Stavke postavki prilagođenih funkcija

Značajke fotoaparata možete prilagoditi u kartici [Prilagođene funkcije] sukladno svojim navikama pri snimanju. Svako podešenje koje se razlikuje od zadanog bit će prikazano u plavoj boji.

C.Fn1

Exposure level increments / Promjena koraka ekspozicije

Za podešavanje koraka od 1/2 za podešavanje brzine zatvarača, otvora blende, kompenzacije ekspozicije, AEB-a, kompenzacije ekspozicije bljeskalice itd.

 • 1/3: 1/3-stop / 1/3: korak po 1/3

 • 1/2: 1/2-stop / 1/2: korak po 1/2

Napomena

 • Prikaz uz postavku [1/2-stop / Korak po 1/2] je sljedeći.

ISO speed setting increments / Koraci podešenja ISO osjetljivosti

Postavke ručne ISO osjetljivosti možete mijenjati u koracima po 1.

 • 1/3: 1/3-stop / 1/3: korak po 1/3
 • 1/1: 1-stop / 1/1: korak po 1

Napomena

 • Čak i ako ste podesili [1-stop / Korak po 1], ISO osjetljivost će se podesiti automatski u koracima po 1/3 kad je odabrana opcija ISO Auto.

Speed from metering/ISO Auto / Osjetljivost prema mjerenju / Auto ISO

Status ISO osjetljivosti možete podesiti nakon što timer mjerenja završi u slučajevima kada je za ISO Auto rad u načinima Program AE / Programirana AE/AE s prednošću brzine zatvarača/AE s prednošću otvora blende/Ručna ekspozicija/Bulb (proizvoljno) fotoaparat prilagodio ISO osjetljivost tijekom mjerenja svjetla ili tijekom timerskog mjerenja.

 • Vrati na Automatsko nakon mjerenja: Restore Auto after metering / Vrati na Automatsko nakon mjerenja: Vraćanje na Automatsko nakon mjerenja
 • Zadrži osjetljivost nakon mjerenja: Retain speed after metering / Zadrži osjetljivost nakon mjerenja: Zadrži osjetljivost nakon mjerenja

Bracketing auto cancel / Automatsko poništenje stupnjevanja

Možete podesiti poništavanje AEB-a i stupnjevanja balansa bjeline pri pomaku prekidača na Isklj..

 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno
 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno

Bracketing sequence / Slijed stupnjevanja

Moguće je promijeniti redoslijed AEB snimanja i redoslijed za stupnjevanje balansa bjeline.

 • 0−+: 0, -, +
 • −0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
AEB Stupnjevanje balansa bjeline
B/A pomak M/G pomak
0: Standardna ekspozicija 0: Standardni balans bjeline 0: Standardni balans bjeline
−: Podekspozicija −: Pomak u plavo −: Pomak u ljubičasto
+: Preekspozicija +: Pomak u žuto +: Pomak u zeleno

Number of bracketed shots / Broj snimaka s automatskim stupnjevanjem

Moguće je promijeniti broj snimaka kod snimanja AEB-om i stupnjevanjem balansa bjeline.

Podesite li [Bracketing sequence / Slijed stupnjevanja] na [0, -, +], broj snimaka za stupnjevanje bit će kao u sljedećoj tablici.

 • 3: 3 shots / 3: 3 snimke
 • 2: 2 shots / 2: 2 snimke
 • 5: 5 shots / 5: 5 snimaka
 • 7: 7 shots / 7: 7 snimaka
(u koracima po jedan)
1. snimka 2. snimka 3. snimka 4. snimka 5. snimka 6. snimka 7. snimka
3: 3 shots /
3: 3 snimke
Standardno (0) –1 +1
2: 2 shots /
2: 2 snimke
Standardno (0) ±1
5: 5 shots /
5: 5 snimaka
Standardno (0) –2 –1 +1 +2
7: 7 shots /
7: 7 snimaka
Standardno (0) –3 –2 –1 +1 +2 +3

Napomena

 • Ako ste podesili [2 shots / 2 snimke], možete odabrati + ili − stranu kad podešavate raspon AEB-a. Sa stupnjevanjem balansa bijele druga snimka podešava se prema negativnoj strani za smjer B/A ili M/G.

