate izoštriti. Ponovno pritisnite okidač dopola za automatsko ponovno izoštravanje ili izoštrite ručno (, ).

Nije moguće koristiti karticu.

Kad umetnete karticu u drugi fotoaparat, pojavi se poruka pogreške.

 • Budući da se SDXC kartice formatiraju u formatu exFAT, to znači da, ako u ovom fotoaparatu formatirate karticu i zatim je umetnete u drugi fotoaparat, može se pojaviti poruka pogreške i karticu možda nećete moći koristiti.

Slika je neizoštrena ili zamućena.

 • Podesite način izoštravanja na Automatsko izoštravanje (AF) ().
 • Lagano pritisnite okidač kako biste spriječili potresanje fotoaparata ().
 • Ako objektiv ima funkciju Image Stabilizer (stabilizacija slike), podesite preklopku Image Stabilizera (stabilizacije slike) na Uključeno.
 • Pri slabom svjetlu se brzina zatvarača može smanjiti. Upotrijebite veću brzinu zatvarača (), podesite veću ISO osjetljivost (), koristite bljeskalicu () ili stativ.
 • Pogledajte Sprječavanje zamućenja fotografija.

Nije moguće zadržati fokus i rekadrirati snimku.

 • Podesite postupak autofokusa na One-Shot AF (). Uz Servo AF () nije moguće snimanje sa zadržanim fokusom.

Brzina kontinuiranog snimanja je mala.

 • Brzo kontinuirano snimanje može biti sporije ovisno o razini baterije, temperaturi okoline, smanjenju titranja, brzini zatvarača, otvoru blende, stanju objekta, svjetlini, postupku AF-a, vrsti objektiva, upotrebi bljeskalice, postavkama snimanja i drugim uvjetima. Pojedinosti potražite u poglavlju Odabir načina okidanja ili Maksimalan broj snimaka u nizu [pribl.].

Maksimalan broj slika koje se mogu snimiti u nizu (burst) je manji.

 • Snimanje kompleksnijih objekata kao što su polja trave može rezultirati većim veličinama datoteka, a stvarni maksimalni broj snimaka u nizu može biti manji od smjernica pod Maksimalni broj snimaka u nizu [pribl.].

Maksimalni broj slika kod kontinuiranog snimanja ne promijeni se čak ni nakon promjene kartice.

 • Procijenjen maksimalni broj slika kod kontinuiranog snimanja prikazan u tražilu ne mijenja se kad promijenite karticu, čak ni ako upotrebljavate karticu velike brzine. Maksimalni broj snimaka u nizu naveden u Maksimalni broj snimaka u nizu [pribl.] temelji se na standardnoj Canonovoj testnoj kartici, a stvarni maksimalni broj snimaka u nizu veći je za kartice s većim brzinama pisanja. Iz tog se razloga prikazani maksimalan broj snimaka u nizu može razlikovati od stvarnoga.

Tijekom brzog kontinuiranog snimanja nije dostupan brzi prikaz.

Nije moguće podesiti proporcije.

 • Proporcije ne možete podešavati kad postavka [Prilagođene funkcije: Add cropping information / Prilagođene funkcije: Dodavanje informacija o izrezivanju] nije podešena na [Disable/Onemogućeno].

Nije moguće podesiti ISO 100 za snimanje fotografija.

 • Najmanja u rasponu ISO osjetljivosti je ISO 200 kada je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

Ne mogu se odabrati proširene ISO osjetljivosti za fotografije.

 • Provjerite podešenje za [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] pod [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti].
 • Proširene ISO osjetljivosti nisu dostupne kad je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].
 • Proširene ISO osjetljivosti nisu dostupne kad je postavka [Fotografiranje: HDR shooting HDR PQ / Fotografiranje: HDR snimanje HDR PQ] podešena na [Enable/Omogućeno].

Iako je podešena smanjena kompenzacija ekspozicije, slika ispada svijetla.

