M: Ručna ekspozicija

U ovom načinu rada možete sami podesiti brzinu zatvarača i otvor blende po želji. Kako biste odredili ekspoziciju, pogledajte indikator razine ekspozicije ili koristite komercijalno nabavljivi mjerač ekspozicije.

Ručna ekspozicija znači "ručno" (Manual).

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Ručna ekspozicija.

 2. Podesite ISO osjetljivost ().

  • Tipkom ISO podesite vrijednost.
  • Uz ISO Auto možete podesiti kompenzaciju ekspozicije ().
 3. Podesite brzinu zatvarača i otvor blende.

  • Za podešavanje brzine zatvarača okrenite kotačić Glavni kotačić, a za podešavanje otvora blende kotačić Kotačić Quick Control.
 4. Izoštrite objekt.

  • Pritisnite okidač dopola.
  • Provjerite indikator razine ekspozicije [Razina ekspozicije] kako biste vidjeli koliko se trenutačna razina ekspozicije razlikuje od standardne.

  (1) Oznaka standardne ekspozicije

  (2) Oznaka razine ekspozicije

 5. Podesite ekspoziciju i snimajte.

  • Provjerite indikator razine ekspozicije i podesite željenu brzinu zatvarača i ekspoziciju.

Kompenzacija ekspozicije s ISO Auto

Podesite li ISO osjetljivost na [AUTO/AUTOMATSKI] za snimanje s ručnom ekspozicijom, možete podesiti kompenzaciju ekspozicije () na sljedeći način:

 • Dodirnite indikator razine ekspozicije
 • [Fotografiranje: Expo.comp./AEB / Fotografiranje: Komp. eksp./AEB]
 • Okrenite regulacijski prsten dok okidač držite dopola pritisnutim

Oprez

 • Ako je podešena ISO osjetljivost, ekspozicija možda neće biti onakva kakvu očekujete budući da se ISO osjetljivost podešava tako da se zajamči standardna ekspozicija za brzinu zatvarača i otvor blende koje ste podesili. U tom slučaju podesite kompenzaciju ekspozicije.
 • Kompenzacija ekspozicije ne primjenjuje se za fotografiranje s bljeskalicom uz ISO Auto, čak i ako ste podesili vrijednost kompenzacije ekspozicije.

Napomena

 • ISO osjetljivost će se fiksirati kad zadržite okidač pritisnutim dopola nakon izoštravanja objekata AF-om za jednu snimku u načinu Ručna ekspozicija uz ISO Auto / Automatski ISO, Evaluacijsko mjerenje svjetla (Evaluacijsko mjerenje svjetla) i [Prilagođene funkcije: AE lock meter. mode after focus / Prilagođene funkcije: Mod zadržanog mjerenja AE nakon izoštravanja] podešene na zadane postavke ().
 • Ako ste podesili ISO Auto, možete pritisnuti tipku AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice za podešavanje ISO osjetljivosti na fiksnu vrijednost.
 • Kad pritisnete tipku AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice i tada rekadrirate sliku, možete vidjeti razliku u ekspoziciji na indikatoru razine ekspozicije u usporedbi s vrijednošću nakon prvog pritiska tipke AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice.
 • Bilo koja postojeća vrijednost kompenzacije ekspozicije zadržava se ako prebacite u način rada Ručna ekspozicija uz ISO Auto / Automatski ISO nakon uporabe kompenzacije ekspozicije u načinu rada Program AE / Programirana AE, AE s prednošću brzine zatvarača ili AE s prednošću otvora blende ().
 • Za koordiniranje kompenzacije ekspozicije u koracima po ½ s ISO osjetljivošću podešenom u koracima po ⅓ kada je opcija [Prilagođene funkcije: Exposure level increments / Prilagođene funkcije: Promjena koraka ekspozicije] podešena na [1/2-stop / Korak po 1/2] i koristi se uz ISO Auto / Automatski ISO, kompenzacija ekspozicije dodatno se podešava prilagođavanjem brzine zatvarača. Međutim, prikazana brzina zatvarača se neće mijenjati.