Safety shift / Sigurnosni pomak

Ako se svjetlina objekta promijeni i ne može se postići standardna ekspozicija unutar raspona automatske ekspozicije, fotoaparat će automatski promijeniti ručno odabrano podešenje za postizanje standardne ekspozicije. [Shutter speed/Aperture / Brzina zatvarača / Otvor blende] primjenjuje se na način AE s prednošću brzine zatvarača ili AE s prednošću otvora blende. [ISO speed / ISO osjetljivost] primjenjuje se na način Program AE / Programirana AE, AE s prednošću brzine zatvarača ili AE s prednošću otvora blende.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • Tv/Av: Shutter speed/Aperture / Tv/Av: Brzina zatvarača / Otvor blende
 • ISO: ISO speed / ISO: ISO osjetljivost

Napomena

 • Sigurnosni pomak nadjačava sve promjene u [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti] ili [Min. shutter spd. / Min. brzina zatvarača] iz zadanih postavki u [Fotografiranje: FotografijeISO speed settings / Fotografiranje: FotografijePostavke ISO osjetljivosti] ako se ne može postići standardna ekspozicija.
 • Minimalne i maksimalne limite za Safety shift / Sigurnosni pomak s ISO osjetljivošću određuje [Auto range / Automatski raspon] (). Ipak, ako ručno podešena ISO osjetljivost prelazi [Auto range / Automatski raspon], Safety shift / Sigurnosni pomak će se povećati ili smanjiti na ručno podešenu ISO osjetljivost.
 • Postavka Safety shift / Sigurnosni pomak bit će aktivirana prema potrebi čak i ako koristite bljeskalicu.

C.Fn2

Same expo. for new aperture / Ista eksp. za novi otvor blende

Maksimalni otvor blende može se smanjiti (najniži f/broj može se povećati) u načinu Ručna ekspozicija (snimanje s ručnom ekspozicijom) uz ručno podešenu ISO osjetljivost (osim kad je podešena na ISO Auto) ako (1) zamijenite objektiv, (2) spojite ekstender ili (3) upotrebljavate zum-objektiv s promjenjivim maksimalnim otvorom blende. Ova funkcija sprječava odgovarajuću podeksponiranost automatskim podešavanjem ISO osjetljivosti ili brzine zatvarača (vrijednost Tv) kako bi zadržala istu ekspoziciju kao i prije (1), (2) ili (3).

Uz [ISO speed/Shutter speed / ISO osjetljivost / Brzina zatvarača], ISO osjetljivost automatski se podešava unutar raspona ISO osjetljivosti. Ako se ekspozicija ne može održati podešavanjem ISO osjetljivosti, brzina zatvarača (Tv vrijednost) podešava se automatski.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ISO: ISO speed / ISO: ISO osjetljivost
 • ISO/Tv: ISO speed/Shutter speed / ISO/Tv: ISO osjetljivost / Brzina zatvarača
 • Tv: Shutter speed / Tv: Brzina zatvarača

Oprez

 • Ne reagira na promjene u efektivnom otvoru blende zbog promjena u povećanju pri uporabi makroobjektiva.
 • Ne može osigurati istu ekspoziciju kao prije (1), (2) ili (3) ako je podešena opcija [ISO speed / ISO osjetljivost] i ekspozicija se ne može održavati na osjetljivostima podešenim u [ISO speed range / Raspon ISO osjetljivosti].
 • Ne može osigurati istu ekspoziciju kao prije (1), (2) ili (3) ako je podešena opcija [Shutter speed / Brzina zatvarača] i ekspozicija se ne može održavati na brzinama podešenim u [Prilagođene funkcije: Set shutter speed range / Prilagođene funkcije: Podesite raspon brzine zatvarača].
 • Brzina zatvarača ograničena je na 1/8000 kad je opcija [Fotografiranje: Shutter mode / Fotografiranje: Način rada zatvarača] podešena na [Electronic/Elektronički] i [Same expo. for new aperture / Ista eksp. za novi otvor blende] na [Shutter speed / Brzina zatvarača] ili [ISO speed/Shutter speed / ISO osjetljivost / Brzina zatvarača].

