Videozapisi s ubrzanim protokom vremena

Fotografije snimljene u podešenim vremenskim razmacima mogu se automatski povezati kako bi se izradio 4K ili Full HD videozapis s efektom ubrzanog protjecanja vremena. Videozapis s ubrzanim protokom vremena pokazuje mijenjanje objekta u mnogo kraćem vremenu od onog u kojem se to stvarno odvijalo. To je učinkovito kod promatranja promjena krajolika, rasta biljaka, kretanja nebeskih tijela i sl. s istog mjesta.

Videozapis s ubrzanim protokom vremena snimaju se u formatu MP4 i sljedećim kvalitetama: 4K29,97 fpsALL-I (samo l) (NTSC)/4K25,00 fpsALL-I (samo l) (PAL) u 4K snimanju i Full HD29,97 fpsALL-I (samo l) (NTSC)/Full HD25,00 fpsALL-I (samo l) (PAL) u Full HD snimanju.

Imajte na umu da se broj sličica u sekundi automatski ažurira kako bi odgovarao postavci za [Podešavanje: Video system / Podešavanje: Videosustav] ().

 1. Odaberite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena].

 2. Odaberite [Time-lapse / Ubrzani protok vremena].

  • Odaberite [Enable/Omogućeno].
 3. Podesite [Interval / Vremenski razmak].

  • Odaberite [Interval / Vremenski razmak].
  • Pri podešavanju broja pogledajte [Videozapisi] potrebno vrijeme (1) i [Reprodukcija] vrijeme reprodukcije (2).
  • Odaberite opciju (sati : minute : sekunde).
  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za prikaz [Prilagođavanje].
  • Podesite vrijednost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje. (Vraća se na [Odabir].)
  • Podesivo u rasponu od [00:00:02] – [99:59:59]. (Interval od jednom u sekundi nije dostupan.)
  • Odaberite [OK] za registriranje postavke.
 4. Set [No. of shots / Broj snimaka].

  • Odaberite [No. of shots / Broj snimaka].
  • Pri podešavanju broja pogledajte potrebno vrijeme ([Videozapisi]) i vrijeme reprodukcije ([Reprodukcija]).
  • Odaberite brojku.
  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za prikaz [Prilagođavanje].
  • Podesite vrijednost i zatim pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje. (Vraća se na [Odabir].)
  • Podesivo u rasponu [0002] – [3600].
  • Provjerite nije li vrijeme reprodukcije ([Reprodukcija]) prikazano crveno.
  • Odaberite [OK] za registriranje postavke.
  • Vrijeme reprodukcije ([Reprodukcija]) prikazuje se crvenom bojom ako na kartici nema dovoljno slobodnog prostora za snimanje određenog broja snimaka. Iako fotoaparat može nastaviti snimanje, snimanje će se zaustaviti kad kartica postane puna.
  • Vrijeme reprodukcije ([Reprodukcija]) prikazuje se crveno ako se postavkom [No. of shots / Broj snimaka] dobivaju datoteke čije veličine prelaze 4 GB za karticu koja nije formatirana u exFAT (). Nastavite li tako snimati i datoteka videozapisa dosegne 4 GB, snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena će se zaustaviti.

  Napomena

  • Pojedinosti o karticama koje mogu snimati videozapise s ubrzanim protokom vremena (zahtjevi za performanse kartice) potražite u odjeljku Zahtjevi za svojstva kartica.
  • Podesite li broj snimaka na 3600, videozapis ubrzanog tijeka trajat će oko 2 min za NTSC i oko 2 min i 24 s za PAL.
 5. Odaberite [Movie rec. size / Vel. snimanja videozapisa].

  • 4K (3840×2160)

   Videozapis će se snimati u kvaliteti 4K. Proporcije su 16:9. Broj sličica u sekundi iznosi 29,97 fps (29,97 fps) za NTSC i 25,00 fps (25,00 fps) za PAL i videozapisi se snimaju u formatu MP4 (MP4) s kompresijom ALL-I (ALL-I (samo l)).

  • Full HD (1920×1080)

   Videozapis će se snimati u kvaliteti Full High-Definition (Full HD). Proporcije su 16:9. Broj sličica u sekundi iznosi 29,97 fps (29,97 fps) za NTSC i 25,00 fps (25,00 fps) za PAL i videozapisi se snimaju u formatu MP4 (MP4) s kompresijom ALL-I (ALL-I (samo l)).

