Mõõdetud valge tasakaal

Mõõdetud valge tasakaalu funktsiooni abil saate määrata valge tasakaalu kindla valgusallika jaoks võtte asukohas. Viige see toiming kindlasti läbi võttel kasutatava valgusallika valgustusega ning samas asukohas.

Kaamerasse saab salvestada kuni viis mõõdetud valge tasakaalu määrangut. Samuti saate lisada salvestatud valge tasakaalule nime (pealkirja). Salvestage fotode ja videote jaoks eraldi määrangud, vastavalt vajadusele.

Mõõdetud valge tasakaalu salvestamine

Mõõdetud valge tasakaalu salvestamiseks saate kas salvestada selle toimingu ajal tehtud pildi või salvestada kaardil oleva pildi.

Valge tasakaalu võtte tegemine ja salvestamine

Salvestamine menüüst

 1. Valige [Võtted: Set Custom WB/Võtted: Määra mõõdetud valge tasakaal].

 2. Valige salvestatava mõõdetud valge tasakaalu number.

  • Vajutage SET.
  • Keerake numbri 1 kuni 5 valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 [Käsitsi*], seejärel vajutage SET. Mõõdetud valge tasakaal salvestatakse valitud numbri alla.
 3. Valige [Record and register WB/Jäädvusta ja salvesta valge tasakaal].

 4. Pildistage üleni valget objekti.

  • Valitud number vilgub ekraani ülemises vasakus servas ja vedelkristalltablool.
  • Suunake kontuuriga ala tasasele valgele objektile, nii et valge värv täidaks terve ala.
  • Teravustage käsitsi ja tagage valge objekti korrektne säritus.
  • Kasutage võttel ükskõik millist valge tasakaalu määrangut.

Hoiatus

 • Punktis 4 pildistatud objekti väär säritus võib segada korrektse valge tasakaalu määramist.

Salvestamine kiirvaliku menüüst

 1. Vajutage nuppu Q (kiirvalik).

  • Valige valge tasakaalu määrangu üksus.
 2. Valige [Custom/Mõõdetud].

 3. Valige mõõdetud valge tasakaalu number, mille alla andmed salvestada.

  • Keerake numbri 1 kuni 5 valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage Kustuta.
 4. Pildistage üleni valget objekti ().

Märkus

 • Kui punktis 4 kuvatakse [Correct WB may not be obtained with the selected image/Valitud pildilt ei saa õiget valge tasakaalu hankida], siis minge tagasi punkti 1 juurde ning pildistage uuesti.
 • Punktis 4 tehtud võtet ei salvestata kaardile.
 • Täpsemate valge tasakaalu andmete hankimiseks võite pildistada valge objekti asemel eraldi müüdavat hallkaarti või standardset 18% hallpeegeldit.

Kaardil oleva pildi valimine

 1. Pildistage üleni valget objekti.

 2. Valige [Võtted: Set Custom WB/Shooting: Määra mõõdetud valge tasakaal].

 3. Valige salvestatava mõõdetud valge tasakaalu number.

  • Vajutage SET.
  • Keerake numbri 1 kuni 5 valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 [Mõõdetud*], seejärel vajutage SET. Mõõdetud valge tasakaal salvestatakse valitud numbri alla.
 4. Valige [Select image on card/Vali kaardil olev pilt].

  • Kuvatakse kaardile salvestatud pildid.
 5. Valige pilt, mis salvestatakse mõõdetud valge tasakaaluna.

  • Keerake punktis 1 jäädvustatud pildi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1 ning vajutage seejärel SET.
 6. Valige [OK].

  • Mõõdetud valge tasakaal salvestatakse kaamerasse.
  • Vaadake sõnumit ning valige punktis 3 kuvatud menüüsse naasmiseks [OK].

Hoiatus

 • Punktis 1 pildistatud objekti väär säritus võib segada korrektse valge tasakaalu määramist.
 • Järgmisi pilte ei saa valida: pildi stiiliga [Monochrome/Monokroomne] salvestatud pildid, korduvsäritusega pildid, kärbitud pildid ja teise kaameraga salvestatud pildid.

Märkus

 • Mõõdetud valge tasakaaluga pildistamiseks valige see enne võtet.

Mõõdetud valge tasakaalu valimine ja sellega pildistamine

Määramine menüüst

 1. Valige mõõdetud valge tasakaalu number.

  (1) Salvestatud pilt

  • Valige kuvast [Set Custom WB/Määra mõõdetud valge tasakaal] salvestatud valge tasakaalu number.
 2. Valige [Set as white balance/Määra valge tasakaaluks].

  • Valge tasakaalu määranguks valitakse [Mõõdetud*].
 3. Pildistage.

  • Pilt tehakse rakendatud [Mõõdetud*] määranguga.

Määramine kiirvaliku menüüst

 1. Vajutage nuppu Q (kiirvalik).

  • Valige valge tasakaalu määrangu üksus.
 2. Valige [Custom/Mõõdetud].

 3. Valige mõõdetud valge tasakaalu number.

  • Keerake numbri 1 kuni 5 valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, seejärel vajutage SET.
 4. Pildistage.

Mõõdetud valge tasakaalule nime andmine

Saate anda viiele salvestatud mõõdetud valge tasakaalu määrangule nime (pealkirja) (numbrid 1-5).

 1. Valige mõõdetud valge tasakaalu number.

  • Valige kuvast [Set Custom WB/Määra mõõdetud valge tasakaal] salvestatud valge tasakaalu number, millele soovite lisada nime.
 2. Valige [Edit WB name/Muuda valge tasakaalu nime].

 3. Sisestage tekst.

  • Kasutage tähemärgi valimiseks valijat Kiirvalikuketas 1, Kiirvalikuketas 2 või Üldvalija, seejärel vajutage selle sisestamiseks SET.
  • SisestusreĹžiimi muutmiseks valige [SisestusreĹžiim].
  • Ühe tähemärgi kustutamiseks valige [kustutamine] või vajutage nupule Kustuta.
 4. Sulgege menüü.

  • Vajutage nuppu MENU, seejärel vajutage [OK].
  • Info salvestatakse ning ekraanil kuvatakse punkti 2 kuva.
  • Sisestatud nimi kuvatakse [Mõõdetud*] all.

Märkus

 • Nimeks võib olla kasulik sisestada mõõdetud valge tasakaalu salvestamise koht või valgusallika nimi.