Kasowanie nastaw lampy błyskowej Speedlite

Domyślne ustawienia funkcji fotografowania z lampą błyskową Speedlite i ustawienia fotografowania z lampą bezprzewodową można przywrócić.

  1. Naciśnij przycisk SUB MENU.

  2. Wybierz Set.clear.

    • Przesuwaj dżojstik w górę, w dół, w lewo lub w prawo lub przekręć Pokrętło wybierania i wybierz Set.clear, a następnie przyciśnij dżojstik do dołu w pionie.
  3. Wykasuj nastawy.

    • Przesuń dżojstik w lewo lub w prawo lub wybierz Pokrętło wybierania aby wybierać z ustawień OK, a następnie wciśnij dżojstik do dołu w pionie.
    • Nastawy lampy błyskowej Speedlite zostaną wykasowane, włączony zostanie standardowy tryb fotografowania oraz tryb błysku ETTL.

Uwaga

  • Nawet po skasowaniu nastaw ustawienia kanału transmisji i identyfikator łączności radiowej używany do fotografowania z lampą bezprzewodową oraz ustawienia funkcji indywidualnych (C.Fn) i funkcji własnych (P.Fn) nie zostają usunięte.