Fejlfindingsvejledning

Fejlfinding ved problemer med Speedlite, som beskrevet i dette afsnit. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

Strømrelaterede problemer

Batterier kan ikke oplades med opladeren.

 • Batterier oplader ikke, medmindre den resterende kapacitet er under ca. 90 %.
 • Brug ikke andre batteripakker end en original Canon-batteripakke LP-EL.

Opladningsindikatoren blinker hurtigt.

 • Hvis indikatorer blinke konstant og hurtigt, indikerer det, at beskyttelseskredsløbet har forhindret opladning på grund af (1), at der er et problem med batteriopladeren eller batteriet, eller (2) kommunikation med et batteri, der ikke er fra Canon, mislykkedes. I tilfælde af (1) skal du tage opladeren ud, indsætte batteripakken og vente 2-3 minutter, inden du sætter laderen i igen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

Opladningsindikatoren blinker ikke.

 • Af sikkerhedsmæssige årsager oplades varme batterier, der er sat i opladeren, ikke, og indikatoren forbliver slukket. Opladning stopper også automatisk, hvis batteriet af en eller anden årsag bliver varmt, i hvilket får indikatoren til at blinke kontinuerligt. Opladning fortsætter automatisk, når batteriet er kølet af.

[Cannot communicate with battery Use this battery?] vises.

 • Batteripakken kan være beskadiget. I så fald skal du købe en ny.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at du bruger en original Canon-batteripakke LP-EL.
 • Som en sikkerhedsmekanisme tager genopladning af flash længere tid, hvis du fortsat bruger en batteripakke, der ikke kan kommunikere.
 • Sæt batteriet i igen ().
 • Hvis elkontakterne er beskidte, skal du bruge en blød klud til at rense dem med.

Batteriet bliver hurtigt fladt.

 • Brug et batteri, som er fuldt opladet ().
 • Batteriydeevnen kan være blevet dårligere. Se mere om problemer med batteriydeevnen under Kontrol af batterioplysningerne. Hvis batteriydeevnen er dårlig, skal du købe et nyt batteri.
 • Hvis noget af følgende gøres, kan batteriet blive tappet hurtigere.
  • Når ledelys er tændt i længere perioder
  • Brug af trådløs funktion
  • Gentagende affyring af ledelys

Strømmen slukker af sig selv.

 • Autosluk er blevet aktiveret. Hvis du vil undgå, at strømme automatisk slukker, skal du indstille C.Fn-01 til [1] på skærmen Brugerdefinerede funktioner ().

Normal flashfotografering

Der slukkes ikke for strømmen.

 • Sørg for, at batterirummets dæksel er lukket ().
 • Udskift batteriet med et nyt.

Speedlite udløses ikke.

 • Sæt monteringsfoden helt ind i kameraets hot shoe, og skub låseknappen til højre for at fastgøre Speedliten på kameraet ().
 • Hvis OPLADNING stadig vises også efter ca. 15 sek., skal du udskifte batteriet ().
 • Blæs eventuelle fremmedlegemer af kontakterne mellem Speedliten og kameraet med en kommercielt tilgængelig blæser eller lignende værktøj.
 • Hvis kontakterne mellem Speedliten og kameraet () bliver våde, skal du slukke Speedliten, så den kan tørre.
 • Affyringsintervallet bliver længere () efter kontinuerlig affyring over en kort periode, hvilket kan medføre, at flashhovedets temperatur til at stige og begrænser flashudladning.
 • Af sikkerhedsmæssige årsager oplades varme batterier ikke. Opladning stopper også automatisk en eller anden årsag bliver varmt. Opladning fortsætter automatisk, når batteriet er kølet af ().

Strømmen slukker af sig selv.

 • Speedlites autosluk er aktiveret (). Tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på testflash-knappen ().

Billederne er under- eller overeksponeret.

 • Hvis hovedmotivet er meget mørkt eller lyst, skal du indstille flasheksponeringskompensation ().
 • Hvis der er kraftigt reflekterende genstande i billedet, skal du bruge FE-lås ().
 • Når du bruger højhastighedssynkronisering gælder det, at jo hurtigere lukkertid, jo lavere ledetal. Flyt tættere på motivet ().

