Opće mjere opreza kod snimanja videozapisa

Prikaz vodiča prije snimanja

Vodič se može prikazati pri uključivanju fotoaparata, nakon podešavanja postavki ili u drugim situacijama.

Vodič upozorava da se fotoaparat može zagrijati iznutra ako se snimaju videozapisi pod trenutačnim postavkama te da se fotoaparat može automatski isključiti ako nastavite snimati.

Ako ćete snimati tijekom dužeg razdoblja, razmislite o promjeni postavki navedenih u vodiču (kao što su veličina videozapisa ili uporaba digitalnog zuma) kako biste mogli snimati bez prikaza vodiča na fotoaparatu.

Ako želite snimati bez promjene postavki, imajte na umu sve indikatore upozorenja koji se prikazuju pri snimanju.

Indikator upozorenja pri snimanju videozapisa

Tijekom snimanja videozapisa prikazuje se 10-razinski indikator (1) u slučaju prekomjerne unutarnje temperature fotoaparata.

Kako unutarnja temperatura raste, razina na indikatoru raste udesno. Brzina povećanja razine ovisi o uvjetima snimanja. Razine 1 – 7 označene su bijelom bojom, ali kada temperatura dosegne razinu 8, boja se mijenja.

Ako nastavite snimati nakon što indikator dosegne razinu 9 označenu narančastom bojom, [Crveno temperaturno upozorenje] treperi crveno. Treperava ikona označava da će se fotoaparat uskoro automatski isključiti.

Ako nastavite snimati dok ikona treperi, prikazat će se poruka i fotoaparat će se automatski isključiti.

 • Naknadno snimanje

  Kako biste nastavili snimati pod istim postavkama, ostavite fotoaparat isključen neko vrijeme da se malo ohladi. Imajte na umu da se fotoaparat može ponovno zagrijati nakon nastavka snimanja.

Oprez

 • Mjere opreza kod snimanja videozapisa

 • Ne usmjeravajte fotoaparat prema izvoru intenzivnog svjetla poput sunca ili snažnog umjetnog svjetla. To može oštetiti slikovni senzor ili unutarnje komponente fotoaparata.
 • Snimate li nešto što ima sitne detalje, moguća je pojava moire efekta ili pogrešnih boja.
 • Ako je podešena opcija [Automatski balans bjeline] ili [Auto: White priority / Automatski: Prioritet bijele], ISO osjetljivost i otvor blende će se promijeniti tijekom snimanja videozapisa, a može se promijeniti i balans bjeline.
 • Snimate li videozapis pod fluorescentnim ili LED svjetlom, slika može titrati.
 • Primjenjujete li tijekom snimanje videozapisa u uvjetima slabog osvjetljenja automatsko izoštravanje s USM objektivom, na slici se mogu pojaviti smetnje u obliku vodoravnih pruga. Ista vrsta smetnji može se pojaviti ako izoštravate ručno s određenim objektivima koji imaju elektronički prsten za izoštravanje.
 • Ako ćete tijekom snimanja primjenjivati zumiranje, savjetujemo vam snimanje nekoliko probnih videozapisa. Zumiranje pri snimanju videozapisa može uzrokovati promjene ekspozicije ili snimanje zvuka objektiva, neujednačenu razinu zvuka, nepravilnu korekciju aberacije objektiva ili gubitak oštrine.
 • Velike vrijednosti otvora blende mogu odgoditi ili spriječiti precizno izoštravanje.
 • Automatsko izoštravanje tijekom snimanja videozapisa može uzrokovati sljedeće probleme: znatan privremeni gubitak fokusa, promjene svjetline videozapisa, privremeno zaustavljanje snimanja videozapisa ili snimanje mehaničkih zvukova objektiva.
 • Nemojte prekrivati ugrađene mikrofone prstima ili drugim predmetima.
 • Spajanje ili odspajanje HDMI kabela tijekom snimanja videozapisa prekinut će snimanje.
 • Po potrebi pogledajte i Opće mjere opreza vezane uz snimanje fotografija.
 • Fotoaparat može postati vruć tijekom snimanja videozapisa dok je povezan putem Wi-Fia. Upotrijebite stativ ili poduzmite druge mjere kako biste izbjegli snimanje iz ruke.
 • Snimanje i kvaliteta slike

