Optagelse i gruppespecifikke flashmetoder

(1) Loft

For op til fem grupper (A-E) kan du optage med de enkelte grupper indstillet til en specifik flashmetode.

Tilgængelige flashmetoder omfatter (1) E-TTL II / E-TTL autoflash, (2) manuel flash og (3) auto med ekstern flashmåling. Hvis flashmetoden er (1) eller (3), kontrolleres eksponeringen for at give standardeksponering for hovedmotivet som en enkelt gruppe.

Denne funktion er beregnet på erfarne brugere, der har stort kendskab til og stor erfaring med belysning.

 1. Brug joysticket på afsenderen for at vælge METODE.

 2. Indstil flashmetoden til Gr.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge Gr, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Modtagerens flashmetode indstilles automatisk under optagelse, da den styres af afsenderenheden.
 3. Indstilling af affyringsgruppen for modtagere.

  • Indstilling affyringsgruppen (A-E) for hver enkelt modtager.
 4. Konfigurer hver enkelt affyringsgruppe.

  • På afsenderen skal du indstilling flashmetoden for hver enkelt affyringsgruppe.
  • Tryk joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til lodret, eller vandret, drej på Drejeknap for at vælge en affyringsgruppe, og tryk derefter joysticket lige ind.

  Indstilling af flashmetoden

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge flashmetoden fra ETTL, M eller Ext.A.

  Indstilling af flashoutput og mængden af flasheksponeringskompensation

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge det punkt, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til vandret, eller drej på Drejeknap for at indstille flashoutputtet eller mængden af flasheksponeringskompensation, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • For M skal du indstille flashoutput. For ETTL eller Ext.A skal du indstille mængden af flasheksponeringskompensation efter behov.
  • Gentag trin 4 for at konfigurere flashfunktioner for alle affyringsgrupper.
  • Ved at indstille P.Fn-03 til [1] (), kan du ændre denne indstilling ved blot at dreje på Drejeknap. Når du vil vælge et indstillingspunkt, når P.Fn-03 er indstillet til [1], skal du trykke joysticket til lodret eller vandret.
 5. Inden du optager, skal du kontrollere, at genopladning af flashen er færdig.

  • Når OPLADNING vises, kan du ud fra ikonerne afgøre, hvilke affyringsgrupper, der ikke er fuldt opladet. For eksempel angiver det ikon, der vises i (1), at affyringsgruppen A er fuldt opladet.
  • OPLADNING vises ikke længere, når alle grupper er fuldt opladet.
  • Se de øvrige oplysninger om, hvordan du kontrollerer genopladningsstatus i trin 7 i Autoflash med én modtager.
  • Hver enkelt modtager affyres samtidigt i den flashmetode, du har indstillet.

Forsigtig

 • For flashmetoden Ext.A skal du sørge for, at modtagerne understøtter automatisk, ekstern flashmåling. Modtagere affyres kun, hvis de understøttes.
 • I flashmetoden ETTL eller Ext.A kontrolleret eksponeringen for at opnå standardeksponering for hovedmotivet, som hvis der bruges en enkelt gruppe, hvilket kan medføre overeksponering, hvis flere affyringsgrupper peger mod hovedmotivet.

Bemærk

 • Få flere oplysninger om Ext.A i instruktionsmanualen til Speedlites, der understøtter automatisk, ekstern flashmåling.
 • Bogstaver for grupper, der affyres, behøver ikke at være i alfabetisk orden; Du kan f.eks. indstille A, C, E.
 • Indstil en hvilken som helst gruppe, som du ikke vil affyre, til OFF, når du konfigurerer flashmetoder i trin 4. På samme måde vil ledelys i grupper, der er indstillet til OFF ikke lyse, når der er trykke på afsenderens knap LAMPE.