Pildikvaliteet

Märkus

 • Selles juhendis mõeldakse “pildikvaliteedi” all nii pildi suurust kui ka JPEG-/HEIF-kvaliteeti ().

Pildi suuruse valimine

Saate määrata Suur, Keskmine, Väike 1 või Väike 2 JPEG-piltide jaoks ning RAW või Kompaktne RAW RAW-piltide jaoks.

Märkus

 • HEIF saab määrata, kui määrang [Võtted: HDR shooting HDR PQ/Võtted: HDR-pildistamine HDR PQ] olekuks on määratud [Enable/Luba]. Pärast pildistamist on võimalik konvertida need pildid JPEG-vormingusse ().
 1. Valige [Võtted: Img type/size / Shooting: Pildi tüüp/suurus].

  • Kuvatav menüü sõltub funktsiooni [Fotod Rec options/Fotod Salvestusvalikud] määrangutest menüüs [Seadistamine: Record func+card/folder sel. / Seadistamine: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik].
 2. Määrake pildi suurus.

  Standard (Standardne) / Auto switch card (Automaatne kaardivahetus) / Record to multiple (Korduvsalvestus)

  • RAW piltide puhul keerake suuruse valimiseks valijat Valimisketas (valija) ning JPEG-/HEIF-piltide puhul valijat Kiirvalikuketas 1.
  • Määramiseks vajutage SET.

  Record separately (Eraldi salvestus)

  • Kui funktsioon [Fotod Rec options/Stills Salvestusvalikud] on seatud menüüst [Seadistamine: Record func+card/folder sel. / Set-up: Salvestusfunktsioon+kaardi/kausta valik] olekusse [Rec. separately/Eraldi salvestus], siis valige valijaga ekraanilt [Kaart 1] või [Kaart 2], seejärel vajutage SET. Arvestage, et RAW-piltide puhul pole RAW ja Kompaktne RAW eraldi salvestus võimalik.
  • Valge kuvatavast menüüst pildi suurus, seejärel vajutage SET.

Märkus

 • Kui määrate nii RAW kui ka JPEG/ HEIF olekuks [Kriips], siis määratakse Suur.
 • Kui olete valinud nii RAW- kui ka JPEG-/HEIF-salvestuse, siis salvestatakse igast võttest kaks versiooni teie määratud pildikvaliteediga. Mõlemal pildil on sama failinumber, kuid erinev faililaiend (.JPG-laiend JPEG-failide jaoks, .HIF-laiend HEIF-failide jaoks ning .CR3-laiend RAW-failide jaoks).
 • Pildi suuruse ikoonidel on järgmised tähendused: : RAW, : kompaktne RAW, JPEG: JPEG, HEIF: HEIF, : suur, : keskmine, : väike 1, : väike 2.

RAW-kujutised

RAW-kujutised on otse kujutisesensorilt salvestatud RAW- või Kompaktne RAW-pildid (vastavalt teie valikule). Kompaktne RAW-pildid on väiksema failisuurusega kui RAW-pildid.

RAW-kujutisi saab töödelda funktsiooniga [Taasesitus: RAW image processing/Taasesitus: RAW-kujutisetöötlus] () ning salvestada pildid JPEG- või HEIF-piltidena. Kuigi RAW-kujutist ennast ei muudeta, saate töödelda RAW-kujutist erinevate töötlustingimustega ning luua sellest erinevaid JPEG- või HEIF-pilte.

Kasutage RAW-kujutiste töötlemiseks programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara). Pilte on võimalik reguleerida eri viisidel sõltuvalt nende kasutuseesmärgist ning luua vastavaid JPEG, HEIF või teisi pilditüüpe.

Märkus

 • RAW-kujutiste vaatamiseks arvutis soovitame kasutada programmi Digital Photo Professional (EOS-tarkvara, edaspidi DPP).
 • DPP Ver. 4.x vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid. Kui arvutisse on installitud DPP Ver. 4.x eelmine versioon, siis hankige ja installige Canoni veebisaidilt DPP uusim versioon (), mis kirjutab eelmise versiooni üle. Samamoodi, DPP Ver. 3.x ja vanemad versioonid ei toeta selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutiste kuvamist, töötlemist, muutmist või teisi toiminguid.
 • Eraldi müüdav tarkvara ei pruugi osata kuvada selle kaameraga jäädvustatud RAW-kujutisi. Ühilduvuse info saamiseks võtke ühendust tarkvara tootjaga.

Kvaliteedimäärangute abijuhend

Lisateavet failisuuruste, võimalike võtete arvu, maksimaalse sarivõtte ning teiste hinnanguliste andmete kohta leiate lõigust Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus.

Sarivõtte maksimaalne pikkus

Ligikaudne maksimaalne sarivõtte pikkus kuvatakse võttekuva ülemises vasakus nurgas ning pildinäidiku alumises paremas nurgas.

Märkus

 • Kui maksimaalse sarivõtte pikkus kuvatakse kui “99”, siis tähendab see seda, et saate pildistada sarivõttega 99 või rohkem võtet. Väärtuse 98 või väiksema puhul on saadaval vähem võtteid ning kui ekraanil kuvatakse [BUSY], siis on kaamera seesmine mälu täis ning pildistamine peatub ajutiselt. Kui peatate sarivõtte, siis maksimaalse sarivõtte pikkus suureneb. Pärast kõikide piltide salvestamist kaardile saate pildistada jälle lõigus Foto failisuurus / võimalike võtete arv / maksimaalne sarivõtte pikkus toodud maksimaalse sarivõttega.

JPEG-/HEIF-kvaliteet

 1. Valige [Võtted: JPEG/HEIFquality/Shooting: JPEG/HEIF kvaliteet].

 2. Valige soovitud pildi suurus.

  • Valige pildisuurus, seejärel vajutage SET.
 3. Valige sobiv kvaliteet (andmetihendus).

  • Valige number, seejärel vajutage SET.
  • Suuremad numbrid tagavad kõrgema kvaliteedi (madalama andmetihendussuhte).
  • Kvaliteeditasemeid 6–10 tähistatakse ikooniga Peen ning kvaliteeditasemeid 1–5 ikooniga Tavaline.

Märkus

 • Mida kõrgem on kvaliteet, seda vähem pilte saate teha. Samamoodi, mida madalam on kvaliteet, seda rohkem pilte saate teha.