Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus

Saate vähendada võttel tekkivat pildimüra. See funktsioon on eriti tõhus kõrgete ISO-valgustundlikkuse väärtuste kasutamisel. Väikeste ISO-valgustundlikkuse väärtustega pildistades vähendatakse müra pildi tumedatel aladel (varjualades) veelgi rohkem.

 1. Valige [Võtted: High ISO speed NR/Võtted: Kõrge ISO-valgustundlikkuse müravähendus].

 2. Määrake tase.

  • Low (Madal) / Standard (Standardne) / High (Kõrge)

   Kaamera rakendab müravähenduse funktsiooni teie määratud tasemel.

  • Multi Shot Noise Reduction (Mitme võttega müravähendus)

   Rakendab müravähenduse suurema pildikvaliteediga kui määranguga [High/Kõrge]. Ühe foto saamiseks tehakse neli järjestikust võtet ning need ühendatakse automaatselt üheks JPEG-kujutiseks.

   Arvestage, et [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] ei ole saadaval, kui pildikvaliteediks on määratud RAW või RAW+JPEG.

Hoiatus

 • Ettevaatusabinõud mitme võttega müravähenduse kasutamisel

 • Kui võtted on kaamera värisemise tõttu valesti joondatud, siis on müravähenduse mõju väiksem.
 • Käest pildistamisel olge kaamera värisemisega ettevaatlik. Soovitatav on kasutada statiivi.
 • Kui pildistate liikuvat objekti, siis võib objekti liikumine jätta varikujutusi.
 • Automaatne kujutiste joondamine ei pruugi toimida korralikult korduvate mustrite (võred, jooned jne) või ühetooniliste ja ühtlaste kujutiste puhul.
 • Kui võtteobjekti valgustus muutub nelja järjestikuse võtte tegemise ajal, siis võib pildi säritus jääda ebaühtlane.
 • Pärast võtet võib pildi salvestamine kaardile võtta veidi aega seoses müravähendusega ning piltide ühendamisega. Piltide töötlemise ajal kuvatakse “BUSY” ning pildistamine pole võimalik enne töötlemise lõpetamist.
 • Järgmiste funktsioonide määramisel ei ole [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] saadaval: aegvõtte režiim, säri kahvel või valge tasakaalu kahvel, RAW või RAW+ JPEG, pika säriaja müravähendus, HDR režiim, HDR PQ või fookuse kahvel.
 • Välguga pildistamine ei ole võimalik. Arvestage, et Speedlite-välklampide iseteravustamise lisavalgustit ei pruugita aktiveerida, sõltuvalt [Iseteravustamine: AF-assist beam firing/Iseteravustamine: Iseteravustamise lisavalgusti kasutamine] määrangust.
 • [Multi Shot Noise Reduction/Mitme võttega müravähendus] pole saadaval (seda ei kuvata) videote salvestamisel.
 • RAW- või RAW+JPEG-pildikvaliteedi määramisel lülitub kaamera automaatselt määrangule [Standard/Standardne].
 • Kui lülitate toitelüliti asendisse Toide väljas, vahetate kaardi või lülitate kaamera režiimile [Aegvõte] või video salvestamisele, siis lülitub kaamera automaatselt määrangule [Standard/Standardne].