Postavke ISO osjetljivost za fotografije

Podesite ISO osjetljivost (osjetljivost senzora slike na svjetlo) u skladu sa svjetlosnim uvjetima. U načinima rada osnovnog područja, ISO osjetljivost se podešava automatski.

Detalje o ISO osjetljivosti za videozapise potražite u ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa.

 1. Pritisnite tipku ISO.

 2. Podesite ISO osjetljivost.

  • Okrenite kotačić Kotačić Quick Control za podešavanje.
  • ISO osjetljivost se može podesiti od ISO 100 do 32000, u koracima po 1/3.
  • Kad je odabran [AUTO/AUTOMATSKI], ISO osjetljivost se podesi automatski.
  • Kad je odabrana opcija [AUTO/AUTOMATSKI], pritiskom okidača dopola prikazat će se stvarno podešena ISO osjetljivost.
  • Za podešavanje opcije [AUTO/AUTOMATSKI] pri podešavanju postavke [ISO speed / ISO osjetljivost] u [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti], pritisnite tipku INFO.

Vodič za podešavanje ISO osjetljivosti

 • Niske ISO osjetljivosti smanjuju šum na slici, ali mogu u nekim uvjetima snimanja povećati rizik od pomicanja fotoaparata/objekta ili smanjiti područje u fokusu (manja dubinska oštrina).
 • Visoke ISO osjetljivosti omogućuju snimanje pri slabom osvjetljenju, veće područje u fokusu (veću dubinsku oštrinu) i veći domet bljeskalice, ali mogu povećati šum slike.

Napomena

 • ISO osjetljivost možete podesiti i u postavci ISO osjetljivosti pritiskom na tipku M-Fn dok je na zaslonu prikazana slika.
 • Za proširenje ručnog raspona ISO osjetljivosti na H (ekvivalent ISO 51200), podesite [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] u [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti] ().

Oprez

 • Mogu se povećati smetnje slike (svijetle točkice ili trakaste smetnje) i nepravilne boje, a razlučivost može pasti na H (ekvivalentno ISO 51200), jer se radi o proširenoj ISO osjetljivosti.
 • Podešavanje opcije [Fotografiranje: Highlight tone priority / Fotografiranje: Prioritet svijetlih tonova] na [Enable/Omogućeno] ili [Enhanced/Poboljšano] () onemogućit će odabir postavke ISO 100/125/160 ili [H] (ekvivalent ISO 51200).
 • Pri snimanju s visokim ISO osjetljivostima, pri visokoj temperaturi, s dugim ekspozicijama ili s višestrukim ekspozicijama, na slici se mogu pojaviti smetnje (zrnatost, točkice svjetla, trake i sl.), nepravilne boje ili pomak boja.
 • Prilikom snimanja u uvjetima koji bi mogli rezultirati značajnim smetnjama, poput kombinacije velike ISO osjetljivosti, visoke temperature i duge ekspozicije, slike se možda neće snimiti pravilno.
 • Koristite li visoku ISO osjetljivost i bljeskalicu za snimanje objekta koji je blizu, slika može biti preeksponirana.

Raspon ISO osjetljivosti pri ručnom podešavanju

Možete podesiti ručno podesiv raspon ISO osjetljivosti (minimalne i maksimalne limite). Minimalan limit možete podesiti od ISO 100 do ISO 32000 a maksimalan od ISO 200 do H (ekvivalent ISO 51200).

 1. Odaberite [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti].

 2. Odaberite [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti].

 3. Podesite [Minimum].

  • Odaberite okvir [Minimum] i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite ISO osjetljivost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 4. Podesite [Maximum/Maksimum].

  • Odaberite okvir [Maximum/Maksimum] i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite ISO osjetljivost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 5. Odaberite [OK].

Raspon ISO osjetljivosti korišten uz ISO Auto

Automatski raspon ISO osjetljivosti za ISO Auto / Automatski ISO možete podesiti od 100 do 32000. Minimum možete podesiti unutar ISO 100 – 25600, a maksimum unutar ISO 200 – 32000, u koracima po 1 stupanj.

 1. Odaberite [Auto range / Automatski raspon].

 2. Podesite [Minimum].

  • Odaberite okvir [Minimum] i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite ISO osjetljivost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 3. Podesite [Maximum/Maksimum].

  • Odaberite okvir [Maximum/Maksimum] i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Odaberite ISO osjetljivost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
 4. Odaberite [OK].

Napomena

 • Postavke [Minimum] i [Maximum/Maksimum] primijenit će se i na minimalnu i maksimalnu ISO osjetljivost funkcije Safety shift / Sigurnosni pomak ().

Minimalna brzina zatvarača za ISO Auto

Kako biste spriječili da se automatski podese preniske brzine zatvarača, možete podesiti minimalnu brzinu zatvarača za ISO Auto.

To je praktično u načinu rada Program AE / Programirana AE ili AE s prednošću otvora blende pri snimanju pokretnih objekata širokokutnim objektivom ili pri uporabi telefoto objektiva. Pomaže smanjiti učinak trešnje i zamućenje objekata.

 1. Odaberite [Min. shutter spd. / Min. brzina zatvarača].

 2. Podesite željenu minimalnu brzinu zatvarača.

  Auto/Automatsko

  • Ako odaberete [Auto/Automatski], kotačićem Glavni kotačić podesite razliku u odnosu na standardnu brzinu (prema Slower/Sporije ili Faster/Brže), zatim pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje.

  Manual/Ručno

  • Odaberete li [Manual/Ručno], okrenite kotačić Glavni kotačić za odabir brzine zatvarača, zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.

Oprez

 • Ako se ne može postići pravilna ekspozicija s maksimalnim limitom ISO osjetljivosti podešenim u [Auto range / Automatski raspon], podesit će se brzina zatvarača manja od [Min. shutter spd. / Min. brzina zatvarača] kako bi se postigla standardna ekspozicija.
 • Ova funkcija neće se primjenjivati na fotografiranje s bljeskalicom.

Napomena

 • Kad je podešena opcija [Auto(Standard) / Automatski(Standardno)], minimalna brzina zatvarača bit će recipročna žarišnoj duljini objektiva. Jedan stupanj od [Slower/Sporije] prema [Faster/Brže] ekvivalentan je jednom stupnju brzine zatvarača.