Tænd for strømmen

 1. Drej afbryderen til Tændt.

  • Flashgenopladning starter.
  • OPLADNING vises på LCD-panelet i forbindelse med opladning. Når flashen er genopladet, vises det ikke mere, og Speedliten bipper.
 2. Kontroller, at genopladning af flashen er gennemført.

  • Indikatoren for flash klar ændre som følger: slukketrød (blinker) (Kvikflash klar) → rød (lyser) (fuldt opladet).
  • For at affyre testflash skal du trykke på testflash-knappen på (flash klarknappen, (1)).

Forsigtig

 • Affyring af testflash er ikke tilgængelig, når kameraets lysmålingstimer er aktiv.

Bemærk

 • Flashindstillinger bevares, når der slukkes for strømmen.
 • Biptone efter genopladning af flash kan deaktiveres i P.Fn-05.

Kvikflash

Kvikflash gør det muligt at flashfotografering, selv om indikatoren for flash klar stadig blinker rødt (inden den er fuldt opladet). Dette er tilgængeligt i kamerafremføringsmetoder. Selvom flashoutputtets er begrænset til optagelse med et kortere affyringsinterval ca. 1/2 til 1/6 for fuldt output, er denne funktion velegnet til optagelse med et kortere affyringsinterval.

I manuel flashfotografering er Kvikflash tilgængelig, når flashoutputtet er indstillet til 1/4 til 1/1024. Bemærk, at Kvikflash ikke er tilgængelig, når der brugs stroboskopisk flash eller ved trådløs flashfotografering.

Forsigtig

 • Brug af Kvikflash under kontinuerlig optagelse kan medføre undereksponering på grund af reduceret flashoutput.

Bemærk

 • Se flere oplysninger om visning af OPLADNING, når Speedliten er indstillet som afsenderen i forbindelse med trådløs flashfotografering med radiotransmission på LCD-panelbelysning.
 • Kvikflash kan deaktiveres i P.Fn-01.

Autosluk

Denne funktion bruger batteristrøm ved automatisk at slukke Speedliten, hvis den er inaktiv i ca. 90 sek. For at få strøm på Speedliten igen skal du enten trykke kameraets udløserknap halvt ned eller trykke på test flashknappen (indikator for flash klar).

Automatisk slukning starter efter ca. 5 minutter, når Speedliten er indstillet som afsender i trådløs flashfotografering med radiotransmission () eller er konfigureret til linked shooting ().

Bemærk

 • Automatisk slukning kan deaktiveres i C.Fn-01.
 • Når Speedliten er monteret på kameraet, går den i strømsparetilstand, hvis den er inaktiv i ca. 90 sek., efter at kameraet er gået i strømsparetilstand.

Låsning af flashbetjeninger

Betjeninger med knap og drejeknap på Speedliten kan deaktiveres ved at indstille afbryderen til LÅS. Dette kan medvirke til at forebygge utilsigtet ændring af Speedlite-indstillingerne.

LÅST vises på LCD-panelet som reaktion på betjening af knap eller drejeknap.

Bemærk

 • Selvom afbryderen er indstillet til LÅS, er test flashudladning og ledelysbelysning tilgængelige. LCD-panelet lyser som reaktion på betjening af knap eller drejeknap.

LCD-panelbelysning

LCD-panelet lyser i ca. 12 sek. (Tidsindstilling på 12 sekunder) som reaktion på betjening af knap eller drejeknap.

Se flere oplysninger om LCD-panelbelysning af, når Speedliten er indstillet som afsender i forbindelse med trådløs flashfotografering med radiotransmission på LCD-panelbelysning.

Bemærk

 • LCD-panelbelysning kan ændres i C.Fn-22.