Napomena

 • Primjenjuje se i na promjene maksimalnog f‑broja (minimalni otvor blende).
 • Ako izvedete (1), (2) ili (3) uz podešene postavke [ISO speed / ISO osjetljivost], [ISO speed/Shutter speed / ISO osjetljivost / Brzina zatvarača] ili [Shutter speed / Brzina zatvarača], vraća se izvorno podešenje ekspozicije i ne podešavajte ISO osjetljivost, brzinu zatvarača ili otvor blende prije vraćanja fotoaparata u izvorno stanje prije (1), (2) ili (3).
 • Brzina zatvarača može se mijenjati radi održavanja ekspozicije ako se podešavanjem postavke [ISO speed / ISO osjetljivost] ISO osjetljivost poveća na proširenu ISO osjetljivost.

AE lock meter. mode after focus / Mod zadržanog mjerenja AE nakon izoštravanja

Za svaki mod mjerenja svjetla možete odrediti želite li zadržati ekspoziciju (AE lock) nakon što objekte izoštri funkcija One-Shot AF / AF za jednu snimku. Ekspozicija će se zadržati dok držite okidač pritisnutim dopola. Odaberite načine mjerenja svjetla za zadržavanje autoekspozicije i dodajte kvačicu [Kvačica]. Odaberite [OK] za registriranje postavke.

Set shutter speed range / Podesite raspon brzine zatvarača

Možete podesiti raspon brzine zatvarača za svaku opciju [Fotografiranje: Shutter mode / Fotografiranje: Način rada zatvarača]. U načinima AE s naglaskom na fleksibilnost, AE s prednošću brzine zatvarača ili Ručna ekspozicija možete brzinu zatvarača podesiti ručno unutar određenog raspona. U načinima Program AE / Programirana AE i AE s prednošću otvora blende ili u načinu AE s naglaskom na fleksibilnost s brzinom zatvarača podešenom na [AUTO/AUTOMATSKI], brzina zatvarača automatski se podešava unutar vašeg određenog raspona (osim za snimanje videozapisa). Odaberite [OK] za registriranje postavke.

 • Mech shutter/elec 1st-curtain / Mehanički zatvarač / Elektr. za 1. zavjesicu

  • Lowest speed / Najniža brzina: Podesivo u rasponu 30 s – 1/2000 s.
  • Highest speed / Najviša brzina: Podesivo u rasponu 1/4000 s – 15 s.
 • Electronic/Elektronički

  • Lowest speed / Najniža brzina: Podesivo u rasponu 30 s – 1/8000 s.
  • Highest speed / Najviša brzina: Podesivo u rasponu 1/16000* s – 15 s.

   Uz postavku [Brzo kontinuirano snimanje +]: 1/4000 sekunde.

Oprez

 • Brzina zatvarača ograničena je na 1/4000 kad je opcija [Fotografiranje: Shutter mode / Fotografiranje: Način rada zatvarača] podešena na [Electronic/Elektronički], a opcija [Fotografiranje: Drive mode / Fotografiranje: Način okidanja] na [Brzo kontinuirano snimanje +].

Set aperture range / Podesite raspon otvora blende

Možete podesiti raspon otvora blende. U načinima AE s naglaskom na fleksibilnost, AE s prednošću otvora blende, Ručna ekspozicija ili Bulb (proizvoljno) možete otvor blende podesiti ručno unutar određenog raspona. U načinu rada Program AE / Programirana AE i AE s prednošću brzine zatvarača ili u načinu AE s naglaskom na fleksibilnost uz vrijednost otvora blende podešenu na [AUTO/AUTOMATSKI], vrijednost otvora blende automatski se podešava unutar vašeg određenog raspona. Odaberite [OK] za registriranje postavke.

 • Max. aperture / Maks. otvor blende

  Podesivo u rasponu f/1,0 – f/64.

 • Min. aperture / Min. otvor blende

  Podesivo u rasponu f/91 – f/1,4.

Napomena

 • Podesivi raspon otvora blende razlikuje se ovisno o minimalnom i maksimalnom otvoru blende objektiva.

C.Fn3

Glavni kotačićKotačić Quick Control direction to set Tv/Av / Smjer kotačića Glavni kotačićKotačić Quick Control za podešavanje vrijednosti Tv/Av

Možete zamijeniti smjer okretanja kotačića za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.

Obrće smjer okretanja kotačića Glavni kotačić i Kotačić Quick Control u načinu snimanja Ručna ekspozicija, a samo za kotačić Glavni kotačić u drugim načinima snimanja. Smjer kotačića Kotačić Quick Control u modu Ručna ekspozicija odgovara smjeru za podešavanje kompenzacije ekspozicije u modovima Program AE / Programirana AE, AE s prednošću brzine zatvarača i AE s prednošću otvora blende.

