Błysk odbity

Skierowanie głowicy lampy w stronę ściany lub sufitu powoduje, że błysk zostanie odbity przed oświetleniem obiektu. Pozwala to wygładzić cienie rzucane przez obiekt i uzyskać bardziej naturalny wygląd zdjęcia. Ta metoda fotografowania jest nazywana „fotografowaniem z lampą błyskową z wykorzystaniem światła odbitego”.

Ustawienie orientacji głowicy lampy

 • Głowicę lampy można obracać, naciskając przycisk zwalniania blokady pochylania w sposób pokazany na ilustracji. Podczas obracania głowicy lampy na wyświetlaczu pojawia się Błysk odbity.
 • Gdy głowica lampy zostanie obrócona po wybraniu dla pokrycia błysku ustawienia A (ustawienie automatyczne), pokryciu błysku zostanie nadana wartość 50 mm i wyświetlony zostanie symbol ---.
 • Pokrycie błysku można także ustawić ręcznie ().

Uwaga

 • Jeżeli sufit lub ściana, które mają posłużyć do odbicia światła, są za daleko, wykonywanie fotografii z prawidłową wartością ekspozycji może nie być możliwe ze względu na zbyt słaby błysk odbity.
 • Jeśli zdjęcie wydaje się zbyt ciemne, należy zwiększyć otwór przysłony (ustawić mniejszą wartość f/x) i spróbować ponownie. W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości ISO w aparacie.
 • Aby uzyskać dobre odbicie, powierzchnia ściany lub sufitu do odbicia błysku powinna być jednolicie biała. Jeżeli powierzchnia, od której następuje odbicie, nie będzie biała, wykonywanie fotografii z prawidłową wartością ekspozycji może nie być możliwe, ponieważ na zdjęciu może pojawić się niepożądane zabarwienie lub odbity błysk może być za słaby.
 • Podczas korzystania z funkcji Szybkiego błysku w trakcie fotografowania z błyskiem odbitym może wystąpić niedoświetlenie, ponieważ ilość światła zmniejsza się.

Fotografowanie z lampą błyskową z małych odległości Fotografowanie z lampą błyskową z małych odległości

Jeśli opuścisz głowicę lampy w dół o przytrzymując przycisk zwalniania blokady pochylania, będziesz mógł fotografować obiekty z niewielkich odległości, w granicach od 0,5 do 2 m.

Jeśli opuścisz głowicę lampy w dół o , wyświetlacz zmieni się na Fotografowanie z lampą błyskową z małych odległości.

Błysk w oczach na fotografiach

Zastosowanie panelu tworzącego błysk w oczach podczas wykonywania fotografii portretowych umożliwia uchwycenie światła odbijającego się w oczach fotografowanej osoby, które nadaje jej bardziej wyrazistą ekspresję.

 1. Ustaw głowicę lampy pod kątem 90° w górę.

 2. Wyciągnij w górę dyfuzor.

  • Pociągnij w górę za wystający element znajdujący się na środku dyfuzora.
  • Równocześnie w górę zostanie wyciągnięty biały panel do tworzenia błysku w oczach.
 3. Wepchnij z powrotem dyfuzor.

  • Wsuń z powrotem dyfuzor, pozostawiając wysunięty wyłącznie panel do tworzenia błysku w oczach.
  • Wykonuj zdjęcia w taki sam sposób jak z zastosowaniem błysku odbitego.

Przestroga

 • Głowicę lampy należy skierować do przodu i ustawić ją pod kątem 90° w górę. Gdy lampa jest obrócona w lewo lub w prawo, panel odblaskowy nie jest zbyt skuteczny.
 • Aby uzyskać dobre rezultaty tworzenia błysków w oczach fotografowanej osoby, należy fotografować z odległości nie większej niż około 1,5 m (przy czułości ISO 100 i przysłonie f/2.8) od obiektu.
 • Wyciągając dyfuzor, nie należy stosować zbyt dużej siły. Zbyt duża siła może spowodować odłączenie dyfuzora od lampy Speedlite.

Dołączony adapter dyfuzora Fotografowanie z odbicim z adapterem dyfuzora

Po podłączeniu dostarczonego adaptera dyfuzora do lampy Speedlite i odbiciu błysku lampy na suficie lub ścianie można rozproszyć światło lampy błyskowej na większym obszarze i zredukować cienie obiektu.

Ponadto, jeśli głowica lampy obrócona jest do góry o 90°, aby odbijać światło lampy na suficie itp., rozproszone światło lampy wyemitowane ze stron adaptera dyfuzora padnie na przód obiektu (zalecana odległość fotografowania: ok. 1,5 m, przy czułości ISO 100 i przysłonie f/2.8), jeszcze bardziej redukując cień obiektu. W przypadku wykonywania zdjęć portretowych można również uzyskać efekt błysku w oczach (catchlight).

 1. Zamocuj adapter dyfuzora.

  (1) Logo „Canon”

  • Zamocuj prawidłowo adapter do głowicy lampy, jak pokazano na rysunku. Zablokowanie w miejscu sygnalizuje odgłos kliknięcia.
  • Upewnij się, że na wyświetlaczu pojawi się symbol Dołączony adapter dyfuzora.
  • Podczas demontażu adaptera, wykonaj tę procedurę w odwrotnej kolejności. Podnieś klapkę demontowania z dołu adaptera, a następnie odłącz adapter od głowicy lampy.
 2. Zrób zdjęcie.

  • Zrób zdjęcie ze światłem lampy błyskowej odbitym od sufitu, ścian itp.

Przestroga

 • Gdy adapter dyfuzora jest zamontowany do lampy lub gdy adapter dyfuzora jest używany razem z dyfuzorem, może występować niedoświetlenie, ponieważ liczba przewodnia zmniejsza się. Należy zastosować odpowiednie środki zaradcze, takie jak zwiększenie czułości ISO aparatu lub zastosowanie korekty ekspozycji lampy ().
 • Jeżeli użyta zostanie funkcja Szybki błysk (), gdy do lampy podłączony jest adapter dyfuzora, zalecane jest wykonanie zdjęcia po zmianie koloru kontrolki gotowości lampy na czerwony, ponieważ ilość światła może nie być wystarczająca.
 • Gdy podłączony jest adapter dyfuzora, wartość pokrycia błysku jest ustalana automatycznie. Nie może być dowolnie zmieniana.
 • W przypadku podłączenia adaptera dyfuzora do lampy błyskowej używanej z aparatem EOS DIGITAL wprowadzonym na rynek przed rokiem 2004, jako ustawienie balansu bieli należy wybrać pozycję Automatyczny balans bieli. Fotografowanie ze skonfigurowanym ustawieniem Flash może uniemożliwić uzyskanie odpowiedniego balansu bieli.

Uwaga

 • Jeszcze bardziej miękkie światło lampy błyskowej można uzyskać, korzystając z niej w połączeniu z dyfuzorem i adapterem dyfuzora ().
 • Jeżeli po sprawdzeniu zarejestrowanego obrazu okaże się, że obiekt jest ciemny (niedoświetlony), należy zastosować korektę ekspozycji z lampą (). W przypadku aparatu cyfrowego istnieje dodatkowo możliwość zwiększenia czułości ISO w aparacie.