Ručno izoštravanje

Ako ne možete izoštravati autofokusom, možete povećati sliku i izoštriti ručno.

 1. Podesite način izoštravanja na MF / Ručno izoštravanje.

  • Za RF objektive bez preklopke načina izoštravanja

   • Uz postavku [Podešavanje: Focus mode / Način izoštravanja switch (AF/MF) / Podešavanje: Preklopka načina izoštravanja (AF/MF) Focus mode / Način izoštravanja] podešenu na [Enable/Omogućeno] (), podesite preklopku načina izoštravanja na prednjoj strani fotoaparata na MF / Ručno izoštravanje.

   • Uz postavku [Podešavanje: Focus mode / Način izoštravanja switch (AF/MF) / Podešavanje: Preklopka načina izoštravanja (AF/MF) Focus mode / Način izoštravanja] podešenu na [Disable/Onemogućeno] (), podesite [Automatsko izoštravanje: Focus mode / Automatsko izoštravanje: Način izoštravanja] na [MF / Ručno izoštravanje].

  • Za RF objektive s preklopkom načina izoštravanja

   Podesite preklopku načina izoštravanja na objektivu na MF / Ručno izoštravanje. Preklopka načina izoštravanja na fotoaparatu je sada onemogućena.

 2. Povećajte sliku.

  • Svakim dodirom na [Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje] mijenja se omjer povećanja, kako slijedi.
 3. Pomaknite povećano područje.

  • S pomoću Višenamjenski kontroler pomaknite povećano područje u položaj za izoštravanje.
  • Za centriranje povećanog područja pritisnite ravno Višenamjenski kontroler.
 4. Izoštrite ručno.

  • Dok gledate povećanu sliku, izoštrite pomoću prstena za izoštravanje na objektivu.
  • Nakon izoštravanja dodirnite [Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje] za povratak na normalan prikaz.

Napomena

 • Ekspozicija je u povećanom prikazu fiksna.
 • Čak i pri ručnom izoštravanju možete za snimanje upotrijebiti Touch Shutter / Dodirno okidanje.

MF peaking settings / Podešavanje isticanja rubova pri ručnom izoštravanju

Rubovi objekata u fokusu mogu se prikazati u boji kako bi izoštravanje bilo jednostavnije. Možete podesiti boju obrisa i prilagoditi osjetljivost (razinu) otkrivanja rubova.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: MF peaking settings / Automatsko izoštravanje: Postavke isticanja kontura pri ručnom izoštravanju].

 2. Odaberite [Peaking / Isticanje kontura].

  • Odaberite [On/Uklj.].
 3. Podesite [Level/Razina] i [Color/Boja].

  • Podesite po želji.

Oprez

 • Pri povećanom prikazu ne radi isticanje rubova.
 • Tijekom HDMI izlaza ne radi isticanje rubova na opremi spojenoj putem HDMI priključka. Imajte na umu da je isticanje rubova objekata vidljivo na zaslonu fotoaparata kada je opcija [Fotografiranje: HDMI display / Fotografiranje: HDMI prikaz] podešena na [Snimanje s prikazom uživo+Vanjski monitor].
 • Učinak značajke MF Peaking / Isticanje rubova pri ručnom izoštravanju možda će biti slabo uočljiv pri visokim ISO osjetljivostima, osobito kad je podešeno proširenje ISO osjetljivosti. Po potrebi smanjite ISO osjetljivost ili podesite [Peaking / Isticanje kontura] na [Off/Isklj.].

Napomena

 • Isticanje rubova vidljivo na zaslonu neće se vidjeti na snimkama.

Focus guide / Pomoć pri izoštravanju

Podesite li [Automatsko izoštravanje: Focus guide / Automatsko izoštravanje: Pomoć pri izoštravanju] na [On/Uklj.], pruža se vizualni vodič koji pokazuje smjer za prilagođavanje izoštrenosti i potreban opseg prilagodbe.

 1. Odaberite [Automatsko izoštravanje: Focus guide / Automatsko izoštravanje: Pomoć pri izoštravanju].

 2. Odaberite [On/Uklj.].

  • Na licu bilo koje osobe koja je otkrivena kao glavni objekt prikazuje se orijentacijski okvir.
  • Za prikaz orijentacijskog okvira pokraj očiju bilo koje osobe koja je otkrivena kao glavni objekt, podesite [Automatsko izoštravanje: Subject tracking / Automatsko izoštravanje: Praćenje objekata] na [Enable/Omogućeno] i [Automatsko izoštravanje: Eye detection / Automatsko izoštravanje: Otkrivanje očiju] na [Enable/Omogućeno].
  • Nakon pritiska na tipku AF point selection / Odabir točke AF-a možete s pomoću Višenamjenski kontroler pomaknuti orijentacijski okvir u smjeru pritiskanja.
  • Kako biste podesili orijentacijski okvir nakon što ga premjestite rabeći Višenamjenski kontroler, pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Orijentacijski okvir možete također pomaknuti i podesiti dodirom na zaslon.
  • Za centriranje orijentacijskog okvira dodirnite [Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte] ili pritisnite Višenamjenski kontroler.

Orijentacijski okvir pokazuje trenutačni položaj u fokusu i količinu podešenja na sljedeći način.

Potrebno je mnogo prilagodbe prema beskonačnosti

Potrebno je blago podešavanje prema beskonačnosti

Izoštreno

Potrebno je malo prilagođavanje prema dometu izbliza

Potrebno je mnogo podešavanja prema krupnom dometu

Podaci o podešavanju nisu otkriveni

Oprez

 • U otežanim uvjetima snimanja za AF (), orijentacijski okvir možda se neće prikazivati pravilno.
 • Veće vrijednosti otvora blende vjerojatno će onemogućiti pravilan prikaz orijentacijskog okvira.
 • Dok je vidljiv orijentacijski okvir, ne prikazuje se nijedna točka AF-a.
 • U tim se situacijama ne prikazuje orijentacijski okvir.
  • Kad je na fotoaparatu ili objektivu način izoštravanja podešen na Automatsko izoštravanje (AF).
  • Dok je prikaz povećan
  • Kad je podešen digitalni zum
 • Orijentacijski okvir ne prikazuje se pravilno prikazan nakon pomicanja ili naginjanja TS-E objektiva.

Napomena

 • Brojač za automatsko isključivanje na fotoaparatu ne računa vrijeme utrošeno na izoštravanje elektroničkim prstenom na objektivu.