Reflekteret flash

Når flashhovedet peger direkte mod et loft eller en væg for at bruge det lys, der reflekstres fra den, kan gøre motivets skygger blødere, så optagelsen får et mere naturligt udseende. Denne optagelsesmetode kaldes også fotografering med reflekteret flash.

Indstilling af flashhovedets retning.

 • Du kan dreje eller vippe flashhovedet som vist. Hvis du drejer eller vipper flashhovedet, ændres skærmen til Reflekteret flash.
 • Når Speedliten er indstillet til flashdækning A (Auto), indstiller drejning af flashhovedet flashdækningen til 50 mm, og --- vises.
 • Du kan også indstille flashdækningen manuelt ().

Bemærk

 • Når lys reflekteres fra lofter eller vægge, som er for langt væk, giver det muligvis ikke tilstrækkelig eksponering, fordi der ikke er nok lys på motivet.
 • Hvis dine optagelser er for mørke, skal du reducere blændeværdien (f/nummer) for at åbne blænden og prøve igen. Du kan også prøv at øge ISO-hastighed.
 • Vælg et rent hvidt eller off-white luft eller væg for at reflektere lyset, da disse er mere refleksive. Refleksioner fra overflader, der ikke er hvide, giver muligvis ikke nok eksponering – og der kommer muligvis ikke lys nok på motivet, og dine optagelser kan blive påvirket af farven på den overflade, der bruges.
 • Brug af Kvikflash med reflekteret flashfotografering er oftere undereksponerede på grund af reduceret flashoutput.

Flashfotografering tæt på Flashfotografering tæt på

Du kan optage motiver på nært hold på ca. 0,5-2 m ved at vippe flashhovedet 7 ° nedad.

Hvis du vipper flashhovedet 7 ° nedad ændres visningen til Flashfotografering tæt på.

Bemærk

 • Følgende skærm vises, når flashhovedet er vippet ned. Hvis det blev vippet ved en fejl, skal du vippe det tilbage til den oprindelige position.

Catchlight-optagelse

Når du bruger et catchlight-panel under optagelse af et portræt, kan du indfange lyset i en persons øjne og skabe et mere livagtigt udtryk.

 1. Vip flashhovedet 90 ° opad.

 2. Træk vidvinkelpanelet opad.

  • Løft tappen midt på vidvinkelpanelet.
  • Det hvide catchlight-panel kommer ud af det.
 3. Skub vidvinkelpanelet tilbage.

  • Skub kun vidvinkelpanelet tilbage, så det kun efterlader catchlight-panelet opad.
  • Optagelse er det samme i normalt reflekteret flashfotografering.

Forsigtig

 • Placer flashhovedet mod forsiden og 90 ° opad. Hvis flashhovedet er drejet mod venstre eller højre, er catchlight ikke særligt effektiv.
 • Hvis du vil fange lyset i en persons øjne effektivt, skal du optage inden for ca. 1,5 m fra motivet (ved ISO 100 med f/2.8).
 • Brug ikke overdreven kraft til at trække vidvinkelpanelet op. Hvis du gør det, kan det løsne vidvinkelpanelet fra Speedlite.