Tilpasning med brugerdefinerede funktioner.

C.Fn-00: Indikator for afstandvisning (Indikator for afstand vises)

Du kan vælge meter eller fod til Indikator for afstandvisning på LCD-panelet.

 • 0: m (meter (m))
 • 1: ft (Fod (ft))

Bemærk

 • Højre ende på den effektive flashrækkevidde på LCD-panelet ændres til Højre ende, hvis den effektive flashrækkevidde overskrider 18 m.

C.Fn-01: Autosluk (Autosluk)

For at spare på strømmen slukker Speedliten automatisk, hvis den er inaktiv i ca 90 sek., men denne funktion kan deaktiveres.

 • 0: ON
 • 1: OFF

Bemærk

 • Automatisk slukning starter efter ca. 5 minutter, når Speedliten er indstillet som afsender i trådløs flashfotografering med radiotransmission () eller er konfigureret til linked shooting ().
 • Når Speedliten er monteret på kameraet, slukker den automatisk, hvis den er inaktiv i ca 90 sek., efter at kameraet er gået i strømsparetilstand.
 • Indstilling af [Autosluk] på kameraet til [Deaktivér] deaktiverer det også på Speedliten.

C.Fn-03: FEB auto annuller (FEB auto annuller)

Du kan indstille til, om FEB automatisk annulleres, når der er optaget tre gang i FEB.

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

C.Fn-04: FEB-sekvens (FEB-sekvens)

Du kan ændre FEB-optagelsesrækkefølgen. 0: Standardeksponering –: Negativ kompensation (mørkere) og +: Positiv kompensation (lysere).

 • 0: 0 → - → +
 • 1: – → 0 → +

C.Fn-08: AF-hjælpelys aktivt (AF-hjælpelys aktivt)

 • 0: ON (Aktiveret)
 • 1: OFF (Deaktiveret)

  Deaktiverer Speedlitens AF-hjælpelys.

C.Fn-10: Timer til autosluk af modtager (Timer til autosluk af modtager)

Du kan ændre tidspunktet for, hvornår autosluk begynder, når Speedlite er indstillet som modtager ved trådløs flashfotografering med radiotransmission. Autosluk vises på LCD-panelet, når modtagerenheden skifter til autosluk-metoden. Indstil denne funktion for hver enkelt modtager.

 • 0: 60 min.
 • 1: 10 min.

C.Fn-11: Annuller autosluk af modtager (Annuller autosluk af modtager)

Modtagere, der er gået i autosluk-metoden i trådløs flashfotografering, kan tændes ved at trykke på afsenderens testflash-knap.

Du kan ændre den tid, der skal gå, før en modtager i autosluk-metode accepterer denne signalmodtagelse. Indstil denne funktion for hver enkelt modtager.

 • 0: 8 timer (inden for 8 timer)
 • 1: 1 timer (inden for 1 time)

C.Fn-13: Indstilling af flasheksponeringskompensation (indstilling af flasheksponeringskompensation)

 • 0: Knap + drejeknap (knap + drejeknap)
 • 1: Drejeknap (direkte indstilling med drejeknap)

  Du kan dreje på Drejeknap for at indstille mængde af flasheksponeringskompensation eller flashoutputet direkte uden først at vælge Indstilling af flasheksponeringskompensation/flashoutput med joysticket.

C.Fn-18: LEDELYS (Aktivering af ledelys)

Du kan vælge, hvordan ledelyset aktiveres.

 • 0: LAMPE (knap)
 • 1: Tryk udløserknappen halvt ned to gange (tryk udløserknappen halvt ned to gange)

Bemærk

 • Knappe LAMPE kan stadig bruges, også når den er indstillet til [1].
 • Bemærk, at [Makro:Hjælpelys tænd/sluk] i kameramenuer henviser til konfiguration af aktivering af ledelys.

C.Fn-21: Lysfordeling (Lysfordeling)

Du kan ændre egenskaberne for Speedlitens lysfordeling (flashdækning) relativt til optagesynsvinkel med flashdækning indstillet til A (Auto).

 • 0: Standard (Standard)

  Optimal flashdækning for optagesynsvinklen indstilles automatisk.

 • 1: Prioritet af ledetal (Prioritet af ledetal)

  Effektiv, når flashoutput prioriteres, også når billedkanter er en smule mørkere, end når indstillet til [0]. Flashdækning indstillet automatisk en lille smule mere mod telefotoende end den faktiske optagesynsvinkel. Displayet skifter til Prioritet af ledetal.

 • 2: Lysfordelingsprioritet (Lysfordelingsprioritet)

  Effektivt, når fortoning skal minimeres, selv om flashrækkevidden er lidt mindre, end når indstillet til [0]. Flashdækning indstillet automatisk en lille smule mere mod vidvinkelende end den faktiske optagesynsvinkel. Displayet skifter til Lysfordelingsprioritet.

C.Fn-22: LCD-panelbelysning (Belysning af LCD-panel)

LCD-panelet lyser som reaktion på betjening af knap eller drejeknap. Du kan ændre belysningsindstillingen.

 • 0: 12 sek. (belyst i 12 sek.)
 • 1: OFF (Deaktivér panelbelysning)
 • 2: ON (forbliver tændt)