Ostale funkcije izbornika

[Fotografiranje2]

 • Exposure comp. / Kompenzacija ekspozicije

  Kompenzaciju ekspozicije možete podesiti u rasponu od ±3 stupnja, u koracima po 1/3 stupnja. Pojedinosti o kompenzaciji ekspozicije potražite u odjeljku Ručna kompenzacija ekspozicije.

 • Videozapis ISO speed settings / Videozapis Postavke ISO osjetljivosti

  • ISO speed / ISO osjetljivost

   U načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] možete ručno podešavati ISO osjetljivost. Također možete odabrati ISO Auto.

  • ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti

   Možete podesiti ručno podesiv raspon ISO osjetljivosti (minimum i maksimum). Moguće je podesiti i proširenje ISO osjetljivosti.

  • Max for Auto / Maks. za automatsko

   Možete podesiti maksimalno ograničenje za ISO Auto / Automatski ISO pri snimanju videozapisa u načinu [Videozapisi] ili načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] uz ISO Auto / Automatski ISO.

  • Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremenaMax for Auto / Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremenaMaks. za automatsko

   Možete podesiti maksimalno ograničenje za ISO Auto / Automatski ISO pri snimanju 4K/Full HD videozapisa s ubrzanim protokom vremena u načinu [Videozapisi] ili u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] uz ISO Auto / Automatski ISO.

 • HDR shooting HDR PQ / HDR snimanje HDR PQ

  Pojedinosti o HDR snimanju HDR PQ potražite u poglavlju HDR snimanje.

 • Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja)

  Svjetlina i kontrast mogu se ispraviti automatski. Pojedinosti o automatskoj optimizaciji osvjetljenja potražite u odjeljku Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja).

 • Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova

  Pri snimanju videozapisa možete smanjiti preeksponiranost vrlo svijetlih dijelova slike. Pojedinosti o značajci Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova potražite u odjeljku Highlight tone priority / Prioritet svijetlih tonova.

 • VideozapisAv 1/8-stop incr. / VideozapisOtvor blende, koraci po 1/8

  • Otvore blende možete podesiti preciznije pri snimanju videozapisa uporabom RF objektiva.

   Ova je značajka dostupna kad je fotoaparat podešen na [Ručna ekspozicija za videozapise].

   Odaberite [Enable/Omogućeno] za promjenu povećanja otvora blende od 1/3 stupnja (ili 1/2 stupnja) do 1/8 stupnja.

Oprez

 • Postavka [VideozapisAv 1/8-stop incr. / VideozapisOtvor blende, koraci po 1/8] nije dostupna (ne prikazuje se) pri uporabi EF ili EF-S objektiva.
 • Uz postavku [Enable/Omogućeno], opcije za podešavanje pod [Prilagođene funkcije: Exposure level increments / Prilagođene funkcije: Promjena koraka ekspozicije] su onemogućene i nemaju učinka.
 • Videozapis Auto slow shutter / Videozapis Automatsko usporavanje zatvarača

  Možete odabrati snimanje videozapisa koji su svjetliji i s manje šuma slike nego kad su podešeni na [Disable/Onemogućeno], zahvaljujući automatskom usporavanju zatvarača pri slabom osvjetljenju.

  Dostupno u načinu snimanja [Videozapisi]. Primjenjuje se kad je broj sličica u sekundi za snimanje videozapisa 59,94 fps ili 50,00 fps.

  • Disable/Onemogućeno

   Omogućuje snimanje videozapisa s fluidnijim i prirodnijim pokretima, na koje manje utječe kretanje objekata nego uz postavku [Enable/Omogućeno]. Imajte na umu da pri slabom osvjetljenju videozapisi mogu ispasti tamniji nego kad su podešeni na [Enable/Omogućeno].

  • Enable/Omogućeno

   Omogućuje snimanje svjetlijih videozapisa nego uz postavku [Disable/Onemogućeno], zahvaljujući automatskom smanjenju brzine zatvarača na 1/30 sekunde (NTSC) ili 1/25 sekunde (PAL) pri slabom osvjetljenju.

Napomena

 • Pri snimanju pokretnih objekata uz slabo osvjetljenje ili kad se mogu pojaviti naknadne slike poput tragova, preporučujemo postavku [Disable/Onemogućeno].

[Fotografiranje3]

[Fotografiranje4]

[Fotografiranje5]

 • Remote control / Daljinsko upravljanje

  Kad je odabrana postavka [Enable/Omogućeno], snimanje videozapisa možete započinjati ili prekidati bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1 (opcija).