 • Podesite [Fotografiranje: Auto Lighting Optimizer / Fotografiranje: Automatska optimizacija osvjetljenja] na [Disable/Onemogućeno] (). Kad je odabrana opcija [Low/Niska], [Standard/Standardna] ili [High/Visoka], slika može ispasti svijetla čak i ako podesite manju kompenzaciju ekspozicije ili kompenzaciju ekspozicije bljeskalice.

Nije moguće podesiti kompenzaciju ekspozicije kad su podešene i ručna ekspozicija i ISO Auto.

Nisu prikazane sve opcije za korekciju aberacije objektiva.

 • Kad je opcija [Digital Lens Optimizer / Digitalna optimizacija objektiva] podešena na [Standard/Standardna] ili [High/Visoka], neće se prikazivati [Chromatic aberr corr / Korekcija kromatskih aberacija] i [Diffraction correction / Korekcija difrakcije], ali će obje biti podešene na [Enable/Omogućeno] za snimanje.
 • Tijekom snimanja videozapisa ne prikazuje se [Digital Lens Optimizer / Digitalna optimizacija objektiva] ili [Diffraction correction / Korekcija difrakcije].

Uporaba bljeskalice u načinu AE s prednošću otvora blende ili Program AE / Programirana AE smanjuje brzinu zatvarača.

 • Podesite [Slow Synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom] na [1/250-1/60 sec. auto / 1/250-1/60 s automatski] (ili [1/200-1/60sec. auto / 1/200-1/60 s automatski]) ili [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] (ili [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fiksno)]) ().

Ugrađena bljeskalica se ne aktivira.

 • Snimanje s bljeskalicom može biti privremeno onemogućeno radi zaštite glave bljeskalice ako ugrađenu bljeskalicu upotrebljavate više puta u kratkom razdoblju.

Vanjska Speedlite bljeskalica neće se aktivirati.

 • Provjerite jesu li sve vanjske bljeskalice čvrsto pričvršćene na fotoaparat.

Speedlite bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom.

 • Ako u načinu automatskog aktiviranja bljeska upotrebljavate bljeskalice koje nisu iz Speedlite serije EL/EX, one će uvijek okidati punom snagom ().
 • Bljeskalica će se uvijek aktivirati punom snagom kad je opcija [Flash metering mode / Način mjerenja svjetla bljeskalice] u postavkama prilagođenih funkcija podešena na [1:TTL] (automatsko aktiviranje bljeskalice) ().

Nije moguće podesiti kompenzaciju ekspozicije vanjske bljeskalice.

 • Ako je na vanjskoj Speedlite bljeskalici podešena kompenzacija ekspozicije, ne možete podesiti vrijednost kompenzacije na fotoaparatu. Kad je kompenzacija ekspozicije Speedlite bljeskalice isključena (podešena na 0), kompenzacija ekspozicije bljeskalice može se podesiti fotoaparatom.

Brza sinkronizacija nije dostupna u načinu AE s prednošću otvora blende ili AE s naglaskom na fleksibilnost.

 • Podesite [Slow Synchro / Spora sinkronizacija] u [Fotografiranje: Flash control / Fotografiranje: Upravljanje bljeskalicom] na postavku različitu od [1/250 sec. (fixed) / 1/250 s (fiksno)] (ili [1/200 sec. (fixed) / 1/200 s (fiksno)]) ().

Nije moguće snimanje pomoću daljinskog upravljača.

Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se bijela [Ograničenje pregrijavanja] ili crvena [Ograničenje pregrijavanja (crveno)] ikona.

 • Ikone upozoravaju na previsoku temperaturu u unutrašnjosti fotoaparata. Pojedinosti potražite u informacijama o indikatoru upozorenja prikazanom pri snimanju videozapisa ().

Snimanje videozapisa zaustavlja se samo od sebe.

 • Ako se upisivanje na karticu odvija sporo, snimanje videozapisa može se automatski prekinuti. Pojedinosti o karticama koje mogu snimati videozapise potražite u odjeljku Zahtjevi za svojstva kartica. Kako biste saznali koja je brzina pisanja na karticu, pogledajte internetsku stranicu proizvođača kartice.
 • Ako se brzina pisanja ili čitanja na kartici čini malom, izvedite formatiranje niže razine kako biste inicijalizirali karticu ().
 • Snimanje se automatski zaustavlja nakon što videozapis dosegne 2 sata (ili 30 min za HFR videozapis).

