Automaatne säri kahvel (AEB)

Säri kahvli kasutamisel jäädvustab kaamera kolm järjestikust fotot erinevate säritustega teie määratud ulatuses kuni ±3 ühikut (sammuga 1/3-ühikut), reguleerides automaatselt säriaega, avaarvu või ISO-valgustundlikkust.

AEB tuleneb sõnadest Auto Exposure Bracketing (automaatsäri kahvel).

Määramine kaamerajuhikutega

 1. Vajutage samaaegselt nuppe Päästiku töörežiimi / iseteravustamise toimingu valimine ja Välklambi säri nihke / mõõtmisrežiimi valimine.

 2. Määrake säri kahvli ulatus.

  • Keerake sobiva säri kahvli ulatuse valimiseks valijat Valimisketas (valija), Kiirvalikuketas 1 või Kiirvalikuketas 2.
  • Kui naasete võttekuvasse, siis kuvatakse seal säri kahvli ulatus.
 3. Pildistage.

  Standardsäritus

  Vähendatud säri

  Suurendatud säri

  • Kahvli kolm võtet tehakse määratud päästiku töörežiimis, järjekorras: mõõdetud säritus, alasäritus ja ülesäritus.
  • Säri kahvlit ei tühistata automaatselt. Säri kahvli tühistamiseks järgige punkti 2 juhiseid ning määrake säri kahvli ulatuseks “0”.

Määramine menüüst

 1. Valige [Võtted: Expo.comp./AEB / Võtted: Säri nihe/kahvel].

 2. Määrake säri kahvli ulatus.

  • Keerake sobiva säri kahvli ulatuse (1) valimiseks valijat Valimisketas (valija). Säri kahvli määra määramiseks keerake valijat Kiirvalikuketas 1.
  • Määramiseks vajutage SET.
  • Kui sulgete menüü, siis kuvatakse ekraanil säri kahvli ulatus.
 3. Pildistage.

  • Pildistage vastavalt lõigus Määramine kaamerajuhikutega punktis 3 antud juhistele.
  • Säri kahvlit ei tühistata automaatselt. Säri kahvli tühistamiseks järgige punkti 2 juhiseid, et lülitada säri kahvli ulatuse kuva välja.

Hoiatus

 • Automaatse säri kahvli säri nihe võib olla väiksema mõjuga, kui funktsioon [Võtted: Auto Lighting Optimizer/Shooting: Automaatne valgustuse optimeerija] () on seatud teise olekusse kui [Disable/Keela].

Märkus

 • Säri kahvliga pildistamisel vilgub ekraani alumises vasakus servas [AE lock (Säri lukustus)].
 • Kui päästiku töörežiimiks on [Üksikvõte], peate vajutama päästikunuppu kolm korda iga võtte jaoks. Kui hoiate režiimis [Kiire sarivõte pluss], [Kiire sarivõte] või [Aeglane sarivõte] päästikunuppu lõpuni allavajutatuna, siis tehakse üksteise järel kolm pilti, enne kui kaamera peatab pildistamise automaatselt. Kui määratud on [10 s iseavaja] või [2 s iseavaja], siis kolm järjestikust võtet jäädvustatakse pärast 10 s või 2 s viiteaja möödumist.
 • Saate määrata säri kahvli koos säri nihkega.
 • Välguga pildistamisel, aegvõtte režiimi, mitme võttega müravähenduse, HDR-režiimi või fookuse kahvli kasutamisel pole automaatne säri kahvel saadaval.
 • Säri kahvel tühistatakse automaatselt, kui teete ühe järgmistest toimingutest: seate toitelüliti asendisse Toide väljas või kui välk on täislaetud.