Tolmukustutuse andmete hankimine

Piltidele lisatud tolmukustutuse andmeid kasutatakse piltidelt tolmujälgede eemaldamiseks, juhul kui sensori puhastamisest jääb sensorile tolmuosakesi. Programm Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) kasutab tolmukustutuse andmeid tolmujälgede automaatseks kaotamiseks kujutiselt.

Ettevalmistus

 • Kasutage RF- või EF-objektiivi.
 • Leidke ühtlane valge objekt, nt paberileht.
 • Määrake objektiivi fookuskauguseks 50 mm või rohkem.
 • Seadistage objektiivi teravustamisreĹžiimi lüliti asendisse MF ning teravustage lõpmatusse (∞). Kui objektiivil puudub kaugusskaala, siis vaadake objektiivi eestpoolt ja pöörake teravustamisrõngas päripäeva lõpuni.
 1. Valige [Võtted: Dust Delete Data/Võtted: Tolmukustutuse andmed].

 2. Valige [OK].

  • Pärast sensori automaatset puhastamist kuvatakse teade. Kuigi puhastamise ajal kõlab katiku heli, siis võtet ei sooritata.
 3. Pildistage üleni valget objekti.

  • Pildistage 20-30 cm kauguselt tervet ekraani täitvat valget ühtlast objekti (näiteks valget paberilehte).
  • Kuna pilti ei salvestata, saab andmeid omandada ka juhul, kui kaameras puudub kaart.
  • Kui võte sooritatakse, siis alustab kaamera tolmukustutuse andmete kogumist. Kui tolmukustutuse andmed on salvestatud, ilmub teade.
  • Kui andmeid ei õnnestunud hankida, siis kuvatakse veateade. Pärast lõigus Ettevalmistus toodud info ülevaatamist valige [OK], seejärel pildistage uuesti.

Tolmukustutuse andmete lisamine

Kaamera lisab nüüd kõikidele uutele piltidele tolmukustutuse andmed. Soovitame hankida tolmukustutuse andmed enne pildistamist.

Lisainfot tolmujälgede automaatse eemaldamise kohta programmiga Digital Photo Professional (EOS-tarkvara) leiate programmi Digital Photo Professional kasutusjuhendist.

Lisatud tolmukustutuse andmed ei mõjuta praktiliselt piltide failisuurusi.

Hoiatus

 • Tolmukustutuse andmeid ei hangita EF-S-objektiivide kasutamisel või kui [Võtted: FotodCropping/aspect ratio / Shooting: Fotod Kärpimis-/kuvasuhe] määranguks on valitud [1.6x (crop)/1,6x (kärpimine)].
 • Kui funktsiooni [Distortion correction/Moonutuste korrigeerimine] olekuks on määratud [Enable/Luba], siis piltidele tolmukustutuse andmeid ei lisata.
 • Kui võtteobjektil on mingi muster või kujundus, võib kaamera tuvastada selle tolmuna ja see võib mõjutada tolmujälgede kustutamise täpsust programmis Digital Photo Professional (EOS-tarkvara).