Fookuse kahvel

Teravustamise kahvel võimaldab kasutada sarivõtet teravustamiskauguse automaatse muutmisega pärast iga võtet. Need pildid võimaldavad luua ühe laia teravussügavusega pildi. Liitmine on võimalik ka rakenduse abil, mis toetab sügavusliitmise funktsiooni, nt Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).

 1. Valige [Võtted: Focus bracketing/Võtted: Fookuse kahvel].

 2. Määrake [Focus Bracketing/Fookuse kahvel].

  • Valige [Enable/Luba].
 3. Määrake [Number of shots/Võtete arv].

  • Määrake ühe võtte kohta tehtavate piltide arv.
  • Saab määrata vahemikust [2]–[999].
 4. Määrake [Focus increment/Fookuse samm].

  • Määrake fookuse nihke määr. Määra reguleeritakse automaatselt vastavalt võttel kasutatavale ava väärtusele.

   Suuremad avaväärtused tõstavad fookuse nihke ulatust, mille tulemusel katab fookuse kahvel sama fookuse sammu ja võtete arvu kasutamisel laiemat vahemikku.

  • Pärast määrangute tegemise lõpetamist vajutage SET.
 5. Määrake [Exposure smoothing/Säri silumine].

  • Fookuse kahvli kasutamisel pildi heledustaseme muudatuste kompenseerimiseks valige olekuks [Enable/Luba], mis korrigeerib erinevusi kuvatava ning tegeliku avaväärtuse (avaarvu) vahel igas fookuse asendis.
  • Valige [Disable/Keela], kui eelistate pildi heledustaseme muudatuste kompenseerimist mitte kasutada. Kasutage seda valikut teistel eesmärkidel, kui jäädvustatud piltide liitmine sellistes rakendustes nagu DPP.
 6. Määrake [Depth composite/Sügavusliitmine].

  • Valige sügavusliitmiseks kaameras [Enable/Luba]. Salvestatakse nii sügavusliidetud pilt kui ka algsed pildid.
  • Valige [Disable/Keela], kui te ei soovi kaameras sügavusliitmise funktsiooni kasutada. Salvestatakse ainult jäädvustatud pildid.
 7. Määrake [Crop depth comp./Sügavusliidetud piltide kärpimine].

  • Kui soovite piisava vaatenurgata pilte liitmiseks joondamiseks ja õige vaatenurga tagamiseks kärpida, siis valige [Enable/Luba].
  • Kui te ei soovi selliseid pilte kärpida, siis valige [Disable/Keela]. Sellisel juhul kaetakse piisava vaatenurgata alad salvestatud piltidel musta äärisega. Saate kärpida pilte käsitsi või töödelda vastavalt oma soovile.
 8. Määrake [Flash interval/Välgu intervall].

  • Fookuse kahvel on saadaval ühilduvates Speedlite-välklampides ning PC-liidese kaudu ühendatud mitte-Canoni välklampides.
  • Kui määratud on [0], siis ühilduvad Speedlite-välklambid rakenduvad ning kaamera pildistab kohe, kui Speedlite-välklambid on täielikult laetud. Vaadake ühilduvate Speedlite-välklampide kasutusjuhendist pideva rakendumise ettevaatusabinõusid. Kaaluge pikema intervalli määramist, kui kasutate juhtmevabaks välguga pildistamiseks mitut ühilduvat Speedlite-välklampi.
  • Määrake mitte-Canoni välklampide puhul sobilik intervall, mis vastabvälgu laadimisajale ning kestvusele. Vt. ka lõiku Teiste tootjatevälklampide kasutamine.
 9. Pildistage.

  • Võtete salvestamiseks uude kausta puudutage [Kausta loomine] ja valige [OK].
  • Teravustage soovitud fookusvahemiku kaamerapoolsesse asendisse, seejärel vajutage päästikunupp lõpuni alla.
  • Võtte alustamisel laske päästikunupp lahti.
  • Kaamera kasutab pildistamiseks sarivõtet ning nihutab teravust lõpmatuse poole.
  • Pildistamine lõpeb pärast määratud arvu piltide tegemist või fookusvahemiku kaugemas asendis.
  • Võtte tühistamiseks vajutage uuesti päästikunupp lõpuni alla.

