Trådløs flashfotografering med radiotransmission

Optagelse med trådløst lys fra flere flashenheder er lige så nemt, som det er normalt E-TTL II/E-TTL autoflashoptagelse, når du kan bruge Canon Speedlites, som understøtter trådløs flashfotografering med radiotransmission.

Systemet er designet på en sådan måde, at indstillingerne for EL-5 (afsender) anvendes automatisk på trådløst styrede Speedlite (modtagere). Dette fjerner behovet for at betjene modtageren i forbindelse med optagelse.

Placering og område

 • Autoflash med én modtager ()

  (1) MODTAGER EL-5

  (2) AFSENDER EL-5

  (3) Transmissionsrækkevidde: ca. 30 m

 • Autoflash med grupper af modtagere (, )

  E-TTL II/E-TTL autoflashfotografering er muligt med to eller tre modtagergrupper, og flashforholdet (andel af flashoutput) kan justeres efter behov.

  (1) 2 grupper (A, B)

  (2) 3 grupper (A, B, C)

  Forsigtig

  • Tag nogle testbilleder på forhånd og test flashudladning ().
  • Transmissionsrækkevidden kan være kortere afhængigt af faktorer såsom Speedlitenes placering, det omgivende miljø og vejrforholdene.

  Bemærk

  • Opsætning af modtagere ved hjælp af den ministand, der følger med.
 • Optagelse med forskellige flashmetoder for hver gruppe ()

  Dette er blot et eksempel på indstillinger for flashmetode.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuel flash

  (4) Loft

  (5) Manuel flash

  (6) Manuel flash

Gruppekontrol

Affyringsgruppe A

Du kan tilføje modtagere, når der er brug for mere belysning eller mere sofistikeret belysning. Få ekstra modtagere ved blot at angive den affyringsgruppen (A, B eller C), der skal være lysere.

Når for eksempel de tre modtagere er indstillet til affyringsgruppe A, styres de alle som en enkel flashenhed med højt output i gruppe A.

Forsigtig

 • Hvis du vil affyre de tre grupper A, B og C skal du indstilles til A:B C. Gruppe C affyres ikke, når den er Speedlite indstillet til A:B.
 • Hvis enhederne i affyringsgruppe C rettes direkte mod motiver, kan det give overeksponering.

Bemærk

 • Flashforhold fra 8:1 til 1:1 til 1:8 svarer til 3:1 til 1:1 til 1:3 (i trin på 1/2-stop forøges), når de konverteres til antal stop.

Begrænsningerne for specifikke kameraer

Brug af andre Speedlites end EL-5 som afsender kan begrænse de funktioner, der er tilgængelige i trådløs flashfotografering med radiotransmission. Se flere oplysninger i instruktionsmanualen til den Speedlite, der bruges som afsender.