Vahelehtede menüüd: fotode salvestamine

Hoiatus

  • Kui ühendatud on IS-funktsiooniga objektiiv, siis valikut [Võtted: IS mode/Võtted: Kujutisestabiliseerimise režiim] ei kuvata.