 • Normal/Normalno: Normal / Normal/Normalno: Normalan
 • Reverse direction / Obrnuti smjer: Reverse direction / Reverse direction / Obrnuti smjer: Obrnuti smjer

direction to set Tv/Av / Smjer prstena za podešavanje vrijednosti Tv/Av

Možete zamijeniti smjer okretanja regulacijskog prstena na RF objektivu i adapteru za montažu za podešavanje brzine zatvarača i otvora blende.

 • Normal/Normalno: Normal / Normal/Normalno: Normalan
 • Reverse direction / Obrnuti smjer: Reverse direction / Reverse direction / Obrnuti smjer: Obrnuti smjer

Switch Glavni kotačić/Kotačić Quick Control when shooting / Preklopka Glavni kotačić/Kotačić Quick Control pri snimanju

Funkcije pridijeljene glavnom kotačiću i kotačiću za brzo upravljanje mogu se zamijeniti.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno

Customize buttons / Prilagodba tipaka

Tipkama fotoaparata koje lako možete upotrebljavati možete dodijeliti često korištene funkcije. Istoj tipki možete dodijeliti različite funkcije za uporabu pri snimanju fotografija ili videozapisa.

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka].

 2. Odaberite jedan od upravljačkih elemenata fotoaparata.

 3. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

  • Tipkom Brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.
  • Za funkcije s oznakom [INFODetail set. / INFODetaljne postavke] u donjem lijevom kutu zaslona možete podesiti napredne postavke pritiskom tipke INFO.

Napomena

 • Postavke za [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka] ne brišu se čak ni ako odaberete [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)]. Za brisanje podešenja odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].

Funkcije dostupne za prilagođavanje

Automatsko izoštravanje (AF)

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Tipka za provjeru dubinske oštrine Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka SET Tipka gore Tipka dolje Tipka lijevo Tipka desno Višenamjenski kontroler
Metering and AF start / Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a: Metering and AF start / Metering and AF start / Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a: Mjerenje svjetla i aktivacija AF-a
- - - - - - - - -
AF stop / Isključenje AF-a: AF stop / AF stop / Isključenje AF-a: Isključenje AF-a
- - - - - - - -
AF point selection / Odabir točke AF-a: AF point selection / AF point selection / Odabir točke AF-a: Odabir točke AF-a
- -
Direct AF point selection / Izravni odabir točke AF-a: Direct AF point selection / Direct AF point selection / Izravni odabir točke AF-a: Izravni odabir točke AF-a
- - - - - - - - -
Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte: Set AF point to center / Set AF point to center / Podešavanje točke AF-a u središte: Podešavanje točke AF-a u središte
- -
Start/stop tracking / Pokretanje/zaustavljanje praćenja: Start/stop tracking / Start/stop tracking / Pokretanje/zaustavljanje praćenja: Pokretanje/zaustavljanje praćenja
- ●*4 -
One-Shot AF/Servo AF / AF za jednu snimku / Servo AF: One-Shot AF Odabir Servo AF / One-Shot AF/Servo AF / AF za jednu snimku / Servo AF: AF za jednu snimku Odabir Servo AF*1
- -
AF s otkrivanjem očiju: Eye Detection AF / AF s otkrivanjem očiju: AF s otkrivanjem očiju*1
- - - - - - - - - -
Eye detection / Otkrivanje očiju: Eye detection / Eye detection / Otkrivanje očiju: Otkrivanje očiju
- -
Peaking / Isticanje rubova: Peaking / Peaking / Isticanje rubova: Isticanje rubova
- -
Focus guide / Pomoć pri izoštravanju: Focus guide / Focus guide / Pomoć pri izoštravanju: Vodič pri izoštravanju
- -
Načini okidanja: Drive mode / Načini okidanja: Način okidanja*1
- ●*2 -

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

2: Zadano pri snimanju fotografija.

4: Zadano pri snimanju videozapisa.