[Fotografiranje6]

[Fotografiranje7]

 • VF display format / Format prikaza u tražilu

  Pojedinosti o formatu prikaza u tražilu potražite u odjeljku VF display format / Format prikaza u tražilu.

 • Standby: Low res. / Pripravno stanje: Niska razluč.

  Podesite na [On/Uklj.] za uštedu baterije i kontrolu povećanja temperature fotoaparata u pripravnom stanju.

  To vam može omogućiti duže snimanje videozapisa.

Oprez

 • Kvaliteta slike na zaslonu u pripravnom stanju može se razlikovati od kvalitete slike na zaslonu tijekom snimanja videozapisa.
 • Kada započnete snimanje videozapisa, prikaz slike može ostati na trenutačnom kadru umjesto da se ažurira.
 • Kad je digitalni zum podešen na opciju različitu od [Disable/Onemogućeno], kontrola pregrijavanja je podešena na [Disable/Onemogućeno] i ne može se promijeniti ().
 • HDMI display / HDMI prikaz

  Možete odrediti kako se videozapisi prikazuju prilikom snimanja na vanjski uređaj putem HDMI veze. Sam izlazni signal videozapisa odgovara postavci [Movie rec. size / Vel. snimanja videozapisa].

  Standardna postavka je [Vanjski zaslon].

  • Snimanje s prikazom uživo+Vanjski monitor

   Omogućuje prikaz videozapisa na zaslonu fotoaparata i na drugom uređaju, putem HDMI izlaza.

   Postupci na fotoaparatu, poput reprodukcije snimaka ili prikaza izbornika prikazuju se na drugom uređaju putem HDMI veze, a ne na fotoaparatu.

  • Vanjski zaslon

   Isključuje zaslon fotoaparata tijekom izlaza preko HDMI priključnice, tako da je zaslon prazan.

   Podaci o snimanju, točke AF-a i drugi podaci prikazuju se na vanjskom uređaju putem HDMI veze, ali možete zaustaviti izlaz tih podataka pritiskom tipke INFO.

   Prije snimanja videozapisa na vanjski uređaj provjerite da fotoaparat ne šalje nikakve podatke, tako da se na vanjskom monitoru ili nekom drugom uređaju ne prikazuju podaci o snimanju, točke AF-a i tako dalje.

Oprez

 • Snimanje na karticu ne izvodi se uz postavku [HDMI display / HDMI prikaz] podešenu na [Snimanje s prikazom uživo+Vanjski monitor]. Izbornici fotoaparata i reprodukcije snimaka prikazuju se samo na zaslonu spojenom putem HDMI-a.
 • Izlazna razlučivost i broj sličica u sekundi za HDMI signal automatski se podešavaju u skladu s veličinom snimanja videozapisa.

U slučaju problema Za duži izlaz HDMI signala

Za nastavak HDMI izlaza dulje od 30 minuta odaberite [Snimanje s prikazom uživo+Vanjski monitor], zatim podesite [Auto power off / Automatsko isključivanje] u [Podešavanje: Power saving / Podešavanje: Ušteda energije] na [Disable/Onemogućeno] (). HDMI izlaz nastavit će se nakon isključivanja zaslona fotoaparata kad istekne vrijeme podešeno u [Screen off / Isključivanje zaslona].

Oprez

 • HDMI izlaz bez informacija onemogućuje prikaz upozorenja o prostoru na kartici, napunjenosti baterije ili visokoj unutarnjoj temperaturi () putem HDMI priključka.
 • Pri uporabi HDMI izlaza, možda će za prikaz sljedeće snimke trebati neko vrijeme ako prebacujete između videozapisa s različitim veličinama snimanja ili brojem sličica u sekundi.
 • Izbjegavajte rukovanje fotoaparatom prilikom snimanja videozapisa na vanjske uređaje, jer se pritom mogu putem izlaznog HDMI videosignala prikazivati informacije o rukovanju.
 • Ovisno o uvjetima gledanja videozapisa, svjetlina i boja videozapisa snimljenih fotoaparatom mogu izgledati drukčije, nego kad gledate izlazni HDMI videosignal na vanjskom uređaju.

Napomena

 • Pritiskom tipke INFO možete mijenjati prikaz podataka.
 • Vremenski kodovi mogu se dodati izlaznom HDMI videosignalu ().
 • Putem HDMI veze emitira se i zvuk (osim ako je opcija [Sound rec. / Snimanje zvuka] podešena na [Disable/Onemogućeno]).