 6. Podesite na [Auto exposure / Automatska ekspozicija].

  • Fixed 1st frame / Fiksno za prvu snimku

   Prilikom snimanja prve slike izvodi se mjerenje za automatsko podešavanje ekspozicije u skladu sa svjetlinom. Ekspozicija podešena za prvu sliku vrijedi i za ostale. Druge postavke vezane za prvu sliku vrijede i za naredne slike.

  • Each frame / Svaka snimka

   Mjerenje se također izvodi za svaku narednu sliku za automatsko podešavanje ekspozicije u skladu sa svjetlinom. Ako su funkcije poput stila slike (Picture Style) i balansa bjeline podešene na [Auto/Automatski], podešavat će se automatski za svaku sljedeću snimku.

  Oprez

  • Značajne promjene u svjetlini između snimaka mogu spriječiti fotoaparat da snima u navedenom intervalu kada je [Interval / Vremenski razmak] podešen na manje od 3 sekunde i [Auto exposure / Automatska ekspozicija] podešena na [Each frame / Svaka snimka].
 7. Podesite na [Screen auto off / Automatsko isključivanje zaslona].

  • Disable/Onemogućeno

   Slika će se prikazati čak i tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena. (Zaslon se isključuje samo u vrijeme snimanja.) Imajte na umu da će se zaslon isključiti otprilike 30 min nakon početka snimanja.

  • Enable/Omogućeno

   Imajte na umu da će se zaslon isključiti otprilike 10 sekundi nakon početka snimanja.

  Oprez

  • Čak i ako je funkcija [Screen auto off / Automatsko isključivanje zaslona] podešena na [Disable/Onemogućeno], zaslon će se isključiti tijekom ekspozicije. Također imajte na umu da slike možda neće biti prikazane ako je interval između snimaka prekratak.

  Napomena

  • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena možete uključivati ili isključivati zaslon pritiskom tipke INFO.
 8. Podesite [Beep per Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremena taken / Zvučni signal po Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremena].

  • Podesite na [0] kako biste spriječili da se fotoaparat oglašava zvučim signalom za svaku snimku.
 9. Provjerite postavke.

  • Potrebno vrijeme (1)

   Označava vrijeme potrebno za snimanje podešenog broja snimaka u podešenom intervalu. Ako ono prelazi 24 sata, prikazat će se "*** days / *** dana".

  • Vrijeme reprodukcije (2)

   Pokazuje vrijeme snimanja videozapisa (vrijeme potrebno za reprodukciju videozapisa) za izradu videozapisa s ubrzanim protokom vremena u 4K ili Full HD kvaliteti od fotografija snimljenih u podešenim intervalima.

 10. Zatvorite izbornik.

  • Za isključenje izbornika pritisnite tipku MENU.
 11. Pročitajte poruku.

  • Pročitajte prikazanu poruku i odaberite [OK].
 12. Napravite probnu snimku.

  • Pritisnite tipku INFO i dvaput provjerite potrebno vrijeme (1) i interval (2) prikazane na zaslonu.
  • Kao i kod snimanja fotografija, podesite ekspoziciju i funkcije snimanja, zatim pritisnite okidač dopola za izoštravanje.
  • Pritisnite okidač dokraja kako biste snimili probnu snimku, koji se na karticu snimi kao fotografija.
  • Ako nema problema s probnim snimkama, prijeđite na sljedeći korak.
  • Za ponovno snimanje probnih snimaka ponovite ovaj korak.

  Napomena

  • Probne snimke bit će u kvaliteti JPEG Fine/FinoLarge/Veliko.
  • U načinu rada [Ručna ekspozicija za videozapise] možete podesiti brzinu zatvarača u rasponu od 1/4000 do 30 sekunde.
  • Možete podesiti maksimalno ograničenje za Auto ISO / Automatski ISO u načinu [Videozapisi] ili u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] uz ISO Auto / Automatski ISO, u opciji [Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremenaMax for Auto / Time-lapse movie / Videozapis s ubrzanim protokom vremenaMaks. za automatsko] za [Fotografiranje: Movie/VideozapisISO speed settings / Fotografiranje: Movie/VideozapisPostavke ISO osjetljivosti] ().
  • Ako ste [Half-press / Pritisak dopola] u [Fotografiranje: Shutter btn function for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise] podesili na [Meter.+Videozapis Servo AF / Mjerenje+Videozapis Servo AF], automatski se mijenja u [Meter.+One-Shot AF / Mjerenje+AF za jednu snimku] kad podesite snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena.
 13. Pritisnite tipku za snimanje videozapisa.