Ekspozicija

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Tipka za provjeru dubinske oštrine Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka SET Tipka gore Tipka dolje Tipka lijevo Tipka desno Višenamjenski kontroler
Metering start / Početak mjerenja: Metering start / Metering start / Početak mjerenja: Početak mjerenja
- - - - - - - - - - - - -
AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice: AE lock / AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice: Zadržavanje AE
- - - - - - - -
AE lock (hold) / Zadržavanje AE (zadržavanje): AE lock (hold) / AE lock (hold) / Zadržavanje AE (zadržavanje): Zadržavanje AE (zadržavanje)
- ●*4 - - - - - - -
AE lock, AF stop / Zadržavanje AE, Isključenje AF-a: AE lock, AF stop / AE lock, AF stop / Zadržavanje AE, Isključenje AF-a: Zadržavanje AE, Isključenje AF-a
- - - - - - - -
AE lock (while button pressed) / Zadržavanje AE (dok je tipka pritisnuta): AE lock (while button pressed) / AE lock (while button pressed) / Zadržavanje AE (dok je tipka pritisnuta): Zadržavanje AE (dok je tipka pritisnuta)*1
- - - - - - - - - - - - -
AE lock/FE lock / Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice: AE lock/FE lock / AE lock/FE lock / Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice: Zadržavanje AE / ekspozicije bljeskalice*1
- ●*3 - - - - - - -
Release AE Lock / Poništenje zadržavanja AE: Release AE Lock / Release AE Lock / Poništenje zadržavanja AE: Poništenje zadržavanja AE
- - - - - - - -
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) / Kompenzacija ekspozicije (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić): Expo comp (hold btn, turn Glavni kotačić) / Exposure compensation (hold button, turn Main dial) / Kompenzacija ekspozicije (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić): Komp. eksp. (zadržite tipku, okrenite Glavni kotačić)
- - - - - - - - -
ISO: ISO speed / ISO: ISO osjetljivost
- -
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) / Podešavanje ISO osjetljivost (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić): Set ISO speed(hold btn,turn Glavni kotačić) / Set ISO speed (hold button, turn Main dial) / Podešavanje ISO osjetljivost (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić): Podešavanje ISO osjetljivosti (zadržite tipku, okrenite Glavni kotačić)
- - - - - - - - -
Bljeskalica: Flash firing / Bljeskalica: Aktiviranje bljeska*1
- ●*3 -
FE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice: FE lock / FE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice: Zadržavanje ekspozicije bljeskalice*1
- - - - - - - -

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

3: Zadano pri snimanju fotografija.

4: Zadano pri snimanju videozapisa.

Slika

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Tipka za provjeru dubinske oštrine Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka SET Tipka gore Tipka dolje Tipka lijevo Tipka desno Višenamjenski kontroler
Kvaliteta slike: Image quality / Kvaliteta slike: Kvaliteta slike*1
- -
One-touch image quality setting / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom: One-touch image quality setting / One-touch image quality setting / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom: Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom*1
- -
One-touch image quality (hold) / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom (zadržite): One-touch image quality (hold) / One-touch image quality (hold) / Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom (zadržite): Podešavanje kvalitete slike jednom tipkom (zadržite)*1
- -
Proporcije fotografije: Still img aspect ratio / Proporcije fotografije: Proporcije fotografije*1
- -
Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja): Auto Lighting Optimizer (automatska optimizacija osvjetljenja)
- -
White balance / Balans bjeline: White balance / White balance / Balans bjeline: Balans bjeline
- -
Odabir stila slike (Picture Style): Picture Style / Odabir stila slike (Picture Style): Stil slike
- -
Slijedni RAW mod: RAW burst mode / Slijedni RAW mod: Slijedni RAW mod*1
- -
Zaštita: Protect / Zaštita: Zaštita
- - - - - - - -
Rating/Ocjenjivanje: Rating / Rating/Ocjenjivanje: Ocjenjivanje
- - - - - - - -
Odabir mape: Select folder / Odabir mape: Odabir mape
- -

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

Videozapisi

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Tipka za provjeru dubinske oštrine Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka SET Tipka gore Tipka dolje Tipka lijevo Tipka desno Višenamjenski kontroler
Zebra: Zebra / Zebra: Zebrasti uzorak*2
- - -
Videozapisi: Movie recording / Videozapisi: Snimanje videozapisa
- - - - - - -
Pause Movie Servo AF / Pauziranje Servo AF-a za videozapise: Pause Movie Servo AF / Pause Movie Servo AF / Pauziranje Servo AF-a za videozapise: Pauziranje Servo AF-a za videozapise
- ●*4 -
Digitalni zum: Digital zoom / Digitalni zum: Digitalni zum*2
- - -

2: Ne može se dodijeliti kao funkcija dostupna za snimanje fotografija.