ISO osjetljivost ne možete podesiti za snimanje videozapisa.

 • ISO osjetljivost se automatski podešava u načinu snimanja [Videozapisi]. U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] možete ručno podešavati ISO osjetljivost ().
 • Najmanja u rasponu ISO osjetljivosti je ISO 200 kada je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

Proširene ISO osjetljivosti ne možete odabrati za snimanje videozapisa.

 • Provjerite podešenje za [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] pod [Fotografiranje: VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: VideozapisPostavke ISO osjetljivosti].
 • Proširene ISO osjetljivosti nisu dostupne kad je opcija [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] podešena na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano].

Ekspozicija se mijenja tijekom snimanja videozapisa.

 • Promijenite li brzinu zatvarača ili otvor blende tijekom snimanja videozapisa, promjene ekspozicije možda će se odraziti u snimci.
 • Ako ćete tijekom snimanja primjenjivati zumiranje, savjetujemo vam snimanje nekoliko probnih videozapisa. Zumiranje tijekom snimanja videozapisa može uzrokovati promjene ekspozicije, snimanje zvukova objektiva ili gubitak fokusa.

Slika titra ili su tijekom snimanja videozapisa vidljive vodoravne pruge.

 • Uzrok pojave titranja, vodoravnih pruga (šuma) ili nepravilne ekspozicije mogu biti fluorescentna svjetla, LED žarulje ili drugi izvori svjetla tijekom snimanja videozapisa. Također, mogu se snimiti i promjene ekspozicije (svjetline) ili tonova boja. U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] problem može riješiti manja brzina zatvarača. Taj problem može biti izraženiji pri snimanju videozapisa s ubrzanim protokom vremena.

Objekt izgleda izobličeno pri snimanju videozapisa.

 • Pomaknete li fotoaparat ulijevo ili udesno (panoramiranje) ili snimate objekt u pokretu, slika može ispasti izobličena. Taj problem može biti izraženiji pri snimanju videozapisa s ubrzanim protokom vremena.

Videozapisi se snimaju bez zvuka.

 • U HFR videozapisima ne snima se zvuk.

Ne dodaje se vremenski kôd.

 • Vremenski kodovi ne dodaju se kad snimate HFR videozapise uz postavku [Count up / Mjerenje vremena] pod [Fotografiranje: Time code / Fotografiranje: Vremenski kôd] podešenu na [Free run / Slobodno mjerenje] (). Također, vremenski kôd neće se dodati izlaznom HDMI videosignalu ().

Vremenski kodovi napreduju brže od stvarnog vremena.

 • Vremenski kodovi pri High Frame Rate snimanju napreduju brzinom od 4 sekunde po sekundi ().

Tijekom snimanja videozapisa nije moguće snimanje fotografija.

 • Tijekom snimanja videozapisa ne mogu se snimati fotografije. Za snimanje fotografija zaustavite snimanje videozapisa, a zatim odaberite način snimanja za fotografije.

Tijekom fotografiranja nije moguće snimanje videozapisa.

 • Za vrijeme snimanja fotografija možda neće biti moguće snimati videozapise ako postupci poput produženog Live View-prikaza povećavaju unutarnju temperaturu fotoaparata. Isključite fotoaparat ili poduzmite druge mjere i pričekajte da se fotoaparat ohladi.
 • Smanjenje veličine videozapisa može omogućiti snimanje.

Problemi sa značajkama bežičnog povezivanja

Nije moguće uparivanje s pametnim telefonom.

 • Upotrebljavajte pametni telefon koji podržava Bluetooth specifikacije verzije 4.1 ili novije.
 • Uključite Bluetooth u izborniku postavki pametnog telefona.
 • Uparivanje s fotoaparatom nije moguće iz izbornika postavki Bluetootha na pametnom telefonu. Instalirajte na pametnom telefonu namjensku aplikaciju Camera Connect (besplatno) ().
 • Uparivanje s ranije uparenim pametnim telefonom nije moguće ako na telefonu ostanu podaci za uparivanje registrirani za drugi fotoaparat. U tom slučaju uklonite registraciju fotoaparata koja je zadržana u postavkama Bluetootha na pametnom telefonu i ponovo pokušajte uparivanje ().

