Snimanje videozapisa

Videozapisi Snimanje videozapisa s automatskom ekspozicijom

Ekspozicija se regulira automatski prema svjetlini.

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

 2. Odaberite [Fotografiranje: Shooting mode / Fotografiranje: Način snimanja].

 3. Odaberite [Movie auto exposure / Automatska ekspozicija videozapisa].

 4. Izoštrite objekt.

  • Prije snimanja videozapisa izoštrite sliku automatski () ili ručno ().
  • Prema zadanim postavkama, opcija [Automatsko izoštravanje: Movie Servo AF / Automatsko izoštravanje: Servo AF za videozapise] podešena je na [Enable/Omogućeno] pa fotoaparat uvijek izoštrava ().
  • Kad pritisnete okidač dopola, fotoaparat izoštrava uporabom navedenog područja AF-a.
 5. Snimite videozapis.

  • Snimanje videozapisa započnite pritiskom tipke za snimanje videozapisa. Snimanje videozapisa možete započeti i tako da na zaslonu dodirnete [Snimanje videozapisa].
  • Tijekom snimanja videozapisa, u gornjem desnom kutu zaslona pojavit će se ikona [Indikator fokusaREC] (1).
  • Zvuk se snima mikrofonom za videozapise (2).
  • Za prekid snimanja pritisnite ponovo tipku za snimanje videozapisa. Snimanje videozapisa možete prekinuti i tako da na zaslonu dodirnete [Zaustavljanje videozapisa].

ISO osjetljivost u načinu [Videozapisi]

ISO osjetljivost podešava se automatski. Pogledajte ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa.

Ručna ekspozicija za videozapise Snimanje videozapisa s ručnom ekspozicijom

Možete ručno podesiti brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost za snimanje videozapisa.

 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

 2. Odaberite [Fotografiranje: Shooting mode / Fotografiranje: Način snimanja].

 3. Odaberite [Movie manual exp. / Ručna ekspozicija videozapisa].

 4. Podesite brzinu zatvarača, otvor blende i ISO osjetljivost.

  • Pritisnite okidač dopola za provjeru ekspozicije.
  • Okrenite kotačić Glavni kotačić za podešavanje brzine zatvarača (1), kotačić Kotačić Quick Control za podešavanje otvora blende (2) i pritisnite tipku ISO za podešavanje ISO osjetljivosti (3).
  • Dostupne brzine zatvarača razlikuju se ovisno o broju sličica u sekundi ().
 5. Izoštrite kadar i snimite videozapis.

Oprez

 • Tijekom snimanja videozapisa izbjegavajte promjenu brzine zatvarača, otvora blende ili ISO osjetljivosti, koje mogu uzrokovati promjene ekspozicije ili stvoriti više šuma pri visokim ISO osjetljivostima.
 • Kad snimate pokretni objekt, savjetujemo brzinu zatvarača od pribl. 1/25 do 1/125 sekunde. Što je brzina zatvarača veća, pokreti objekta će biti ravnomjerniji.
 • Promijenite li brzinu zatvarača dok snimate uz fluorescentnu ili LED rasvjetu, može se snimiti titranje slike.

Napomena

 • Kompenzacija ekspozicije uz ISO Auto može se podesiti u rasponu od ±3 koraka na sljedeći način.

  • Dodirnite indikator razine ekspozicije
  • [Fotografiranje: Exposure comp. / Fotografiranje: Kompenzacija ekspozicije]
  • Okrenite regulacijski prsten dok okidač držite dopola pritisnutim
 • Ako ste podesili ISO Auto, možete pritisnuti tipku AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice za podešavanje ISO osjetljivosti na fiksnu vrijednost. Nakon zadržavanja tijekom snimanja videozapisa, zadržavanje ISO osjetljivosti može se poništiti ponovnim pritiskom tipke AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice.
 • Kad pritisnete tipku AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice i tada rekadrirate sliku, možete vidjeti razliku u ekspoziciji na indikatoru razine ekspozicije () u usporedbi s vrijednošću nakon prvog pritiska tipke AE lock / Zadržavanje ekspozicije bljeskalice.

ISO osjetljivost u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise]

Možete podesiti ISO osjetljivost ručno ili odabrati [AUTO/AUTOMATSKI] za automatsko podešavanje. Za detalje o ISO osjetljivosti pogledajte ISO osjetljivost pri snimanju videozapisa.

Brzina zatvarača

Dostupne brzine zatvarača u načinu [Ručna ekspozicija za videozapise] razlikuju se ovisno o broju sličica u sekundi koje ste podesili za željenu veličinu videozapisa.

Broj sličica u sekundi Brzina zatvarača (s)
Snimanje uobičajenih videozapisa Snimanje HFR videozapisa
119,9 fps 1/4000 – 1/125
100,0 fps 1/4000 – 1/100
59,94 fps 1/4000 – 1/8
50,00 fps
29,97 fps
25,00 fps
23,98 fps

Snimanje HDR videozapisa Snimanje HDR videozapisa

Možete snimati videozapise visokog dinamičkog raspona koji zadržavaju detalje u vrlo svijetlim dijelovima scena visokog kontrasta.

Napomena

 • Videozapisi se snimaju na Full HD29.97fpsIPB (standardno) (NTSC) ili Full HD25.00fpsIPB (standardno) (PAL).
 1. Podesite kotačić za odabir načina rada na Videozapisi.

 2. Odaberite [Fotografiranje: Shooting mode / Fotografiranje: Način snimanja].

 3. Odaberite [Snimanje HDR videozapisaHDR Movie / Snimanje HDR videozapisaHDR videozapis].

 4. Snimajte HDR videozapis.

  • Ovakav videozapis snimajte jednako kao što biste snimali normalan videozapis.
  • Pojedinosti o veličinama datoteka i dostupnom vremenu snimanja potražite u odjeljku Snimanje videozapisa.

Oprez

 • Budući da se za dobivanje HDR videozapis spaja više slika, neki dijelovi videozapisa mogu izgledati izobličeni. To je uočljivije uslijed podrhtavanja fotoaparata pri snimanju iz ruke, pa razmislite o uporabi stativa. Međutim, čak i ako se snima sa stativa, slika može u odnosu na normalnu reprodukciju biti "razmazana" ili se snima s povećanim šumom kad se HDR videozapis reproducira sliku po sliku ili usporeno.
 • Promijenite li postavke snimanja HDR videozapisa, boje i svjetlina slike mogu se na trenutak drastično promijeniti. Također, videozapis se privremeno neće ažurirati (slika se na trenutak zaustavlja). Budite svjesni toga pri snimanju videozapisa na vanjske uređaje putem HDMI videoizlaza.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija nije podržano u načinu za snimanje videozapisa. Za snimanje fotografija zakrenite kotačić za odabir načina rada kako biste promijenili način snimanja.

Prikaz informacija (snimanje videozapisa)

Dodatne informacije o ikonama na zaslonu za snimanje videozapisa potražite u odjeljku Prikaz informacija.

Oprez

 • Preostalo vrijeme prikazano za snimanje videozapisa samo je orijentacijsko.
 • Ako se pojavi crvena ikona [Ograničenje pregrijavanja (crveno)] zbog visoke unutarnje temperature fotoaparata tijekom snimanja (), snimanje videozapisa može se zaustaviti prije isteka prvobitnog prikazanog vremena snimanja.