4: Zadano pri snimanju videozapisa.

Postupak

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Okidač pritisnut dopola Tipka za videozapise AF-ON Tipka AE lock Tipka za odabir točke AF-a Tipka za provjeru dubinske oštrine Tipka LENS Višenamjenska tipka Tipka SET Tipka gore Tipka dolje Tipka lijevo Tipka desno Višenamjenski kontroler
Podešavanje funkcija bljeskalice: Flash function settings / Podešavanje funkcija bljeskalice: Postavke funkcija bljeskalice*1
- -
Dial function settings / Postavke funkcija kotačića: Dial function settings / Dial function settings / Postavke funkcija kotačića: Postavke funkcija kotačića
- -
Depth-of-field preview / Provjera dubinske oštrine: Depth-of-field preview / Depth-of-field preview / Provjera dubinske oštrine: Provjera dubinske oštrine*1
- - ●*3 - - - - - -
Reset selected item in Fv mode / Resetiranje odabrane stavke u načinu Fv: Reset selected item in Fv mode / Reset selected item in Fv mode / Resetiranje odabrane stavke u načinu Fv: Resetiranje odabrane stavke u načinu Fv*1
- -
Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode / Resetiranje Tv/Av/O/ISO u načinu Fv: Reset Tv/Av//ISO in Fv mode / Reset Tv/Av/exposure/ISO in Fv mode / Resetiranje Tv/Av/O/ISO u načinu Fv: Resetiranje Tv/Av//ISO u načinu Fv*1
- ●*3 -
Quick Control screen / Izbornik za brzo upravljanje: Quick Control screen / Quick Control screen / Izbornik za brzo upravljanje: Izbornik za brzo upravljanje*1
- -
Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje: Magnify/Reduce / Magnify or reduce / Povećanje/smanjenje: Povećanje/smanjenje
- -
Reprodukcija snimaka: Image replay / Reprodukcija snimaka: Reprodukcija snimaka
- -
Magnify images during playback / Povećanje slike tijekom reprodukcije: Magnify images during playback / Magnify images during playback / Povećanje slike tijekom reprodukcije: Povećanje slike tijekom reprodukcije
- -
Menu display / Prikaz izbornika: Menu display / Menu display / Prikaz izbornika: Prikaz izbornika
- -
Touch Shutter: Enable / Dodirno okidanje: Omogućeno: Touch Shutter / Touch Shutter: Enable / Dodirno okidanje: Omogućeno: Dodirno okidanje*1
- -
Create folder / Izrada mape: Create folder / Create folder / Izrada mape: Izrada mape*1
- -
Simulacija optičkog tražila: OVF sim. view assist / Simulacija optičkog tražila: Pomoć kod prikaza simulacijom opt. tražila*1
- -
Maximize screen brightness (temporary) / Maksimalna svjetlina zaslona (privremena): Maximize screen brightness (temp) / Maximize screen brightness (temporary) / Maksimalna svjetlina zaslona (privremena): Maksimalna svjetlina zaslona (privr.)
- -
Isklj.: Power off / Isklj.: Isključivanje
- - - - - - -
Screen off / Isključivanje zaslona: Screen off / Screen off / Isključivanje zaslona: Isključivanje zaslona
- -
Funkcija tihog okidanja: Silent shutter function / Funkcija tihog okidanja: Funkcija tihog okidanja*1
- -
Funkcija prstena za izoštravanje/regulaciju: Switch focus/control ring / Funkcija prstena za izoštravanje/regulaciju: Funkcija prstena za izoštravanje/regulaciju
- -
Switch between viewfinder/screen / Prebacivanje između tražila/zaslona: Switch between VF/screen / Switch between viewfinder/screen / Prebacivanje između tražila/zaslona: Prebacivanje između tražila/zaslona
- -
Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth connection / Mogućnosti bežičnog povezivanja: Wi-Fi/Bluetooth povezivanje
- -
No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno): No function (disabled) / No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno): Bez funkcije (onemogućeno)
- ●*4 ●*4

1: Nije moguće dodijeliti kao funkciju dostupnu pri snimanju videozapisa.

3: Zadano pri snimanju fotografija.

4: Zadano pri snimanju videozapisa.

Napomena

 • [Tipka LENS]: Tipka “AF Stop” ili “tipka za funkcije objektiva” na supertelefoto objektivima sa stabilizacijom slike.

