Opladning af batteriet

 1. Fjern beskyttelsesdækslet.

 2. Isæt batteriet fuldstændigt i opladeren.

  • Gør det modsatte, når batteriet skal tages ud.
 3. Genoplad batteriet.

  For LC-E6

  • Som vist med pilen, skal ben på batteriopladerens trækkes ud og sættes i en stikkontakt.

  For LC-E6E

  • Tilslut strømkablet til opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.
  • Genopladning starter automatisk, og opladningsindikatoren blinker orange.
Opladningsniveau Opladningsindikator
Farve Display
0-49 % Orange Blinker én gang i sek.
50-74 % Blinker to gange i sek.
75 % eller højere Blinker tre gange i sek.
Fuldt opladet Grøn Forbliver tændt
 • Opladning af et afladet batteri tager ca. 2 timer og 10 min. ved stuetemperatur (23 °C). Opladningstiden afhænger meget af den omgivende temperatur og batteriets resterende kapacitet.

 • Af sikkerhedsmæssige årsager tager opladning ved lave temperaturer (5-10 °C) længere tid (op til cirka 4 timer).
 • Speedliten er ikke forhåndsopladet.

  Oplad inden brug.

 • Oplad på den dag, den skal bruges, eller dagen før.

  Batteriet mister gradvist ladning i forbindelse med opbevaring.

 • Når batteriet er ladet op, skal du fjerne det og tage opladerens stik ud.
 • Beskyttelsesdækslet kan monteres i bestemte retning for at indikere status for opladet eller afladet.

  Afhængigt af retningen kan du montere dækslet, og forskellige farver kan se via vinduet (Vinduet i beskyttelsesdækslet). Ved at fastlægge farver til brug for at vise om batterierne er opladet eller afladet og montering af dækslet i henhold her til, så du hurtigt kan se batteriets status.

 • Når Speedliten ikke bruges, skal du fjerne batteriet.

  Hvis batteriet efterlades i Speedliten i længere tid ad gangen, kan den sporbare mængde af strøm, der fortsat løber, medfører overopladning og en afkortning af batteriets levetid. Opbevar batteriet med det beskyttelsesdækslet monteret. Bemærk, at opbevaring af batteriet, når det er fuldt opladet, kan reducere ydelsen.

 • Batteriopladeren kan også bruges i andre lande.

  Opladeren er kompatibel med almindelig strømforsyning på 100–240 V AC 50/60 Hz. Monter efter behov en kommercielt tilgængelig stikadapter, der kan bruges i landet eller området. For at undgå beskadigelse skal du ikke tilslutte en bærbar spændingstransformer.

 • Batterier, som mister ladning hurtigt til trods for, at de har været helt opladet, skal muligvis udskiftes.

  Kontrollér batteriets opladningsevne, inden du køber et nyt.

Forsigtig

 • Når du har taget opladerens strømstik ud, må du ikke røre ved benene i ca. 10 sek.
 • Batterier oplader ikke, medmindre den resterende kapacitet er under ca. 90 %.

Bemærk

 • Batteriopbevaring

 • Opbevar dem på et køligt og tørt sted med god udluftning.
 • Selv om batteriets flyttes, kan den sporbare mængde af strøm, der fortsat løber internt, muligvis medføre overopladning og forhindre fremtidig brug, selv om det er ladet op.
 • Hvis batteriet opbevares i længere perioder, skal du oplade det til ca. 50 % en gang om året.