Zaawansowana fotografia z użyciem lampy

W tym rozdziale opisano zaawansowane techniki fotografowania wykorzystujące funkcje lampy błyskowej.

Przestroga

  • Jeżeli jako tryb fotografowania wybrano tryb w pełni automatyczny lub tryb strefy podstawowej, nie można skonfigurować funkcji oznaczonych symbolem dodanych po prawej stronie tytułu ekranu. Jeśli ustawisz tryb fotografowania aparatu na Elastyczna AE, Programowa AE, Preselekcja czasu, Preselekcja przysłony, Ręczne nastawy ekspozycji lub bulb (Bulb (czas ręczny)) (Strefa zaawansowanego fotografowania), możesz wykonać wszystkie operacje z tego rozdziału.