Autoflash med én modtager

Dette afsnit beskriver grundlæggende fuldautomatisk, trådløs optagelse med en EL-5 monteret på kameraet som afsender og en EL-5 indstillet som modtager.

 1. Sæt en enhed op som afsender.

  • Indstil EL-5, som er monteret på kameraet, som afsender ().
  • Du kan også bruge andre enheder som med trådløs radiomodtager som afsendere.
 2. Sæt en enhed op som modtager.

  • Indstil EL-5 til trådløs fjernbetjening af afsender som modtageren ().
  • Du kan også bruge andre Speedlite, som har trådløs radiomodtagerfunktioner for modtager.
 3. Kontrollér kanalen og ID'et.

  • Indstil samme transmissionskanal og trådløse radio-ID'er for afsendere og modtagere, hvis de er forskellige ().
 4. Placering af kameraerne og andre Speedlites.

 5. Brug joysticket på afsenderen for at vælge METODE.

 6. Indstil flashmetoden til ETTL.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge ETTL, og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Modtageren indstilles automatisk til ETTL i forbindelse med optagelse, som er styret af afsenderen.
  • Kontroller, at styring af affyringsgrupper er indstillet til ALLE.
 7. Kontrollér forbindelsen, og sørg for at flashenhederne er ladet op.

  • Kontroller, at indikatoren LINK lyser grønt.
  • Kontroller, at indikatorerne for flash klar på afsenderen og modtageren lyser.
  • Afsenderen giver en biptone, når alle Speedlites er genopladet, når P.Fn-05 er indstillet til [0] ().
  • Kontroller, at ikonet Modtageropladning er fuldført (1), som angiver fuldførsel af afsender-/modtageropladning vises på afsenderens LCD-panel (OPLADNING vises ikke).
  • Se flere oplysninger om belysning på afsenderens LCD-panel på LCD-panelbelysning.
 8. Kontroller betjening.

  • Tryk på afsenderens testflash-knap.
  • Speedlites affyrer. Hvis den ikke affyres, skal du kontrollere, om den er inden transmissionsrækkevidde ().
 9. Tag billedet.

  • Lige som ved normal flashfotografering skal du optage, når du har konfigureret kameraet.

Forsigtig

 • Radiotransmission er ikke mulig, medmindre indikatoren LINK er tændt. Dobbelttjek transmissionskanalerne og de trådløse radio-ID'er på afsendere og modtagere igen. Hvis du ikke kan oprette forbindelse med de samme indstillinger, skal du genstarte afsendere og modtagere.

Bemærk

 • Afsender og modtagers flashdækning er indstillet til 24 mm. Du kan også indstille flashdækningen manuelt.
 • Afsenderen kan også affyre ().
 • Du kan affyre ledelyset ved at trykke på kameraets knap til visning af dybdeskarphed, når en EL-5 er indstillet som modtager (). Ledelys kan ikke affyres på denne måde, når en EL-5 er indstillet som afsender.
 • Autosluk sker efter ca 5 min., når Speedlite er indstillet som afsender.
 • For at slukke en modtager, der er i metoden autosluk, skal du trykke på afsenderens testflash-knap.
 • Affyring af testflash er ikke tilgængelig, når kameraets flashtimer eller lignende funktioner er aktive.
 • Du kan ændre tidspunktet for, hvornår autosluk aktiveres, på en modtager i C.Fn-10.
 • Du kan sætte en bioton op, til når alle Speedlites (afsendere og modtagere) er fuldt opladet, i P.Fn-05.

LCD-panelbelysning

I trådløs flashfotografering er afsenderens LCD-panel tændt eller slukket afhængigt af, om afsendere og modtagere (affyringsgrupper) er opladet.

Afsenderenhedens LCD-panel lyser, når afsendere eller modtagere ikke er fuldt opladet. LCD-panelbelysning slukker ca. 12 sek. efter, at modtagere og afsendere er fuldt opladet.

Afsenderens LCD-panel lyser igen, når opladning af afsender og modtager starter igen, efterhånden som du tager billeder.

Forsigtig

 • OPLADNING vises på afsenderens LCD-panel, så længe afsender eller en af modtagerne (affyringsgrupper) ikke er fuldt opladet. Inden optagelse, skal du kontrollere, at OPLADNING ikke vises på LCD-panelet.

Flashfotografering anvender trådløse funktioner

Det trådløse system elmeminier behovet for at sætte følgende funktioner op på modtager, som automatisk konfigureres ud fra afsenderens indstillinger. Dette muliggør trådløs flashfotografering på næsten samme måde som almindelig flashfotografering.

Bemærk

 • Du kan også indstille flasheksponeringskompensation og flashdækning manuelt på de enkelte modtagere.
 • Med en EL-5 indstillet som afsender, er synkronisering anden lukkergardin muligt med andre Canon Speedlites, som er indstillet som modtagere. Se flere oplysninger om kompatible Speedlites under supplerende oplysninger ().

Brug af flere afsendere

Flere enheder kan indstilles som afsendere. Trådløs flashfotografering under den samme belysningsopstilling (med de samme modtagere) er også muligt ved hjælp af andre kameraer. Det gøres ved at skifte det kamera, som afsenderen er tilsluttet.

UNDERAFSENDER vises på LCD-panelet, når der bruges flere afsendere.

Forsigtig

 • Hvis indikatorerne LINK er slukkede eller Afsender er ikke tilsluttet trådløst vises på LCD-panelerne, indikerer det, at Speedlites ikke er tilsluttet. Når du har kontrolleret transmissionskanalen og det trådløse radio-ID, skal du genstarte afsenderen.
 • Du må ikke bruge flere end i alt 16 afsendere og modtagere i trådløs flashfotografering.

Bemærk

 • Flashfotografering er muligt, også når afsenderen er underafsender.