Indstilling af flashdækning

Flashdækning kan indstilles automatisk eller manuelt. Indstil til A (Auto) for automatisk justering af flashdækning, så det passer til brændvidden (optagelses af synsvinkel) på det monteret objektiv og størrelsen på billedsensoren (). Med M (Manuel) kan du indstille flashdækning manuelt inden for et område på 24-200 mm.

 1. Tryk joysticket lige ind.

 2. Vælg det punkt, der er vist i (1).

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge det punkt, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Indstil flashdækningen.

  • Tryk joysticket lodret eller vandret eller drej på Drejeknap for at vælge flashdækning, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Hvis du vil indstille til automatisk, skal du vælge AUTO og indstille til automatisk, vælge en værdi (brændvidde i mm).

Bemærk

 • Flashdækning, som du indstiller manuelt, bør svare til eller overstige optagelsessynsvinklen for at undgå fortoning.
 • Advarselsikonet Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde vises på LCD-panelet, når et objektiv med en brændvidde på mindre end 24 mm er monteret. På samme måde vises advarselsikonet Advarsel om flashdækning uden for rækkevidde, når du bruger et kamera med en billedsensor, der er mindre end full-frame, og den faktiske optagelsessynsvinkel er større end synsvinklen på et objektiv på 24 mm.
 • ZOOM kan også tildeles til lodrette eller vandrette joystickpositioner i P.Fn-08.

Vidvinkelpanel

Det indbyggede vidvinkelpanel muliggør sammen med flashen flashfotografering, der dækker synsvinklen for et ultravidvinkelobjektiv med en brændvidde på 14 mm.

 1. Træk vidvinkelpanelet ud.

  • Tappen midt på vidvinkelpanelet ud.
  • Det hvide catchlight-panel kommer ud af det.
 2. Skub catchlight-panelet tilbage.

  • Skub selve catchlight-panelet tilbage, så det efterlader vidvinkelpanelet nede.

Forsigtig

 • Advarslen Vidvinkelpanel- og refleksadvarsel vises på LCD-panelet, når vidvinkelpanelet bruges i reflekteret flashfotografering, da undereksponering oftere opstår under disse forhold.
 • Brug ikke overdreven kraft til at trække vidvinkelpanelet ud. Dette kan løsne den fra Speedliten.
 • Ikke kompatibel med optagelsessynsvinkler med EF15mm f/2.8 fisheye eller EF8-15mm f/4L fisheye USM.

Bemærk

 • Flashdækningen indstilles automatisk, når vidvinkelpanelet bruges. Det kan ikke ændres manuelt.