Billedets bund ser mørk ud.

 • Optag med en afstand af mindst 0,5 m fra motivet.
 • Hvis der optages inden for 1 m fra motivet, skal du sætte reflekteret flash ned med 7° ().
 • Fjern eventuelle monterede modlysblænder.

Billedets kanter ser mørke ud.

 • Indstil flashdækningen til A (Auto) ().
 • Hvis du manuelt indstiller flashdækningen, skal du angive en flashdækning, som er bredere end optagesynsvinklen ().
 • Sørg for, at C.Fn-21 ikke er indstillet til [1] ().

Billeder er stærkt sløret.

 • Når der optages i Blændeprioritet AE blændeprioritet AE-metoden under lav belysning aktiveres optagelse med langsom synkronisering automatisk, hvilket medfører langsomme lukkertider. Brug et stativ, eller indstil optagelsesmetoden til Program AE program AE eller fuldautomatisk metode (). Bemærk, at du også kan indstille falshsynkroniseringstiden i kameraindstillingen [Flash synkrotid i Av-metode] ().

Flashdækning indstilles ikke automatisk.

 • Indstil flashdækningen til A (Auto) ().
 • Sæt monteringsfoden helt ind i kameraets hot shoe, og skub låseknappen til højre for at fastgøre Speedliten på kameraet ().

Flashdækning kan ikke indstilles manuelt.

 • Skub vidvinkelpanelet ind igen ().

Funktioner kan ikke indstilles.

 • Indstiller kameraets optagelsesmetoden til Fleksibelt prioriteret AE, Program AE, Lukkerprioriteret AE, Blændeprioritet AE, Manuel eksponering eller Bulb (Bulb) (Kreativ zone).
 • Indstil Speedlites afbryderknap til Tændt i stedet for LÅS ().

Ledelyset lyser ikke.

 • Stop med at bruge Speedliten i mindst 40 min, hvis ledelyset slukker. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte et Canon-servicecenter.

Flashoutput fra AF-hjælpelys kan ikke justeres.

 • Flashoutput er fast for EOS R3, EOS R7, og EOS R10. For andre kameraer med en multifunktionssko justeres flashoutput automatisk for at passe til lysstyrken.

Trådløs flashfotografering med radiotransmission

Modtagere affyres ikke eller affyres uventet ved fuldt output.

 • Indstil afsenderen til Trådløs radiomodtagerAFSENDER og modtagere til Trådløs radiomodtagerMODTAGER ().
 • Brug de samme indstillinger for transmissionskanaler og trådløst radio-ID på afsender og modtager ().
 • Sørg for, at modtagere er inden for afsenderens transmissionsrækkevidde ().
 • Kør scanning af transmissionskanalen, og indstil kanalen med det stærkeste signal ().
 • I det omfang det er muligt, skal du placere modtagere i en direkte, synlig linje fra afsenderen.
 • Sørg for, at modtagere vender mod afsenderen.
 • Kameraets indbyggede flash kan ikke bruges som afsender med trådløs flashfotografering med radiotransmission.

Billederne er overeksponerede.

 • Når der benyttes autoflash med tre affyringsgrupper (A-C), må du ikke affyre med affyringsgruppe C rettet direkte mod hovedmotivet ().
 • Ved optagelse med de enkelte affyringsgrupper indstillet til sin egen flashmetode, må du ikke affyre flere affyringsgrupper i metoden ETTL, der alle er rette mod hovedmotivet ().

Advarsel om synkroniseringshastighed vises.

 • Indstil lukkerhastigheden 1 trin langsommere end den maksimale flashsynkroniserings lukkertid ().

LCD-panelbelysning tænder og slukker.

 • Afsenderens LCD-panel tænder og slukker baseret på modtagerens (affyringsgruppens) genopladningsstatus. Se LCD-panelbelysning.

Linked shooting

Standardeksponering opnås ikke, eller eksponering er ujævn.

 • Affyring af flere Speedlites på samme tid i linked shooting, kan forhindre tilpas mængde eksponering eller medføre ujævn eksponering. Overvej kun at bruge én Speedlite eller brug en selvudløser til at affyre flere enheder på forskellige tidspunkter.