Filtr kolorowy

W przypadku fotografowania z lampą błyskową przy podświetleniu żarowym (światło żarówek) w tle fotografowanego obiektu, w miejscach, do których nie dociera światło lampy błyskowej, może występować nienaturalny, czerwony odcień. Po zamocowaniu do lampy błyskowej dołączonego filtru kolorowego aktywowana jest funkcja ustalania balansu bieli aparatu i dokonywana jest automatyczna korekcja, dzięki czemu zarówno obiekt jak i jego tło są fotografowane z odpowiednim ustawieniem balansu bieli.

Filtr Kontrast Efekt korekcji Zastosowanie
Filtry kolorowy
(pomarańczowy)
niska Słabe Koryguje do temperatury barwowej światła żarowego.
Gęste Mocne
 1. Zamocuj filtr kolorowy.

  (1) Logo „Canon”

  • Zamocuj prawidłowo filtr do głowicy lampy, jak pokazano na rysunku. Zablokowanie w miejscu sygnalizuje odgłos kliknięcia.
  • Upewnij się, że na wyświetlaczu pojawi się symbol Z dołączonymi filtrami kolorowymi.
  • Aby zdemontować filtr, wykonaj powyższą procedurę w odwrotnej kolejności. Podnieś zatrzaski mocujące znajdujące się w dolnej części filtru i odłącz filtr od głowicy lampy.
 2. Zrób zdjęcie.

  • Dla balansu bieli wybierz ustawienie Flash, a następnie wykonaj zdjęcie.
  • W przypadku aparatów cyfrowych EOS DIGITAL wprowadzanych na rynek w roku 2012 i latach późniejszych w celu wykonania zdjęcia można także wybrać dla balansu bieli ustawienie Automatyczny balans bieli (wyjątek stanowi model EOS 1200D).
  • Sprawdź otrzymany obraz i używając aparatu, zastosuj korekcję balansu bieli zależnie od potrzeb.

Przestroga

 • Po zastosowaniu kolorowego filtru liczba przewodnia lampy zmniejsza się. Wykonując błysk ręczny lub błysk stroboskopowy, dokonaj korekcji natężenia błysku o około +1/3 stopnia z filtrem „Niska gęstość” i o około +1 stopień z filtrem „Wysoka gęstość”.
 • Nie wolno używać dostępnych w sprzedaży filtrów kolorowych razem z dostarczonym filtrem kolorowym.

Uwaga

 • Jeżeli używany aparat nie obsługuje funkcji przekazywania informacji o temperaturze barwowej (), należy wykonać zdjęcie, przeprowadzić na nim ręczną regulację balansu bieli przy użyciu filtra kolorowego w środowisku fotografowania, jako ustawienie balansu bieli wybrać pozycję Ręczne i wykonać zdjęcie.
 • Fotografując z lampą błyskową i kolorowym filtrem oraz dołączonym obiektywem szerokokątnym, intensywność pobocznej iluminacji może spaść.
 • W przypadku przyklejenia się brudu lub kurzu do filtru kolorowego należy oczyścić go za pomocą miękkiej, suchej szmatki.
 • Filtru kolorowego można również użyć w połączeniu z adapterem dyfuzora ().
 • Jeżeli fotografowanie odbywa się w otoczeniu oświetlonym światłem żarówkowym (ciepłe zabarwienie), należy ustawić na skali korekty balansu bieli wartość bliższą barwie pomarańczowej.