  • Fotoaparat je sada spreman za početak snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena.
  • Za povratak na korak 12 pritisnite ponovno tipku za snimanje videozapisa.
 14. Snimite videozapis ubrzanog tijeka.

  • Pritisnite okidač dokraja za početak snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena.
  • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena neće raditi automatsko izoštravanje.
  • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena prikazuje se na zaslonu ikona snimanja "●".
  • Kad se snimi podešeni broj fotografija, snimanje videozapisa ubrzanog tijeka se zaustavi.
  • Za odustajanje od snimanja videozapisa ubrzanog rijeka podesite [Time-lapse / Ubrzani protok vremena] na [Disable/Onemogućeno].

Napomena

 • Preporuča se uporaba stativa.
 • Preporuča se snimanje probnih fotografija kao u koraku 12 i probnih videozapisa za videozapise s ubrzanim protokom vremena.
 • Pokrivenost polja za snimanje 4K ili Full HD videozapisa s ubrzanim protokom vremena je pribl. 100 %.
 • Za isključenje snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena prije njegova dovršetka, pritisnite okidač dokraja ili pritisnite tipku za snimanje videozapisa. Na karticu će se spremiti videozapis ubrzanog tijeka snimljen do tog trenutka.
 • Ako je potrebno vrijeme snimanja duže od 24 sata, ali ne prelazi 48 sati, bit će prikazano "2 days". Ako su potrebna 3 dana ili duže, broj dana prikazivat će se u koracima po 24 sata.
 • Čak i ako je vrijeme reprodukcije videozapisa s ubrzanim protokom vremena kraće od 1 sekunde, ipak će se izraditi videodatoteka. U tom se slučaju prikazuje “00'00"” pod [Playback time / Vrijeme reprodukcije].
 • Za duža snimanja savjetujemo uporabu pribora za spajanje na električno napajanje u kućanstvu (opcija).
 • Za 4K/Full HD videozapise s ubrzanim protokom vremena koristi se YCbCr 4:2:0 (8-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709.

