Pildi kontroll

Kontrolli kestus

Pildi kuvamiseks kohe pärast pildistamist valige määranguks [Hold/Hoida] ning kui te ei soovi pilti kuvada, siis määrake [Off/Väljas].

  1. Valige [Võtted: Image review/Võtted: Pildi kontroll].

  2. Valige [Review duration/Kontrolli kestus].

  3. Tehke ajavalik.

Märkus

  • Kui määratud on [Hold/Hoida], siis kuvatakse pilte aja jooksul, mis on määratud menüü [Seadistamine: Power saving/Seadistamine: Energiasääst] funktsiooniga [Screen off/Ekraani väljalülitamine].

Pildinäidiku kuva

Kohe pärast pildistamist võtete pildinäidikus kontrollimiseks valige [Enable/Luba].

  1. Valige [Võtted: Image review/Shooting: Pildi kontroll].

  2. Valige [Viewfinder display/Pildinäidiku kuva].

  3. Tehke valik.

Märkus

  • Funktsiooni [Viewfinder display/Pildinäidiku kuva] määrangud kehtivad kui [Image review/Pildi kontroll] on seatud muusse olekusse kui [Off/Väljas].