 • Ako pričvršćeni objektiv ima Image Stabilizer (stabilizaciju slike) pa postavite preklopku Image Stabilizera (stabilizacije slike) na ON/UKLJ., stabilizacija će raditi cijelo vrijeme, čak i ako ne pritisnete okidač dopola. To će trošiti energiju baterije i može smanjiti ukupno vrijeme snimanja videozapisa. Kad ne trebate Image Stabilizer (stabilizaciju slike), primjerice pri uporabi stativa, savjetujemo vam da podesite preklopku Image Stabilizera (stabilizacije slike) na OFF/ISKLJ..
 • Ako se tijekom snimanja videozapisa s automatskom ekspozicijom promijeni svjetlina, može se činiti da se videozapis nakratko zaustavio. U tom slučaju videozapise snimajte s ručno podešenom ekspozicijom.
 • Ako se u kadru nalazi vrlo sjajan izvor svjetla, na zaslonu se svijetlo područje može prikazati zacrnjeno. Videozapisi se snimaju gotovo jednako kao što izgledaju na zaslonu.
 • Kod snimanja pri visokim ISO osjetljivostima, visokim temperaturama, malim brzinama zatvarača ili pri slabom osvjetljenju može se pojaviti šum ili nepravilne boje. Videozapisi se snimaju gotovo jednako kao što izgledaju na zaslonu.
 • Kvaliteta slike i zvuka snimljenih videozapisa može biti lošija na drugim uređajima i reprodukcija možda neće biti moguća, čak i ako uređaji podržavaju MP4 formate.
 • Koristite li karticu male brzine zapisivanja, tijekom snimanja videozapisa može se prikazati indikator na desnoj strani zaslona. Indikator pokazuje koliko podataka još nije upisano na karticu (preostali kapacitet unutarnjeg međuspremnika) i brže se povećava što je kartica sporija. Kad se indikator (1) popuni, snimanje videozapisa će se automatski zaustaviti.

 • Koristite li brzu karticu, neće se pojaviti indikator ili se razina (ako se pojavi) neće puno povećavati. Prvo snimite nekoliko probnih videozapisa kako biste provjerili brzinu kartice.
 • Ako indikator označava da je kartica puna i snimanje videozapisa se automatski zaustavi, zvuk pred kraj videozapisa možda se neće pravilno snimiti.
 • Ako je brzina zapisivanja na karticu mala (zbog fragmentiranja) i pojavi se indikator, možda ćete formatiranjem kartice povećati brzinu zapisivanja.

Napomena

 • Napomene za snimanje videozapisa

 • Svaki put kad snimate videozapis, na kartici se izradi nova videodatoteka.
 • Pokrivenost vidnog polja je pribl. 100 %.
 • Izoštravanje je moguće i pritiskom tipke Aktivacija AF-a.
 • Kako biste omogućili pokretanje/zaustavljanje snimanja videozapisa potpunim pritiskom okidača, podesite [Fully-press / Pritisak dokraja] za [Fotografiranje: Shutter btn function for movies / Fotografiranje: Funkcija okidača za videozapise] na [Start/stop mov rec / Poč./kraj snimanja videozapisa] ().
 • Možete upotrijebiti većinu vanjskih mikrofona koji imaju minipriključak promjera 3,5 mm.
 • Umjesto ugrađenog mikrofona koristi se bilo koji spojeni vanjski mikrofon.
 • Pohranjivanje fokusa tijekom snimanja videozapisa dostupno je kad upotrebljavate (super) teleobjektive s tom funkcijom proizvedene u drugoj polovici 2011. godine i nakon toga.
 • Za 4K i Full HD videozapise rabi se YCbCr 4:2:0 (8-bitno) uzorkovanje boja i prostor boja BT.709.