Customize dials / Prilagodba kotačića

Često korištene funkcije možete dodijeliti kotačićima Glavni kotačić, Kotačić Quick Control i Regulacijski prsten.

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića].

 2. Odaberite jedan od upravljačkih elemenata fotoaparata.

 3. Odaberite funkciju koju želite dodijeliti.

  • Tipkom Brzo upravljanje / podešavanje podesite vrijednost.

Napomena

 • Postavke za [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića] ne brišu se čak ni ako odaberete [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih prilagođenih funkcija (C.Fn)]. Za brisanje podešenja odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].
 • Podešenje postavke [Prilagođene funkcije: Switch Glavni kotačić/Kotačić Quick Control when shooting / Prilagođene funkcije: Preklopka Glavni kotačić/Kotačić Quick Control pri snimanju] na [Enable/Omogućeno] također mijenja funkcije koje možete dodijeliti.

Dostupne funkcije za kotačiće

●: Zadano ○: Dostupno za prilagodbu
Funkcija Glavni kotačić Kotačić Quick Control Regulacijski prsten
Select AF area / Odabir područja AF-a Select AF area / Odabir područja AF-a
AF area (hold metering button) / Područje autofokusa (držeći tipku za mjerenje svjetla) AF area (hold metering button) /
Područje autofokusa (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Change shutter speed / Promjena brzine zatvarača Change shutter speed / Promjena brzine zatvarača
Change aperture value / Promjena otvora blende Change aperture value / Promjena otvora blende
Exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije Exposure compensation / Kompenzacija ekspozicije
ISO Set ISO speed / Podešavanje ISO osjetljivosti
Change shutter speed (while pressing metering button) / Promjena brzine zatvarača (pritiskom na tipku za mjerenje svjetla) Change shutter spd. (hold meter. btn) /
Promjena brzine zatvarača (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Change aperture value (while pressing metering button) / Promjena otvora blende (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Change aperture (hold meter. btn) /
Promjena otvora blende (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Exposure compensation (hold button, turn Main dial) / Kompenzacija ekspozicije (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić) Exposure comp. (hold meter. btn) /
Komp. ekspozicije (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Set ISO speed (hold button, turn Main dial) / Podešavanje ISO osjetljivost (zadržite tipku, okrenite glavni kotačić) Set ISO speed (hold meter. btn) /
Podešavanje ISO osjetljivosti (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Flash exposure compensation (while pressing metering button) / Komp. eksp. bljeskalice (pritiskom tipke za mjerenje) Flash exp comp (hold meter.btn) /
Kompenz. eksp. bljeskalice (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Shutter speed setting in M mode / Brzina zatvarača u načinu M Shutter speed setting in M mode / Brzina zatvarača u načinu M
Aperture setting in M mode / Podešavanje otvora blende u načinu M Aperture setting in M mode / Podešavanje otvora blende u načinu M
White balance selection / Odabir balansa bjeline White balance selection / Odabir balansa bjeline
Select color temperature / Odabir temperature boje Select color temperature / Odabir temperature boje
Odabir stila slike (Picture Style) Picture Style / Stil slike
Odabir balansa bjeline (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Select WB (hold meter. btn) /
Odabir balansa bjeline (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Color temperature (while pressing metering button) / Temperatura boje (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Color temp. (hold meter. btn) / Temp. boje (držeći tipku za mjerenje svjetla)
Select Picture Style (while pressing metering button) / Odabir stila slike (pritiskom tipke za mjerenje svjetla) Select Picture Style / Stil slike (hold meter. btn) / Odabir Picture Style / Stil slike (držeći tipku za mjerenje svjetla)
No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno) No function (disabled) / Bez funkcije (onemogućeno)

Napomena

 • Regulacijski prsten: Regulacijski prsten na RF objektivima i adapterima za montažu.

Clear customized settings / Brisanje prilagođenih postavki

 1. Odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].

 2. Odaberite [OK].

  • [Customize buttons / Prilagodba tipaka] i [Customize dials / Prilagodba kotačića] vraćaju se na zadane vrijednosti.

C.Fn4

Add cropping information / Dodavanje informacija o rezanju

Dodate li podatke o izrezivanju, prikazat će se okomite linije za podešene proporcije tako da možete snimati fotografije kao da snimate fotoaparatom srednjeg ili velikog formata (6×6 cm, 4×5 inča itd.).