Hoiatus

 • Fookuse kahvli funktsioon on mõeldud kasutamiseks statiivilt pildistamisel.
 • Soovitame pildistada lai vaatenurgaga. Pärast sügavuse liitmise funktsiooni kasutamist saate vajadusel pilti kärpida.
 • Lisateavet selle funktsiooniga ühilduvate objektiivide ja välklampide kohta leiate Canoni veebisaidilt ().
 • Sobilikud [Focus increment/Fookuse samm] määrangud sõltuvad võtteobjektist. Sobimatu [Focus increment/Fookuse samm] määrang võib põhjustada liitpildi ebaühtlust või võte võib kesta seoses rohemate võtete tegemisega kauem. Sobiliku [Focus increment/Fookuse samm] määrangu määramiseks tehke mõned testvõtted.
 • Vilkuva valgusega pildistamisel võivad pildid jääda ebaühtlased. Sellisel juhul lühendage paremate tulemuste saamiseks säriaega.
 • Kui kaamera on lülitatud käsitsi teravustamisele, siis teravuse kahvel ei ole saadaval ().
 • Poolelioleva võtte tühistamine võib põhjustada viimasel pildil probleeme. Kui liidate pilte programmis Digital Photo Professional, siis vältige viimase pildi kasutamist.
 • Fookuse kahvli kasutamisel on maksimaalseks säriajaks 1/8000 sekundit.
 • Sügavusliitmine tühistatakse akupesa kaane või kaardipesa kaane avamisel või kui allesolev aku laetuse tase muutub liiga madalaks. Pärast tühistamist liidetud pilte ei salvestata.
 • Sügavusliitmine ei pruugi toimida mustriga piltide (näiteks võrede või triipude) puhul või piltide puhul, mis on üldiselt muutumatud ja ühtlased.
 • Mitme võtte tegemisel alustage lähemale teravustamisega ning seejärel teravustage järk-järgult kaugemale.
 • Mitme võtte vaheline liiga suur fookuskauguste erinevus võib põhjustada sügavusliidetud pildil ebaühtlust või liitmise ebaõnnestumise.
 • Sügavusliitmine on mõeldud liikumatute võtteobjektide pildistamiseks. Sel põhjusel võib liikuvate võtteobjektide pildistamisel liitmine ebaõnnestuda.
 • Mitme võtteobjektiga sügavusliidetud piltide liitmine võib ebaõnnestuda, kui võtted on kadreeritud näiteks nii, et objektid on üksteisest kaugel.
 • Poolelioleva sügavusliitmise tühistamiseks vajutage nuppu INFO. Tühistamisel liidetud pilt kustutatakse, kuid algsed pildid jäävad alles.
 • Sügavusliitmisel valib ja liidab optimaalsed võtted kaamera. Kõiki võtted ei kasutata sügavusliidetud pildi loomisel.

Märkus

 • Soovitame kasutada statiivi, distantspäästikut (eraldi müügil, ) või juhtmeta distantspäästikut (eraldi müügil, ).
 • Parimate tulemuste saamiseks määrake avaarvuks enne võtet f/5.6–11.
 • Üksikasjad, nagu säriaeg, avaarv ja ISO-valgustundlikkus, määratakse esimese võtte tingimuste alusel.
 • Toitelüliti lülitamisel asendisse Toide väljas valitakse [Võtted: Focus bracketing/Shooting: Fookuse kahvel] olekuks [Disable/Keela].

Sügavusliitmise pildikvaliteedi määrang ja salvestatud pildid

 • Kui menüüst [Seadistamine: Record func+card/folder sel./Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik] on funktsiooni [Fotod Rec options/Fotod Salvestusvalikud] olekuks valitud muu kui [Rec. separately/Eraldi salvestus]

  Originaalpildid*1 Liidetud pilt
  Pildikvaliteet Ainult RAW(Kompaktne RAW) RAW JPEG/HEIF*2
  Ainult JPEG/HEIF*3 JPEG/HEIF JPEG/HEIF
  RAW(Kompaktne RAW) + JPEG/HEIF*3 RAW(Kompaktne RAW) + JPEG/HEIF JPEG/HEIF
 • Kui menüüst [Seadistamine: Record func+card/folder sel./Set-up: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik] on funktsiooni [FotodRec options/Stills Salvestusvalikud] olekuks valitud [Rec. separately/Eraldi salvestus]

  Pildikvaliteet Pesa 1 Pesa 2 Originaalpildid*1 Liidetud pilt
  Pesa 1 Pesa 2 Pesa 1 Pesa 2
  RAW(Kompaktne RAW) RAW(Kompaktne RAW) JPEG/HEIF*2
  RAW
  (Kompaktne RAW)
  Ainult JPEG/HEIF*3 RAW
  (Kompaktne RAW)
  JPEG/HEIF JPEG/HEIF*2 JPEG/HEIF
  Ainult JPEG/HEIF*3 RAW
  (Kompaktne RAW)
  JPEG/HEIF RAW
  (Kompaktne RAW)
  JPEG/HEIF JPEG/HEIF*2
  Ainult JPEG/HEIF*3 JPEG/HEIF JPEG/HEIF

1 Mitu jäädvustatud pilti

2 Liidetud pildi pildikvaliteediks on PeenSuur, kui määratud on RAW(Kompaktne RAW).

3 PeenKeskmine/TavalineKeskmine/PeenVäike 1/TavalineVäike 1/Väike 2 pildikvaliteet pole saadaval. Määranguid reguleeritakse nii, et tulemuspildiks on PeenKeskmine/PeenVäike 1/Väike 2 või PeenSuur või TavalineKeskmine/TavalineVäike 1 puhul TavalineSuur.

Märkus

 • Liitpildid salvestatakse JPEG- või HEIF-piltidena. RAW-liitpilte ei looda.