Nije moguće podesiti funkcije Wi-Fia.

 • Ako je fotoaparat kabelom spojen na računalo ili drugi uređaj, ne možete podesiti funkcije Wi-Fia. Prije podešavanja bilo koje funkcije odspojite spojni kabel ().

Ne može se upotrebljavati uređaj spojen spojnim kabelom.

 • Dok je fotoaparat povezan s uređajima putem Wi-Fia, ne možete s njime rabiti druge uređaje, kao što su računala, putem povezivanja priključnim kabelom. Prije priključenja spojnog kabela prekinite Wi-Fi vezu.

Postupci kao što je snimanje i reprodukcija nisu mogući.

 • Dok je uspostavljena Wi-Fi veza, možda neće biti mogući postupci kao što je snimanje i reprodukcija. Prekinite Wi-Fi vezu i tada izvedite postupak.

Nije moguće ponovno povezivanje s pametnim telefonom.

 • Čak i s kombinacijom istog fotoaparata i pametnog telefona, ako ste promijenili postavke ili odabrali drukčiju postavku, ponovno povezivanje možda neće biti moguće čak ni nakon što ste odabrali isti SSID. U tom slučaju izbrišite podešenja povezivanja fotoaparata iz postavki Wi-Fia na pametnom telefonu i ponovno podesite vezu.
 • Veza se možda neće uspostaviti ako se pokrene program Camera Connect kad ponovno konfigurirate postavke veze. U tom slučaju zatvorite na trenutak Camera Connect i zatim ga ponovno pokrenite.

Problemi pri rukovanju

Postavke se mijenjaju pri prelasku s fotografiranja na snimanje videozapisa ili obrnuto.

 • Pri snimanju fotografija i videozapisa zadržavaju se odvojene postavke za upotrebu.

Postavke se ne mogu mijenjati kontrolama Glavni kotačić, Kotačić Quick Control, Višenamjenski kontroler, Dodir ili Regulacijski prsten.

 • Pritisnite tipku Multi-function lock / Blokada funkcija za poništenje blokade funkcija ().
 • Provjerite podešenje za [Podešavanje: Multi function lock / Podešavanje: Blokada funkcija] ().

Nije moguće upravljanje dodirom.

 • Podesite [Podešavanje: Touch control / Podešavanje: Dodirno upravljanje] na [Standard / Standardno] ili [Sensitive / Osjetljivo] ().

Tipka ili kotačić fotoaparata ne funkcioniraju na očekivan način.

 • Pri snimanju videozapisa provjerite postavku [Fotografiranje: Shutter btn for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise] ().
 • Provjerite postavke [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka], [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića] i [Switch Glavni kotačić/Kotačić Quick Control when shooting / Preklopka Glavni kotačić/Kotačić Quick Control pri snimanju] (, , ).

Problemi kod prikaza

U izborniku je prikazan manji broj kartica i stavki.

 • Kartice i stavke u izbornicima također se razlikuju za fotografije i videozapise.

Prikaz počinje samo s [My Menu / Moj izbornik] karticom My Menu / Moj izbornik ili [My Menu / Moj izbornik].

 • Opcija [Menu display / Prikaz izbornika] u kartici [My Menu / Moj izbornik] podešena je na [Display from My Menu tab / Prikaz iz kartice Moj izbornik] ili [Display only My Menu tab / Prikaz samo kartice Moj izbornik]. Podesite [Normal display / Normalan prikaz] ().

Prvi znak u imenu datoteke je donja crtica ("_").

 • Podesite [Fotografiranje: Color space / Fotografiranje: Prostor boja] na [sRGB]. Ako je podešeno [Adobe RGB], prvi znak bit će donja crtica ().

Numeriranje datoteka ne počinje od 0001.