Oprez

 • Ne usmjeravajte fotoaparat prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente fotoaparata.
 • Videozapisi s ubrzanim protokom vremena ne mogu se snimati kad je fotoaparat spojen na računalo spojnim kabelom ili kada je spojen HDMI kabel.
 • Funkcija Movie Servo AF / Servo AF za videozapise neće raditi.
 • Ako je brzina zatvarača 1/30 sekunde ili manja, ekspozicija videozapisa možda neće biti prikazana pravilno (može se razlikovati od ekspozicije konačnog videozapisa).
 • Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena nemojte zumirati objektivom. Zumiranje objektivom može uzrokovati zamućenje slike, promjenu ekspozicije i nepravilan rad korekcije aberacije objektiva.
 • Snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena pod treperavim svjetlom može uzrokovati primjetno treperenje na zaslonu i snimke mogu sadržavati vodoravne pruge (šum) ili nepravilnu ekspoziciju.
 • Slike prikazane pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka mogu se razlikovati od krajnjeg rezultata (po pojedinostima kao što su neujednačena svjetlina iz treperavih izvora svjetlosti ili šum uslijed visoke ISO osjetljivosti).
 • Pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka pod slabim svjetlom, slika prikazana tijekom snimanja može izgledati drukčije od one stvarno snimljene u videozapisu. U tom slučaju treperi ikona [Simulacija prikaza (omogućeno)].
 • Pomaknete li fotoaparat ulijevo ili udesno (panoramiranje) ili snimate objekt u pokretu pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka, slika može ispasti vrlo izobličena.
 • Pri snimanju videozapisa ubrzanog tijeka ne radi funkcija Auto power off / Automatsko isključivanje. Također, nećete moći podesiti funkciju snimanja i postavke izbornika ili reproducirati snimke i sl.
 • Za videozapise s ubrzanim protokom vremena ne snima se zvuk.
 • Kako biste započeli ili zaustavili snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena, možete pritisnuti okidač dokraja bez obzira na postavku [Fotografiranje: Shutter btn function for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise].
 • Značajne promjene u svjetlini između snimaka mogu spriječiti fotoaparat da snima u navedenom intervalu kada je [Interval / Vremenski razmak] podešen na manje od 3 sekunde i [Auto exposure / Automatska ekspozicija] podešena na [Each frame / Svaka snimka].
 • Podesite li brzinu zatvarača dužu od pauze između snimaka (kao npr. za duge ekspozicije) ili ako se brzina zatvarača podešava automatski, fotoaparat možda neće moći snimati u podešenim intervalima. Također, snimanje možda neće biti moguće kad su brzina zatvarača i pauze između snimaka gotovo jednake.
 • Ako sljedeća planirana snimka nije moguća, bit će preskočena. To može skratiti vrijeme snimanja videozapisa ubrzanog tijeka.
 • Ako je vrijeme potrebno za snimanje na karticu duže od pauza između snimaka zbog podešenih funkcija snimanja ili značajki memorijske kartice, neke snimke se možda neće moći snimiti u podešenim intervalima.
 • Snimke se ne spremaju kao fotografije. Čak i ako snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena isključite nakon samo jedne snimke, ona će se spremiti kao videozapis.
 • Ako fotoaparat spojnim kabelom povežete s računalom i koristite EOS Utility (softver za EOS), podesite [Fotografiranje: Time-lapse movie / Fotografiranje: Videozapis s ubrzanim protokom vremena] na [Disable/Onemogućeno]. Druge opcije osim [Disable/Onemogućeno] onemogućit će komunikaciju fotoaparata s računalom.
 • Stabilizacija slike ne primjenjuje se kod snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena.
 • Snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena prekinut će se ako primjerice prekidač postavite na Isklj. i promijenite podešenje na [Disable/Onemogućeno].
 • Čak i ako koristite bljeskalicu, ona se neće aktivirati.
 • Sljedeći postupci poništavaju pripravnost za snimanje videozapisa ubrzanog tijeka i prebacuju postavku na [Disable/Onemogućeno].
  • Odabir opcije [Clean nowClean now / Očisti sada / Očisti sadaClean now / Očisti sada] u [Podešavanje: Sensor cleaning / Podešavanje: Čišćenje senzora] ili [Basic settings / Osnovne postavke] u [Reset camera / Resetiranje fotoaparata]
  • Okretanje kotačića moda
 • Kvaliteta slike može biti niža ako započnete snimanje videozapisa ubrzanog tijeka dok je prikazana bijela [Ograničenje pregrijavanja] ili crvena [Ograničenje pregrijavanja (crveno)] ikona (). Za najbolje rezultate, prije snimanja pričekajte da se više ne prikazuje bijela [Ograničenje pregrijavanja] ili crvena [Ograničenje pregrijavanja (crveno)] ikona, što znači da se fotoaparat ohladio.
 • Kad snimate s opcijom [Auto Exposure / Auto. eks.] podešenom na [Each frame / Svaka snimka], ISO osjetljivost, brzina zatvarača i otvor blende se možda u nekim načinima neće snimiti u Exif podatke za videozapis ubrzanog tijeka.

Napomena

 • Za pokretanje/zaustavljanje snimanja videozapisa ubrzanog tijeka možete rabiti bežični daljinski upravljač BR-E1 (opcija).
 • S bežičnim daljinskim upravljačem BR-E1

 • Prvo uparite bežični daljinski upravljač BR-E1 s fotoaparatom ().
 • Podesite [Fotografiranje: Remote control / Fotografiranje: Daljinsko upravljanje] na [Enable/Omogućeno].
 • Nakon što napravite nekoliko probnih snimaka i fotoaparat je spreman za snimanje (kao u koraku 13, ), podesite timer za okidanje/snimanje videozapisa na upravljaču BR-E1 na <●> (snimanje odmah) ili <2> (2-sekundna odgoda).
 • Ako je preklopka daljinskog upravljača podešena na Videozapisi, snimanje videozapisa s ubrzanim protokom vremena ne može početi.
 • Status fotoaparata / Postavke daljinskog upravljača

  <●> (snimanje odmah)

  <2> (odgoda od 2 sekunde)

  Videozapisi Snimanje videozapisa
  Izbornik za probne snimke Probno snimanje Za pripravno stanje snimanja
  Pripravno stanje snimanja Početak snimanja Za izbornik za probne snimke
  Tijekom snimanja videozapisa s ubrzanim protokom vremena Kraj snimanja Kraj snimanja

Približno vrijeme dostupno za snimanje videozapisa ubrzanog tijeka

Za smjernice o tome koliko dugo možete snimati videozapise ubrzanog tijeka (dok se baterija ne istroši) pogledajte Snimanje videozapisa.