Pri snimanju, umjesto izrezivanja snimaka koje se spremaju na karticu, fotoaparat dodaje snimkama podatke o omjeru slike za izrezivanje u programu Digital Photo Professional (softver za EOS).

Snimke možete importirati u Digital Photo Professional na računalu i lako izrezati na omjer podešen prilikom snimanja.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • 6:6: Aspect ratio 6:6 / 6:6: Proporcije 6:6
 • 3:4: Aspect ratio 3:4 / 3:4: Proporcije 3:4
 • 4:5: Aspect ratio 4:5 / 4:5: Proporcije 4:5
 • 6:7: Aspect ratio 6:7 / 6:7: Proporcije 6:7
 • 5:6: Aspect ratio 10:12 / 5:6: Proporcije 10:12
 • 5:7: Aspect ratio 5:7 / 5:7: Proporcije 5:7

Oprez

 • Informacije o izrezivanju možete dodati samo ako je opcija [Fotografiranje: Still img aspect ratio] podešena na [3:2].
 • JPEG ili HEIF slike ne spremaju se na izrezanu veličinu ako fotoaparatom obrađujete RAW slike s podacima o izrezivanju (). U tom slučaju, RAW obradom dobivaju se JPEG ili HEIF slike s podacima o rezanju.

Napomena

 • Na zaslonu se prikazuju okomite crte koje pokazuju vaš određeni omjer.

Default Erase option / Zadana opcija brisanja

Možete podesiti koja će se opcija odabrati kao zadana u izborniku za brisanje () kojemu pristupate pritiskom tipke Brisanje tijekom reprodukcije snimke ili pri pregledu nakon snimanja.

Podesite li neku drugu opciju osim [Cancel/Otkazivanje], moći ćete jednostavno pritisnuti tipku Brzo upravljanje / podešavanje za brzo brisanje snimaka.

 • Otkazivanje: [Cancel] selected / Otkazivanje: Odabrano je [Otkazivanje]
 • Brisanje: [Erase] selected / Brisanje: Odabrano je [Brisanje]
 • RAW: [EraseRAW] selected / RAW: Odabrano je [BrisanjeRAW]
 • J/H: [Erase non-RAW] selected / J/H: Odabrano je [Brisanje ne-RAW]

Oprez

 • Pazite da ne izbrišete slike slučajno kada je podešena druga opcija osim [Cancel/Otkazivanje].

Release shutter w/o lens / Okidanje bez objektiva

Možete odrediti je li moguće snimanje fotografija ili videozapisa bez pričvršćenog objektiva.

 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno
 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno

Retract lens on power off / Povlačenje objektiva pri isključenju

Možete odabrati hoće li se STM objektivi s pogonskim mehanizmom (kao što je RF35mm F1.8 Macro IS STM) automatski uvlačiti pri pomaku prekidača fotoaparata na Isklj..

 • ON: Enable / UKLJ.: Omogućeno
 • OFF: Disable / ISKLJ.: Onemogućeno

Oprez

 • Uz podešeno automatsko isključivanje fotoaparata, objektiv se neće uvući, neovisno o ovoj postavci.
 • Pobrinite se da objektiv bude uvučen prije uklanjanja.

Napomena

 • Kad je podešena opcija [Enable/Omogućeno], ova funkcija će raditi bez obzira na postavku preklopke načina izoštravanja (AF ili MF) na fotoaparatu ili objektivu.

C.Fn5

Clear all Custom Func. (C.Fn) / Brisanje svih postavki prilagođenih funkcija (C.Fn)

Odabirom opcije [Prilagođene funkcije: Clear all Custom Func. (C.Fn) / Prilagođene funkcije: Brisanje svih postavki prilagođenih funkcija (C.Fn)] brišu se sve postavke prilagođenih funkcija osim [Customize buttons / Prilagodba tipaka] i [Customize dials / Prilagodba kotačića].

Napomena

 • Za brisanje postavki podešenih u [Prilagođene funkcije: Customize buttons / Prilagođene funkcije: Prilagodba tipaka] i [Prilagođene funkcije: Customize dials / Prilagođene funkcije: Prilagodba kotačića], odaberite [Prilagođene funkcije: Clear customized settings / Prilagođene funkcije: Brisanje prilagođenih postavki].