 • Ako kartica već sadržava snimke, broj snimke možda neće početi od 0001 ().

Prikazani su pogrešan datum i vrijeme snimanja.

 • Provjerite jeste li podesili točan datum/vrijeme ().
 • Provjerite vremensku zonu i ljetno/zimsko računanje vremena ().

Datum i vrijeme nisu snimljeni na sliku.

 • Datum i vrijeme snimanja nisu vidljivi na slici. Datum i vrijeme se snimaju s podacima o slici kao informacije o snimanju. Kada ispisujete fotografije, ovi se podaci mogu koristiti za uključivanje datuma i vremena ().

Prikazuje se [###].

 • Ako broj snimaka na kartici prelazi maksimalan broj snimaka koje fotoaparat može prikazati, pojavit će se [###].

Na zaslonu se ne prikazuje jasna slika.

 • Ako je zaslon zaprljan, očistite ga mekanom krpicom.
 • Zaslonski prikaz može biti malo sporiji pri niskim temperaturama ili zatamnjen pri visokim, ali ta će pojava nestati nakon povratka na sobnu temperaturu.

Problemi pri reprodukciji

Dio slike treperi crno.

 • Opcija [Reprodukcija: Highlight alert / Reprodukcija: Upozorenje na preekspoziciju] podešena je na [Enable/Omogućeno] ().

Na slici se prikazuje crveni pravokutnik.

 • Postavka [Reprodukcija: AF point disp. / Reprodukcija: Prikaz točke AF-a] podešena je na [Enable/Omogućeno] ().

Tijekom reprodukcije snimke ne prikazuju se točke autofokusa.

 • Točke autofokusa se ne prikazuju tijekom reprodukcije sljedećih vrsta slika:

  • Slike snimljene uz Multi Shot Noise Reduction / Smanjenje šuma za više snimaka.
  • Izrezane slike.
  • Snimke iz HDR snimanja uz opciju [Auto Image Align / Automatsko poravnanje slike] podešenu na [Enable/Omogućeno].

Nije moguće izbrisati snimku.

 • Ako je snimka zaštićena od brisanja, ne može se izbrisati ().

Nije moguća reprodukcija fotografija i videozapisa.

 • Fotoaparat možda neće moći reproducirati snimke načinjene drugim fotoaparatom.
 • Videozapisi editirani na računalu ne mogu se reproducirati na fotoaparatu.

Mogu se reproducirati samo neke snimke.

 • Snimke su filtrirane za reprodukciju funkcijom [Reprodukcija: Set image search conditions / Reprodukcija: Podešavanje kriterija za pretraživanje snimaka] (). Poništite uvjete za pretragu slika.

Tijekom reprodukcije videozapisa mogu se čuti mehanički zvukovi ili zvukovi iz rada fotoaparata.

 • Ako se izvode postupci automatskog izoštravanja ili ako se tijekom snimanja videozapisa upravlja fotoaparatom ili objektivom, ugrađeni mikrofon fotoaparata može snimiti i mehaničke zvukove objektiva ili zvukove rada fotoaparata/objektiva. U tom slučaju uporaba vanjskog mikrofona može smanjiti te zvukove. Ako se neželjeni zvukovi snimaju i s vanjskim mikrofonom, možda možete bolje rezultate postići tako da vanjski mikrofon uklonite s fotoaparata i smjestite ga dalje od fotoaparata i objektiva.

Reprodukcija videozapisa zaustavlja se sama od sebe.

 • Produljena reprodukcija videozapisa ili reprodukcija videozapisa pri visokoj temperaturi okoline može uzrokovati porast unutarnje temperature fotoaparata i reprodukcija videozapisa može se automatski zaustaviti.

  Ako se to dogodi, reprodukcija je onemogućena dok se unutarnja temperatura fotoaparata ne smanji, stoga isključite napajanje i ostavite fotoaparat da se malo ohladi.

Videozapis se nakratko zaustavi.

 • Značajne promjene razine ekspozicije tijekom snimanja videozapisa s automatskom ekspozicijom mogu uzrokovati zaustavljanje snimanja dok se svjetlina ne stabilizira. U tom slučaju snimajte u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] ().

Videozapis se reproducira usporeno.

 • HFR videozapisi snimit će se kao videodatoteka od 29,97 fps / 25 fps, pa će se reproducirati usporeno uz 1/4 brzine.

Nema slike na televizoru.

 • Provjerite je li opcija [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] pravilno podešena na [For NTSC / Za NTSC] ili [For PAL / Za PAL] za videosustav vašeg televizora.
 • Provjerite je li priključak HDMI kabela spojen dokraja ().

Jedan snimljeni videozapis razdijeljen je na više videodatoteka.

 • Ako veličina videodatoteke dosegne 4 GB, automatski se kreira druga (). Međutim, upotrijebite li SDXC karticu formatiranu fotoaparatom, možete videozapis snimiti kao jednu datoteku čak i ako prijeđe 4 GB.

Čitač kartice ne prepoznaje karticu.

 • Ovisno o čitaču kartice i operativnom sustavu računala, SDXC kartice možda neće biti pravilno prepoznate. U tom slučaju povežite fotoaparat i računalo isporučenim kabelom i importirajte snimke na računalo isporučenim softverom EOS Utility (softver za EOS, ).

Nije moguća promjena veličine ili izrezivanje fotografija.

 • Ovaj fotoaparat ne može promijeniti veličinu JPEG Small 2 / Malo 2slika, RAW slika ili slika izdvojenih iz 4K videozapisa spremljenih kao fotografije ().
 • Ovaj fotoaparat ne može izrezivati RAW slike ili slike izdvojene iz 4K videozapisa spremljene kao fotografije ().

Na slici su vidljive točkice svjetla.

 • U snimkama mogu se pojaviti bijele, crvene ili plave točkice svjetlosti ako na senzor utječu kozmičke zrake ili slični čimbenici. Njihovo pojavljivanje možete smanjiti izvođenjem funkcije [Clean nowClean now / Očisti sada / Očisti sadaClean now / Očisti sada] pod [Podešavanje: Sensor cleaning / Podešavanje: Čišćenje senzora] ().

Problemi s čišćenjem senzora

Pri čišćenju senzora čuje se zvuk zatvarača.

 • Iako se tijekom čišćenja pojavljuje mehanički zvuk iz zatvarača nakon odabira stavke [Clean nowClean now / Očisti sada / Očisti sadaClean now / Očisti sada], na karticu se ne snima slika ().

Automatsko čišćenje senzora ne radi.

 • Ponavljano uključivanje (Uključeno) i isključivanje (Isklj.) prekidačem u kratkom vremenu može spriječiti prikaz ikone [Clean now / Očisti sada] ().

Problemi pri povezivanju s računalom

Nije moguće importirati snimke na računalo.

 • Instalirajte EOS Utility (softver za EOS) na računalo ().
 • Provjerite je li prikazan glavni prozor aplikacije EOS Utility.
 • Ako je fotoaparat već povezan putem Wi-Fia, ne može komunicirati ni s jednim računalom povezanim spojnim kabelom.
 • Provjerite verziju aplikacije.

Komunikacija između spojenog fotoaparata i računala ne radi.

 • Pri uporabi programa EOS Utility (softver za EOS) podesite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena] na [Disable/Onemogućeno] ().

Problemi s višenamjenskom priključnicom

Pri priključenju pribora, na zaslonu se prikazala poruka.

 • Ako se prikaže [Communication error Reattach accessory / Pogreška u komunikaciji Ponovno pričvrstite pribor], ponovno pričvrstite pribor. U slučaju da se ova poruka ponovno prikaže nakon ponovnog podešavanja, provjerite jesu li kontakti višenamjenske priključnice i pribora čisti i suhi. Ako ne možete ukloniti prljavštinu ili vlagu, obratite se servisnom centru tvrtke Canon.
 • Ako se prikaže [Accessory unavailable status / Status pribora je nedostupan], provjerite kontakte višenamjenske priključnice i pribora te provjerite je li pribor oštećen.